Viesu izmitināšana
un piedzīvojumi ir
Airbnb pamats

Uzņemiet viesus, kā vien vēlaties,
vai sarīkojiet piedzīvojumu pēc saviem ieskatiem

Viesu izmitināšana manā studijas tipa dzīvoklī ir mainījusi manu dzīvi, dāvājusi man neaizmirstamu pieredzi un sniegusi iespēju iepazīt cilvēkus.
Saimnieks Milānā
Uzņemot viesus savās mājās, es varēju kļūt par uzņēmēju un uzsākt ceļu pretim finansiālai brīvībai.
Saimnieks Atlantā
Rīkojot pastas gatavošanas piedzīvojumus, mūsu kultūra turpina dzīvot.
Saimnieks Palombarā Sabīnā
Airbnb man deva iespēju izveidot savu darbavietu un darīt to, kas man patīk – rūpēties par viesiem mūsu mājās.
Saimnieks Čhīanmai
Viesu izmitināšana beduīnu teltī ir ļāvusi man iepazīt cilvēkus no visas pasaules.
Saimnieks Vadirumā
Man patīk izmitināt viesus savā ekomājā, kurā cilvēki var izjust dziļāku saikni ar dabu un saviem mīļajiem.
Saimnieks Parati

Mēs jums palīdzēsim iedzīvināt
viesu uzņemšanas un piedzīvojumu rīkošanas mākslu

Izmēģiniet viesu uzņemšanu
Airbnb platformā

Pievienojieties mums. Mēs jums palīdzēsim
visos procesa posmos.