Ieteikumi tiks parādīti pēc informācijas ievadīšanas meklēšanas logā. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, lai pārskatītu. Izmantojiet taustiņu Enter, lai izvēlētos. Ja tiek izvēlēta frāze, meklēšana tiks veikta pēc šīs frāzes. Ja ieteikums ir saite, pārlūkprogramma atvērs šo lapu.
Informācija par uzņēmumu
Vietnes nodrošinātājs:
Airbnb Ireland UC, private unlimited company
8 Hanover Quay
Dublin 2, D02 DP23
Ireland
Direktori:
Dermot Clarke, Killian Pattwell, Andrea Finnegan
PVN numurs: IE9827384L
Tirdzniecības reģistra numurs: (Īrijas Uzņēmumu reģistrācijas birojs IE 511825)
Sazinieties ar mums:
Email address :
terms@airbnb.com
Maksājumu pakalpojumu līgumslēdzēja puse lietotājiem, kuru dzīvesvieta vai reģistrācijas vieta ir Apvienotajā Karalistē, Šveicē vai Krievijā:
Airbnb Payments UK Ltd.
280 Bishopsgate
London
EC2M 4RB
Apvienotā Karaliste
Uzņēmuma numurs:
09392688
Direktori:
Quent Rickerby, Bart Rubin, Alyssa Cutright
Uzņēmums Airbnb Payments UK Ltd. ir saņēmis Finanšu uzraudzības iestādes atļauju, un to regulē kā elektroniskās naudas iestādi ar atsauces numuru 900596.
Maksājumu pakalpojumu līgumslēdzēja puse lietotājiem, kuru dzīvesvieta vai reģistrācijas vieta ir Eiropas Ekonomikas zonā:
Airbnb Payments Luxembourg S.A.
4, rue Henri Schnadt
L-2530 Luksemburga
Luxembourg
Uzņēmuma numurs:
B230618
Direktori:
Thomas Belousek, Marc Hemmerling, Bart Rubin
Uzņēmums Airbnb Payments Luxembourg S.A. ir saņēmis Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") atļauju, un to regulē ar atsauces numuru Z21.
Eiropas Komisijas tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformai varat piekļūt šeit: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Airbnb nav ne saistību, ne pienākuma vērsties alternatīvā strīdu izšķiršanas iestādē, lai risinātu strīdus ar patērētājiem.

Informācija par aktīvo pakalpojuma saņēmēju ikmēneša vidējo skaitu Eiropas Savienībā:

saskaņā ar Digitālo pakalpojumu akta (DSA) 24. panta 2. punktu tiešsaistes platformām līdz 2023. gada 17. februārim un pēc tam reizi sešos mēnešos ir jāpublicē "informācija par aktīvo pakalpojuma saņēmēju ikmēneša vidējo skaitu Savienībā".

Saskaņā ar DSA noteikumiem, tostarp 77. apsvērumu, mēs esam aprēķinājuši, ka mūsu pakalpojuma aktīvo saņēmēju vidējais skaits Eiropas Savienībā 2023. gada 1. aug. – 2024. gada 31. janv. bija aptuveni 33.5M mēnesī.

Mēs turpināsim sekot līdzi aktuālajām norisēm un ik pēc sešiem mēnešiem publicēsim informāciju par aktīvo mūsu pakalpojuma saņēmēju ikmēneša vidējo skaitu Eiropas Savienībā saskaņā ar DSA 24. panta 2. punktu.

Informācija ES iestādēm par sazināšanos saistībā ar DPA
Vienotā kontaktadrese dalībvalstu iestādēm, Eiropas Komisijai un padomei saskaņā ar DPA 11. pantu: dsa-authorities@airbnb.com. Saziņai ir jānotiek angļu valodā vai ir jānodrošina tulkojums angļu valodā.
© 2024 Airbnb, Inc. All rights reserved.