Informācija par uzņēmumu

Vietnes nodrošinātājs:

Airbnb Ireland UC, private unlimited company
The Watermarque Building, South Lotts Road
Ringsend, Dublin 4
Īrija

Direktori: Aisling Hassell un Dermot Patrick Clarke
PVN numurs: IE9827384L
Tirdzniecības reģistra numurs: (Īrijas Uzņēmumu reģistrācijas birojs IE 511825)

Sazinieties ar mums:
terms@airbnb.com
https://www.airbnb.lv/help/contact_us

Maksājumu pakalpojumu līgumslēdzēja puse:

Airbnb Payments UK Ltd.
Suite 1, 3rd Floor
11-12 St. James's Square, London, SW1J 4LB
Lielbritānija

Uzņēmuma numurs: 09392688
Direktori: Sharda Mehta un Hadi Moussa

Uzņēmums Airbnb Payments UK Limited ir saņēmis Finanšu uzraudzības iestādes atļauju, un to regulē kā elektroniskās naudas iestādi ar atsauces numuru 900596.

ES Komisijas vietne par strīdu izšķiršanu tiešsaistē:
http://ec.europa.eu/consumers/odr