Dodieties uz priekšu, lai piekļūtu ieteiktajiem rezultātiem

  Attaisnojošu apstākļu politika un koronavīruss (Covid-19)

  Atjaunināšanas datums: 2020. gada 1. oktobris

  Pasaules Veselības organizācija (PVO) 11. martā pasludināja koronavīrusa (pazīstams arī kā Covid-19) uzliesmojumu par globālu pandēmiju. Kopš tā laika uzliesmojums ir strauji pieaudzis spēkā, un valdības visā pasaulē operatīvi rīkojas, lai palēninātu Covid-19 izplatīšanos.

  Reaģējot uz to, mēs tālāk norādītajā veidā attiecinām savu attaisnojošu apstākļu politiku uz Covid-19, lai palīdzētu aizsargāt mūsu kopienu un gādātu par jūsu sirdsmieru. Lūdzu, regulāri apmeklējiet šo lapu, lai saņemtu jaunāko informāciju.

  Padoms. Ja esat viesis vai piedzīvojuma dalībnieks, atcelšanas un atmaksas iespējas varat atrast Ceļojumu lapā, izvēloties attiecīgo ceļojumu – noskaidrojiet, kā. Ja esat mājokļa saimnieks vai piedzīvojuma rīkotājs, informācija būs pieejama izmitināšanas vadības panelī.

  Kopsavilkums

  Uz mājokļu un Airbnb piedzīvojumu rezervācijām, kas veiktas 2020. gada 14.  martā vai agrāk ar reģistrēšanās datumu nākamo 45 dienu laikā, skaitot no šodienas, attiecas attaisnojošu apstākļu politika, un tās var atcelt pirms reģistrēšanās. Viesiem un piedzīvojumu dalībniekiem, kuri atcels rezervācijas, būs pieejamas atcelšanas un atmaksas iespējas, savukārt saimnieki un piedzīvojumu rīkotāji varēs atcelt rezervācijas bez maksas, un tas neietekmēs viņu supersaimnieka statusu. Airbnb vai nu veiks atmaksu, vai piešķirs ceļojumu bonuspunktus, kas ietver visas pakalpojuma nodevas par attiecīgajām atceltajām rezervācijām. Lai atceltu saskaņā ar šo politiku, jums būs jāapliecina fakti un/vai jāiesniedz attaisnojošus apstākļus apliecinoši dokumenti.

  Rezervācijām, kas veiktas pēc 2020. gada 14. marta, saimnieka vai piedzīvojumu rīkotāja atcelšanas politika tiks piemērota kā parasti.

  Atcelšanas pieprasījumi tiks apstrādāti saskaņā ar to iesniegšanas brīdī spēkā esošo attaisnojošo apstākļu politiku, un jau iepriekš atceltās rezervācijas netiks pārskatītas.

  Ja rezervācija jau ir sākusies (reģistrēšanās laiks ir pagājis), šis attaisnojošais apstāklis nav spēkā.

  Uz iekšzemes rezervācijām kontinentālajā Ķīnā un Luxe vai Luxury Retreats rezervācijām attiecas cita politika.

  Prasībām atbilstošās rezervācijas

  Rezervācijas, kas veiktas 2020. gada 14. martā vai agrāk

  Mājokļu un Airbnb piedzīvojumu rezervācijas, kas veiktas 2020. gada 14. martā vai agrāk ar reģistrēšanās datumu nākamo 45 dienu laikā, skaitot no šodienas, var atcelt pirms reģistrēšanās. Tas nozīmē, ka viesi un dalībnieki, kuri atcels rezervāciju saskaņā ar šo politiku, saņems naudas atmaksu pilnā apmērā vai ceļojumu bonuspunktus samaksātās summas vērtībā (gadījumos, kad ceļojumu bonuspunkti ir pieejami), saimnieki un rīkotāji saskaņā ar politiku varēs atcelt bez maksas un ietekmes uz supersaimnieka statusu, un Airbnb vai nu veiks atmaksu, vai piešķirs ceļojumu bonuspunktus par summu, kas ietver visas pakalpojumu nodevas.

