Ieteikumi tiks parādīti pēc informācijas ievadīšanas meklēšanas logā. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, lai pārskatītu. Izmantojiet taustiņu Enter, lai izvēlētos. Ja tiek izvēlēta frāze, meklēšana tiks veikta pēc šīs frāzes. Ja ieteikums ir saite, pārlūkprogramma atvērs šo lapu.
Kopienas politika

Attaisnojošu apstākļu politika un koronavīruss (Covid-19)

Piezīme. Kopš 2022. gada 31. maija ir mainīta attaisnojošo apstākļu politika attiecībā uz segumu, kas saistīts ar Covid-19.

• Attiecībā uz rezervācijām, kas veiktas 2022. gada 31. maijā vai vēlāk, tālāk norādītie ar Covid-19 saistītie apstākļi vairs nav spēkā. Tā vietā tiks piemērota saimnieka vai piedzīvojuma rīkotāja standarta atcelšanas politika.

• Ja rezervācija ir veikta līdz 2022. gada 31. maijam, politika segs tālāk norādītos ar Covid-19 saistītos apstākļus.

Uz Luxe rezervācijām un iekšzemes rezervācijām Dienvidkorejā attiecas atšķirīga politika.

Atjaunināšanas datums: 2022. gada 31. maijs

Pasaules Veselības organizācija (PVO) 2020. gada 11. martā pasludināja koronavīrusa (zināms arī kā Covid-19) uzliesmojumu par globālu pandēmiju. Kopš tā laika uzliesmojums strauji izplatījās, un valdības visā pasaulē ātri rīkojās, lai palēninātu Covid-19 izplatību.

Uz to reaģējot, mēs saskaņā ar savu attaisnojošo apstākļu politiku piedāvājām tālāk norādīto segumu ar Covid-19 saistītās situācijās, lai palīdzētu aizsargāt mūsu kopienu un gādātu par jūsu sirdsmieru.

Padoms. Ja esat viesis vai piedzīvojuma dalībnieks, atcelšanas un atmaksas iespējas varat atrast Ceļojumu lapā, izvēloties attiecīgo ceļojumu, – noskaidrojiet, kā atrast šo informāciju. Ja esat mājokļa saimnieks vai piedzīvojuma rīkotājs, šī informācija būs pieejama viesu uzņemšanas vadības panelī.

Kopsavilkums

Uz mājokļu un Airbnb piedzīvojumu rezervācijām, kas veiktas līdz 2020. gada 14.  martam (ieskaitot) un kuru reģistrēšanās datums ir paredzēts 45 dienu laikā no šodienas, attiecas šī politika, un šīs rezervācijas var atcelt pirms reģistrēšanās. Viesiem un dalībniekiem, kuri atcels rezervācijas, būs pieejamas atcelšanas un atmaksas iespējas, savukārt saimnieki un rīkotāji varēs atcelt rezervācijas bez maksas. Šāda atcelšana neietekmēs supersaimnieka statusu, ja vien saimnieki un rīkotāji varēs iesniegt derīgus pierādījumus par atbilstību supersaimniekiem noteiktajām prasībām. Airbnb vai nu veiks atmaksu, vai piešķirs ceļojumu bonuspunktus, kas ietver visas pakalpojuma nodevas par attiecīgajām atceltajām rezervācijām. Lai atceltu rezervāciju saskaņā ar šo politiku, jums būs jāapliecina radušos apstākļu patiesums un/vai jāiesniedz apliecinoši dokumenti.

Rezervācijām, kas veiktas pēc 2020. gada 14. marta un pirms 2022. gada 31. maija, tiks piemērota saimnieka vai rīkotāja atcelšanas politika, izņemot gadījumus, kad viesis, dalībnieks, saimnieks vai rīkotājs slimo ar Covid-19.

Rezervācijām, kas veiktas 2022. gada 31. maijā vai vēlāk, tiks piemērota saimnieka vai rīkotāja noteiktā atcelšanas politika. Ar Covid-19 saistītie apstākļi netiks segti.

Atcelšanas pieprasījumi tiks apstrādāti saskaņā ar to iesniegšanas brīdī spēkā esošo attaisnojošo apstākļu politiku, un jau atceltās rezervācijas netiks pārskatītas.

Ja rezervācija ir jau sākusies (reģistrēšanās laiks ir pagājis), attaisnojošie apstākļi vairs nav spēkā.

Uz iekšzemes rezervācijām Dienvidkorejā un Luxe rezervācijām attiecas atšķirīga politika.

