AirCover saimniekiem

Aizsardzība jebkurā situācijā.
Vienmēr iekļauta, vienmēr bez maksas.
Tikai Airbnb.

Viesu identitātes pārbaude

Mūsu visaptverošā pārbaudes sistēma analizē tādus parametrus kā vārds, uzvārds, adrese, valsts izdots personu apliecinošs dokuments, kā arī citu informāciju, lai apstiprinātu to viesu identitāti, kuri veic rezervācijas Airbnb platformā.

Rezervāciju pārbaude

Mūsu izstrādātā tehnoloģija analizē simtiem faktoru katrā rezervācijā un bloķē noteiktas rezervācijas, kas liecina par augstu traucējošu ballīšu un īpašuma bojājumu risku.

Zaudējumu apdrošināšana 3 miljonu ASV dolāru apmērā

Airbnb kompensē viesu nodarītos bojājumus jūsu mājoklim un mantai, kā arī ietver šādu īpašu aizsardzību:

Mākslas darbi un vērtslietas

Airbnb atjaunos, aizstās vai apmaksās bojātus mākslas darbus vai vērtslietas.

Automašīnas un kuģi

Mēs aizsargājam automašīnas, kuģus un citus ūdens transportlīdzekļus, kas novietoti stāvvietā vai ko glabājat savās mājās.

Mīļdzīvnieku radīti bojājumi

Mēs apmaksāsim remontu, kas jāveic viesa mīļdzīvnieka nodarīto bojājumu dēļ.

Negūti ienākumi

Ja jums ir jāatceļ Airbnb rezervācijas viesu nodarīto bojājumu dēļ, jums tiks kompensēti negūtie ienākumi.

Padziļināta uzkopšana

Mēs jums kompensēsim izmaksas par papildu uzkopšanas pakalpojumiem, kas nepieciešami pēc viesa uzturēšanās, piemēram, profesionālu paklāju tīrīšanu.

Civiltiesiskā apdrošināšana 1 miljona ASV dolāru apmērā

Apdrošināšana jūs pasargā tajos retajos gadījumos, kad viesis gūst traumu vai tiek sabojāta vai nozagta viņa manta.

Diennakts drošības atbalsta līnija

Ja kādreiz jutīsieties nedroši, īpaši apmācīti drošības aģenti būs pieejami jebkurā diennakts laikā tikai ar vienu pieskārienu ekrānam lietotnē.

Uzziniet detalizētu informāciju par to, kā "AirCover saimniekiem" jūs aizsargā un kādi ir spēkā esošie izņēmumi.

Tikai Airbnb jums sniedz AirCover

Airbnb
Konkurenti
Viesu identitātes pārbaude
Rezervāciju pārbaude
Zaudējumu apdrošināšana 3 miljonu ASV dolāru apmērā
Mākslas darbi un vērtslietas
Automašīnas un kuģi
Mīļdzīvnieku radīti bojājumi
Negūti ienākumi
Padziļināta uzkopšana
Civiltiesiskā apdrošināšana 1 miljona ASV dolāru apmērā
Diennakts drošības atbalsta līnija
Salīdzinājums ir balstīts uz publiski pieejamu informāciju un galveno konkurentu bezmaksas piedāvājumu 2022. gada oktobrī.

Atbildes uz jūsu jautājumiem

Nevarat atrast meklēto? Dodieties uz palīdzības centru.

Īpaši vienkāršs veids, kā piedāvāt savu mājokli Airbnb platformā

Airbnb Start atvieglo mājokļa sludinājuma publicēšanu Airbnb platformā. Supersaimnieks sniedz praktisku palīdzību visos procesa posmos – no pirmā jūsu jautājuma līdz pirmajam uzņemtajam viesim.