SAIMNIEKU AIZSARDZĪBA

Airbnb garantija saimniekiem

Ja viesis rezervācijas laikā rada jūsu mājokļa vai īpašuma bojājumus un tos neatlīdzina, jūs varat saņemt aizsardzību pret īpašuma bojājumiem līdz 1 000 000 ASV dolāru apmērā.

Ja viesis rezervācijas laikā rada jūsu mājokļa vai īpašuma bojājumus un tos neatlīdzina, jūs varat saņemt aizsardzību pret īpašuma bojājumiem līdz 1 000 000 ASV dolāru apmērā.

Automātiski attiecas uz saimniekiem visā pasaulē*
Aizsargā saimniekus no reģistrēšanās līdz izrakstīšanās brīdim
Ceļojumu nozarē labākā

*Doesn’t apply to hosts who offer accommodations through Airbnb Travel, LLC, hosts in mainland China, hosts in Japan, hosts of experiences, or hosts of adventures.

Ko sedz garantija?

Airbnb garantija saimniekiem var aizsargāt:

  • Viesu radītus jūsu mājokļa bojājumus.
  • Viesu radītus jūsu īpašuma bojājumus.
  • Viesa dzīvnieka-pavadoņa radītus bojājumus.

Airbnb garantija saimniekiem neaizsargā:

  • Naudas un vērtspapīru (piem., krājobligāciju, akciju sertifikātu) zādzību.
  • Zaudējumus parasta nolietojuma dēļ.
  • Viesiem vai citiem nodarītus miesas bojājumus vai īpašuma bojājumus (tos var segt saimnieku apdrošināšana).

Uzņemiet viesus bez bažām

Identitātes pārbaude

Varat pieprasīt, lai jūsu viesi iziet identitātes pārbaudi, pirms mēs apstiprinām viņu rezervāciju. Viesiem var būt jāiesniedz personas informācija, lai Airbnb varētu veikt pārbaudi, piemēram, oficiāls valsts izdots personu apliecinošs dokuments.

Droša saziņa

Ja radīsies kāds starpgadījumus, jūs mūsu drošajā sarakstes platformā varēsiet sazināties ar viesiem un risināt problēmas. Ja risinājumu nebūs iespējams panākt, palīdzēs garantija saimniekiem.

Diennakts atbalsts

Mūsu globālā kopienas atbalsta komanda ir gatava palīdzēt, ja ar jums, jūsu īpašumu vai viesiem kas atgadīsies.

Garantija saimniekiem bija viena no lietām, kas palīdzēja man pieņemt lēmumu pievienoties Airbnb, jo bojājumu vai problēmu gadījumā es vienmēr varu uz to paļauties."
Garantija saimniekiem bija viena no lietām, kas palīdzēja man pieņemt lēmumu pievienoties Airbnb, jo bojājumu vai problēmu gadījumā es vienmēr varu uz to paļauties."

Deniss, saimnieks Londonā

Deniss, saimnieks Londonā

Garantija saimniekiem bija viena no lietām, kas palīdzēja man pieņemt lēmumu pievienoties Airbnb, jo bojājumu vai problēmu gadījumā es vienmēr varu uz to paļauties."
Garantija saimniekiem bija viena no lietām, kas palīdzēja man pieņemt lēmumu pievienoties Airbnb, jo bojājumu vai problēmu gadījumā es vienmēr varu uz to paļauties."

Deniss, saimnieks Londonā

Deniss, saimnieks Londonā

Mēs esam apņēmušies veidot drošu un uzticamu kopienu visā pasaulē.

Mēs esam apņēmušies veidot drošu un uzticamu kopienu visā pasaulē.

Drošības padoms: pārskatiet viesu profilus

Ja vēlaties uzzināt vairāk par viesi pirms rezervācijas pieprasījuma apstiprināšanas, apskatiet viesa profilu vai lasiet atsauksmes no iepriekšējiem saimniekiem. Viesi un saimnieki var sniegt atsauksmes viens par otru tikai pēc viesa izrakstīšanās. Tas nozīmē, ka visu atsauksmju pamatā ir faktiski izpildītas rezervācijas.

Drošības padoms: pārskatiet viesu profilus

Ja vēlaties uzzināt vairāk par viesi pirms rezervācijas pieprasījuma apstiprināšanas, apskatiet viesa profilu vai lasiet atsauksmes no iepriekšējiem saimniekiem. Viesi un saimnieki var sniegt atsauksmes viens par otru tikai pēc viesa izrakstīšanās. Tas nozīmē, ka visu atsauksmju pamatā ir faktiski izpildītas rezervācijas.

