Ieteikumi tiks parādīti pēc informācijas ievadīšanas meklēšanas logā. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, lai pārskatītu. Izmantojiet taustiņu Enter, lai izvēlētos. Ja tiek izvēlēta frāze, meklēšana tiks veikta pēc šīs frāzes. Ja ieteikums ir saite, pārlūkprogramma atvērs šo lapu.
Kopienas politika

Airbnb atsauksmju politika

Lai platformā vairotu uzticību, lūdzam mūsu kopienai atstāt noderīgas un informatīvas Airbnb atsauksmes, kā arī nepakļaut mūsu kopienu kaitējumam. Tādēļ sagaidām, ka visas atsauksmes atbildīs tālāk norādītajiem nosacījumiem.

1. Atsauksmes nedrīkst būt pretrunā mūsu satura politikas noteikumiem

Ir noteikta veida saturs, ko Airbnb platformā nav atļauts publicēt. Lai uzzinātu vairāk, pārskatiet Airbnb satura politiku.

2. Atsauksmēm jābūt objektīvām

Atsauksmes ir visnoderīgākās, ja tajās ir sniegta objektīva informācija. Tāpēc personām vai organizācijām, kurām pieder mājokļa sludinājums vai piedzīvojums vai kuras ar tiem ir saistītas, nav atļauts publicēt atsauksmes par savu uzņēmējdarbību. Tāpat personām, kuras piedāvā konkurējošus sludinājumus vai piedzīvojumus, nav atļauts publicēt atsauksmes par saviem tiešajiem konkurentiem.

Nav atļauts piesolīt labumu par pozitīvas atsauksmes atstāšanu, draudēt ar negatīvu atsauksmi, lai panāktu sev vēlamu rezultātu, vai ietekmēt kāda cita atsauksmi apmaiņā pret kompensāciju.

Tāpat arī nav atļauts pieņemt neīstas rezervācijas apmaiņā pret pozitīvu atsauksmi, izmantot citu kontu, lai atstātu atsauksmi par sevi, vai saskaņot pozitīvu atsauksmju saņemšanu no darījumu partneriem.

Turklāt no platformas var tikt dzēstas atsauksmes par uzturēšanos, ja ir būtiski pārkāptas ballīšu un pasākumu politikas prasības. Tādējādi mēs iedrošinām saimniekus pārtraukt traucējošas ballītes, nebaidoties saņemt neobjektīvas atsauksmes.

3. Atsauksmēm jābūt atbilstošām

Iekļaujiet atsauksmēs informāciju, kas attiecas uz Airbnb un jūsu uzturēšanos vai piedzīvojumu, jo viesi un dalībnieki tās lasa, lai uzzinātu informāciju par saimniekiem, rīkotājiem, mājokļiem un piedzīvojumiem. Atsauksmes, kas neatbilst tēmai, var novērst uzmanību un traucē citiem viesiem un dalībniekiem rezervējot pieņemt pareizos lēmumus. Tādēļ atsauksmēs galvenā uzmanība jāpievērš saziņai ar citiem kopienas dalībniekiem, mājoklim vai piedzīvojumam.

Lai atsauksmes būtu atbilstošas, iesakām tajās neiekļaut tālāk norādīto informāciju:

  • Komentārus par personas sociālajiem, politiskajiem vai reliģiskajiem uzskatiem.
  • Zaimus, rupjības un nepamatotus pieņēmumus par personas raksturu vai personību.
  • Saturu par apstākļiem, ko citi nespēj nekādā veidā ietekmēt.
  • Saturu par pakalpojumiem, kas nav saistīti ar Airbnb (piemēram, aviokompāniju, koplietošanas transportlīdzekļiem, restorānu utt.).
  • Komentārus par iepriekšējām Airbnb rezervācijām, saimniekiem, rīkotājiem, viesiem vai dalībniekiem vai par Airbnb produktu, kas nav saistīts ar mājokli, piedzīvojumu, saimnieku, rīkotāju, viesi vai dalībnieku, par kuru atstājat vērtējumu.

Saņemot ziņojumu par atsauksmi, kas pārkāpj šo politiku, mēs varam dzēst šo atsauksmi no platformas. Atkārtotu pārkāpumu gadījumā ar neatbilstošajām atsauksmēm saistītais konts vai konti var tikt bloķēti vai neatgriezeniski deaktivizēti.

Ziņošana par atsauksmi, kas pārkāpj mūsu politiku

Lai ziņotu par atsauksmi, kas pārkāpj Airbnb atsauksmju politikas noteikumus, sazinieties ar mums.

Ja uzskatāt, ka atsauksme nav patiesa

Mēs mudinām un sagaidām, ka visi kopienas dalībnieki publicēs objektīvas un precīzas atsauksmes, taču Airbnb neizskata strīdus par atsauksmju patiesumu. Sagaidām, ka atsauksmju autori publicēs atsauksmes, kuru saturs atbilst patiesībai. Ja vēlaties atbildēt uz atsauksmi, uzziniet, kā to paveikt.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs izmeklējam un izskatām apstrīdētas atsauksmes, izlasiet rakstu par apstrīdēto Airbnb atsauksmju izskatīšanu.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Saņemiet palīdzību saistībā ar rezervācijām, kontu un citiem jautājumiem.
Pieteikties vai reģistrēties