Informācija par uzņēmumu

Vietnes nodrošinātājs:

Airbnb Ireland UC, private unlimited company
25/28 North Wall Quay
Ringsenda, Dublina 1
Īrija

Direktori: Dermot Clarke un Killian Pattwell
PVN numurs: IE9827384L
Tirdzniecības reģistra numurs: (Īrijas Uzņēmumu reģistrācijas birojs IE 511825)

Sazinieties ar mums:
terms@airbnb.com
https://www.airbnb.lv/help/contact_us

Maksājumu pakalpojumu līgumslēdzēja puse lietotājiem, kuru dzīvesvieta vai reģistrācijas vieta ir Apvienotajā Karalistē, Šveicē vai Krievijā:

Airbnb Payments UK Ltd.
100 New Bridge Street
Londona
EC4V 6JA
Lielbritānija

Uzņēmuma numurs: 09392688
Direktori: Divya Bhardwaj, Michael Liberatore un David Bernstein

Uzņēmums Airbnb Payments UK Limited ir saņēmis Finanšu uzraudzības iestādes atļauju, un to regulē kā elektroniskās naudas iestādi ar atsauces numuru 900596.

Maksājumu pakalpojumu līgumslēdzēja puse lietotājiem, kuru dzīvesvieta vai reģistrācijas vieta ir Eiropas Ekonomikas zonā:

Airbnb Payments Luxembourg S.A.
4, rue Henri Schnadt
L-2530 Luksemburga

Uzņēmuma numurs: B230618
Direktori: Thomas Belousek, David Bernstein, Bart Rubin un Sam Shrauger

Uzņēmums Airbnb Payments Luxembourg S.A. ir saņēmis Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") atļauju, un to regulē ar atsauces numuru Z21.

Eiropas Komisijas tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformai varat piekļūt šeit: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Airbnb nav ne saistību, ne pienākuma vērsties alternatīvā strīdu izšķiršanas iestādē, lai risinātu strīdus ar patērētājiem.