Informācija par uzņēmumu

Vietnes nodrošinātājs:

Airbnb Ireland UC, private unlimited company
8 Hanover Quay
Dublin 2, D02 DP23
Īrija

Directors: Dermot Clarke, Killian Pattwell un Andrea Finnegan
PVN numurs: IE9827384L
Tirdzniecības reģistra numurs: (Īrijas Uzņēmumu reģistrācijas birojs IE 511825)

Sazinieties ar mums:
terms@airbnb.com
https://www.airbnb.lv/help/contact_us

Maksājumu pakalpojumu līgumslēdzēja puse lietotājiem, kuru dzīvesvieta vai reģistrācijas vieta ir Apvienotajā Karalistē, Šveicē vai Krievijā:

Airbnb Payments UK Ltd.
100 New Bridge Street
Londona
EC4V 6JA
Lielbritānija

Uzņēmuma numurs: 09392688
Direktori: Quent Rickerby, Bart Rubin un Sam Shrauger

Uzņēmums Airbnb Payments UK Limited ir saņēmis Finanšu uzraudzības iestādes atļauju, un to regulē kā elektroniskās naudas iestādi ar atsauces numuru 900596.

Maksājumu pakalpojumu līgumslēdzēja puse lietotājiem, kuru dzīvesvieta vai reģistrācijas vieta ir Eiropas Ekonomikas zonā:

Airbnb Payments Luxembourg S.A.
4, rue Henri Schnadt
L-2530 Luksemburga

Uzņēmuma numurs: B230618
Direktori: Thomas Belousek, Marc Hemmerling, Bart Rubin un Sam Shrauger

Uzņēmums Airbnb Payments Luxembourg S.A. ir saņēmis Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") atļauju, un to regulē ar atsauces numuru Z21.

Eiropas Komisijas tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformai varat piekļūt šeit: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Airbnb nav ne saistību, ne pienākuma vērsties alternatīvā strīdu izšķiršanas iestādē, lai risinātu strīdus ar patērētājiem.

Informācija par aktīvo pakalpojuma saņēmēju ikmēneša vidējo skaitu Eiropas Savienībā:

saskaņā ar Digitālo pakalpojumu akta (DSA) 24. panta 2. punktu tiešsaistes platformām līdz 2023. gada 17. februārim un pēc tam reizi sešos mēnešos ir jāpublicē "informācija par aktīvo pakalpojuma saņēmēju ikmēneša vidējo skaitu Savienībā".

Saskaņā ar DSA noteikumiem, tostarp 77. apsvērumu, mēs esam aprēķinājuši, ka mūsu pakalpojuma aktīvo saņēmēju vidējais skaits Eiropas Savienībā 2023. g. 1. februāris - 2023. g. 31. jūlijs bija aptuveni 38.8M mēnesī.

Mēs turpināsim sekot līdzi aktuālajām norisēm un ik pēc sešiem mēnešiem publicēsim informāciju par aktīvo mūsu pakalpojuma saņēmēju ikmēneša vidējo skaitu Eiropas Savienībā saskaņā ar DSA 24. panta 2. punktu.