Kuras rezervācijas atbilst nosacījumiem

Rezervācijas, kas veiktas līdz 2020. gada 14. martam (ieskaitot)

Mājokļu un Airbnb piedzīvojumu rezervācijas, kas veiktas līdz 2020. gada 14.  martam (ieskaitot) un kuru reģistrēšanās datums ir 45 dienu laikā no šodienas, var atcelt pirms reģistrēšanās. Tas nozīmē, ka viesi un piedzīvojumu dalībnieki, kuri atcels rezervāciju saskaņā ar šo politiku, saņems naudas atmaksu pilnā apmērā vai ceļojumu bonuspunktus samaksātās summas vērtībā (ja ceļojumu bonuspunkti ir pieejami). Saimnieki un piedzīvojumu rīkotāji saskaņā ar politiku varēs rezervācijas atcelt bez maksas, un tas neietekmēs supersaimnieka statusu, kā arī Airbnb veiks atmaksu vai piešķirs ceļojumu bonuspunktus par summu, kas ietver visas pakalpojuma nodevas.

Uz mājokļu un Airbnb piedzīvojumu rezervācijām, kas veiktas līdz 2020. gada 14. martam (ieskaitot) un kuru reģistrēšanās datums ir paredzēts 45 dienu laikā no šodienas, pašlaik neattiecas ar Covid-19 saistītie apstākļi. Saimnieka vai piedzīvojuma rīkotāja atcelšanas politika tiks piemērota kā parasti.

Ja rezervācija ir jau sākusies (reģistrēšanās laiks ir pagājis), attaisnojošie apstākļi vairs nav spēkā.

Rezervācijas, kas veiktas pēc 2020. gada 14. marta un pirms 2022. gada 31. maija

Mājokļu un Airbnb piedzīvojumu rezervācijām, kas veiktas pēc 2020. gada 14. marta un pirms 2022. gada 31. maija, tiks piemērota saimnieka vai rīkotāja noteiktā atcelšanas politika, un attaisnojošo apstākļu politika neattieksies uz apstākļiem, kas saistīti ar Covid-19, izņemot gadījumus, kad viesis, dalībnieks, saimnieks vai rīkotājs tobrīd slimo ar Covid-19. Neattiecināmie ar Covid-19 saistīti apstākļi: transporta tīkla traucējumi un reisu atcelšana; brīdinājumi un ierobežojumi ceļotājiem; veselības aizsardzības ieteikumi un karantīnas; izmaiņas piemērojamajos tiesību aktos; citi valdību rīkojumi, piemēram, evakuācijas rīkojumi, robežu slēgšana, īstermiņa īres aizliegumi un prasības nepamest mājokli.

Rezervācijas, kas veiktas 2022. gada 31. maijā vai vēlāk

Mājokļu un Airbnb piedzīvojumu rezervācijām, kas veiktas 2022. gada 31. maijā vai vēlāk, tiks piemērota saimnieka vai rīkotāja noteiktā atcelšanas politika. Attaisnojošo apstākļu politika netiks piemērota ar Covid-19 saistītiem apstākļiem.

Attaisnojošo apstākļu politikas mērķis ir aizsargāt viesus un saimniekus, kā arī piedzīvojumu dalībniekus un rīkotājus gadījumos, kad pēc rezervācijas veikšanas rodas neparedzēti apstākļi. Kopš Pasaules Veselības organizācija pasludināja Covid-19 par globālu pandēmiju, attaisnojošu apstākļu politika vairs netiek piemērota, jo Covid-19 un tā sekas vairs nav neparedzētas vai negaidītas. Veicot rezervāciju, rūpīgi pārskatiet saimnieka vai rīkotāja noteikto atcelšanas politiku un apsveriet iespēju izvēlēties opciju, kas sniegs jums nepieciešamās iespējas pielāgoties.

Kā tas darbojas

Ja esat viesis vai piedzīvojuma dalībnieks, atcelšanas un atmaksas iespējas varat atrast Ceļojumu lapā, izvēloties attiecīgo ceļojumu, – noskaidrojiet, kā atrast šo informāciju. Ja esat mājokļa saimnieks vai piedzīvojuma rīkotājs, šī informācija būs pieejama viesu uzņemšanas vadības panelī.

Jaunākā informācija un resursi par koronavīrusu

Resursu centrā esam atlasījuši rakstus, lai palīdzētu mūsu kopienai šajā laikā. Tajā ir atrodama jaunākā informācija par mūsu reakciju uz Covid-19 – no politikas izmaiņām līdz resursiem saimniekiem un viesiem, piedzīvojumu rīkotājiem un dalībniekiem.

Varat arī iepazīties ar attaisnojošo apstākļu politiku, lai uzzinātu par noteikumiem attiecībā uz apstākļiem, kas nav saistīti ar Covid-19.

Mēs pieprasām, lai visi kopienas dalībnieki saskarsmē ar citiem kopienas dalībniekiem ievērotu cieņu, atvērtību un mūsu nediskriminācijas politiku.

Mēs turpināsim pārskatīt šīs politikas piemērošanu. Lūdzu, regulāri apmeklējiet šo lapu, lai saņemtu jaunāko informāciju.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Saņemiet palīdzību saistībā ar rezervācijām, kontu un citiem jautājumiem.
Pieteikties vai reģistrēties