  Covid-19 attaisnojošo apstākļu politika pašlaik neattiecas uz mājokļu un Airbnb piedzīvojumu rezervācijām, kas veiktas līdz 2020. gada 14. martam (ieskaitot) ar reģistrēšanās datumu nākamo 45 dienu laikā, skaitot no šodienas. Saimnieku un piedzīvojumu rīkotāju atcelšanas politika tiks piemērota kā parasti.

  Attaisnojošie apstākļi netiek piemēroti, ja rezervācija ir jau sākusies (reģistrēšanās laiks ir pagājis).

  Rezervācijas, kas veiktas pēc 2020. gada 14. marta

  Mūsu attaisnojošo apstākļu politika neattiecas uz mājokļu un Airbnb piedzīvojumu rezervācijām, kas veiktas pēc 2020. gada 14. marta, izņemot gadījumus, kad viesis, piedzīvojuma dalībnieks, saimnieks vai rīkotājs ir saslimis ar Covid-19. Nav iekļauti tādi ar Covid-19 saistīti apstākļi kā: transporta tīkla traucējumi un reisu atcelšana; brīdinājumi un ierobežojumi ceļotājiem; veselības aizsardzības ieteikumi un karantīnas; izmaiņas piemērojamajos tiesību aktos; un citi valdību rīkojumi, piemēram, evakuācijas rīkojumi, robežu slēgšana, īstermiņa īres aizliegumi un prasības nepamest mājokli. Saimnieka vai piedzīvojumu rīkotāja atcelšanas politika tiks piemērota kā parasti.

  Mūsu attaisnojošo apstākļu politika ir paredzēta, lai aizsargātu viesus, piedzīvojumu dalībniekus, saimniekus un piedzīvojumu rīkotājus no neparedzētiem apstākļiem, kas rodas pēc rezervācijas veikšanas. Kopš Pasaules Veselības organizācija pasludināja Covid-19 par globālu pandēmiju, attaisnojošu apstākļu politika vairs netiek piemērota, jo Covid-19 un tā sekas vairs nav neparedzētas vai negaidītas. Lūdzu, neaizmirstiet rezervēšanas brīdī rūpīgi izskatīt saimnieka vai piedzīvojumu rīkotāja atcelšanas politiku un apsveriet iespēju izvēlēties elastīgu politikas variantu.

  Kā tas darbojas

  Ja esat viesis vai piedzīvojuma dalībnieks, atcelšanas un atmaksas iespējas varat atrast Ceļojumu lapā, izvēloties attiecīgo ceļojumu – noskaidrojiet, kā. Ja esat mājokļa saimnieks vai piedzīvojuma rīkotājs, informācija būs pieejama izmitināšanas vadības panelī.

  Jaunākā informācija un resursi par koronavīrusu

  Mēs resursu centrā esam atlasījuši rakstus, kas šajā laikā var palīdzēt mūsu kopienai. Jūs varat uzzināt jaunāko informāciju par mūsu nostāju Covid-19 situācijā – no politikas atjauninājumiem līdz resursiem saimniekiem, viesiem, kā arī piedzīvojumu rīkotājiem un dalībniekiem.

  Jūs varat arī izlasīt mūsu attaisnojošu apstākļu politiku, lai uzzinātu par attaisnojošiem apstākļiem, kas nav saistīti ar Covid-19.

  Mēs lūdzam visus kopienas dalībniekus saziņā ar citiem kopienas dalībniekiem ievērot cieņu, atvērtību un mūsu nediskriminācijas politiku.

  Mēs turpināsim pārskatīt šīs politikas piemērošanu. Lūdzu, regulāri apmeklējiet šo lapu, lai saņemtu jaunāko informāciju.

  Vai saņēmāt vajadzīgo palīdzību?

  Saistītie raksti