AirCover saimniekiem

Aizsardzība jebkurā situācijā.
Vienmēr iekļauta, vienmēr bez maksas.
Tikai Airbnb.

Viesu identitātes pārbaude

Mūsu visaptverošā pārbaudes sistēma analizē tādus parametrus kā vārds, uzvārds, adrese, valsts izdots personu apliecinošs dokuments, kā arī citu informāciju, lai apstiprinātu to viesu identitāti, kuri veic rezervācijas Airbnb platformā.

Rezervāciju pārbaude

Mūsu izstrādātā tehnoloģija analizē simtiem faktoru katrā rezervācijā un bloķē noteiktas rezervācijas, kas liecina par augstu traucējošu ballīšu un īpašuma bojājumu risku.

Zaudējumu apdrošināšana 3 miljonu ASV dolāru apmērā

Ja viesi neatlīdzina jūsu mājoklim un mantai nodarītos bojājumus, tiek piemērota saimnieku zaudējumu apdrošināšana, kas paredz izmaksu kompensāciju līdz 3 miljoniem ASV dolāru, tostarp šāda īpašā aizsardzība:

Mākslas darbi un vērtslietas

Saņemiet kompensāciju par bojātiem mākslas darbiem vai vērtslietām.

Automašīnas un kuģi

Saņemiet kompensāciju par bojājumiem, kas nodarīti automašīnām, kuģiem un citiem ūdens transportlīdzekļiem, kas novietoti vai tiek glabāti jūsu mājās.

Mīļdzīvnieku radīti bojājumi

Saņemiet kompensāciju par viesa mīļdzīvnieka nodarītajiem bojājumiem.

Negūti ienākumi

Ja jums ir jāatceļ Airbnb rezervācijas viesu nodarīto bojājumu dēļ, jums tiks kompensēti negūtie ienākumi.

Padziļināta uzkopšana

Saņemiet kompensāciju par papildu uzkopšanas pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai novērstu traipus un dūmu smaku.

Civiltiesiskā apdrošināšana 1 miljona ASV dolāru apmērā

Aizsardzība tajos retajos gadījumos, kad viesis gūst traumu vai tiek sabojāta vai nozagta viesa manta.

Diennakts drošības atbalsta līnija

Ja kādreiz jutīsieties nedroši, īpaši apmācīti drošības aģenti būs pieejami jebkurā diennakts laikā tikai ar vienu pieskārienu ekrānam lietotnē.

Uzziniet detalizētu informāciju par to, kā "AirCover saimniekiem" jūs aizsargā un kādi ir spēkā esošie izņēmumi.

Tikai Airbnb jums sniedz AirCover

Airbnb
Konkurenti
Viesu identitātes pārbaude
Rezervāciju pārbaude
Zaudējumu apdrošināšana 3 miljonu ASV dolāru apmērā
Mākslas darbi un vērtslietas
Automašīnas un kuģi
Mīļdzīvnieku radīti bojājumi
Negūti ienākumi
Padziļināta uzkopšana
Civiltiesiskā apdrošināšana 1 miljona ASV dolāru apmērā
Diennakts drošības atbalsta līnija
Salīdzinājums ir balstīts uz publiski pieejamu informāciju un galveno konkurentu bezmaksas piedāvājumu 2022. gada oktobrī.

Atbildes uz jūsu jautājumiem

Nevarat atrast meklēto? Dodieties uz palīdzības centru.

Īpaši vienkāršs veids, kā piedāvāt savu mājokli Airbnb platformā

Airbnb Start atvieglo mājokļa sludinājuma publicēšanu Airbnb platformā. Supersaimnieks sniedz praktisku palīdzību visos procesa posmos – no pirmā jūsu jautājuma līdz pirmajam uzņemtajam viesim.