Kā iesniegt kompensācijas pieprasījumu

1. Ievāciet pierādījumus par bojājumiem

Tie var būt fotoattēli, videoklipi, aprēķini un/vai kvītis.

2. Sazinieties ar viesi risinājumu centrā

Pieprasiet kompensāciju 14 dienu laikā pēc izrakstīšanās vai pirms nākamā viesa reģistrēšanās atkarībā no tā, kas notiek vispirms. Saimniekam būs 72 stundas laika, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu.

3. Saņemiet atlīdzību vai iesaistiet Airbnb

Ja viesis nevēlēsies maksāt pilnu summu, jums var būt tiesības saņemt kompensāciju, kā to paredz Airbnb garantija saimniekiem. Atbalsta speciālists palīdzēs jums izpildīt šo procesu.

Airbnb's Host Guarantee is subject to certain terms, conditions, and exclusions. Visit our Host Guarantee Terms and Conditions to learn more.

Airbnb’s Host Guarantee is not an insurance policy, and not all property damage caused by guests is within its terms. If you want more protection, you’re encouraged to purchase personal insurance that will cover property damage not protected by the Host Guarantee.

Atbildes uz jūsu jautājumiem

Kas ir Airbnb garantija saimniekiem?

Airbnb garantija saimniekiem nodrošina saimniekam aizsardzību līdz 1 000 000 ASV dolāru apmērā par attiecīgā īpašuma bojājumiem tajos retajos gadījumos, kad viesu radītie bojājumi pārsniedz drošības iemaksas apmēru vai kad drošības iemaksa nav veikta.

Garantija saimniekiem neattiecas uz skaidru naudu un vērtspapīriem, kolekciju priekšmetiem, retiem mākslas darbiem, rotaslietām, mājdzīvniekiem un personisko atbildību. Izīrējot mājokli, iesakām saimniekiem neatstāt tajā vērtslietas, vai novietot tās drošā vietā. Programma nesedz arī īpašuma zaudējumus vai bojājumus nolietojuma dēļ. Uzzināt vairāk

Kas ir saimnieku apdrošināšana?

Saimnieku apdrošināšanas programma nodrošina primārās atbildības segumu līdz 1 000 000 ASV dolāru apmērā par katru gadījumu, kad trešā puse iesniedz prasību par miesas bojājumu nodarīšanu vai īpašuma zaudējumiem, kas saistīti ar Airbnb rezervāciju.

Uz šādu atlīdzību attiecas 1 000 000 ASV dolāru ierobežojums katrai mājokļa atrašanās vietai, turklāt spēkā var būt noteikti nosacījumi, ierobežojumi un izņēmumi. Uzzināt vairāk

Kā atšķiras Airbnb garantija saimniekiem un saimnieku apdrošināšana?

Garantija saimniekiem un saimnieku apdrošināšana ir divas atsevišķas programmas, kuras Airbnb piedāvā, lai pasargātu saimniekus zaudējumu vai miesas bojājumu gūšanas gadījumā.

Garantija saimniekiem: Airbnb garantija saimniekiem paredzēta saimnieku aizsardzībai retajos gadījumos, kad uzņemtie viesi rada bojājumus saimnieku īpašumam vai mājoklim. Garantija saimniekiem nav apdrošināšana, un tā neaizstāj mājas īpašnieka vai īrnieka apdrošināšanu.

Saimnieku apdrošināšana: Saimnieku apdrošināšanas programma ir apdrošināšana, un tā paredzēta, lai aizsargātu saimnieku trešo pušu prasību gadījumā attiecībā uz miesas vai īpašuma bojājumiem. Saimnieku apdrošināšanas programma saimniekiem ir pieejama neatkarīgi no citiem saimnieku noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem, taču kā primārais apdrošināšanas segums tā attiecas tikai uz negadījumiem, kas saistīti ar Airbnb rezervācijām. Uzzināt vairāk

Kā pieprasīt atmaksu saskaņā ar garantiju saimniekiem?

Saimnieki un viesi bieži problēmas atrisina paši mūsu risinājumu centrā. Ja tas vēl nav paveikts, vispirms sazinieties ar viesi, lai informētu viņu par sūdzību, un iesniedziet maksājuma pieprasījumu risinājumu centrā.

Ja nevarat atrisināt problēmu kopā ar viesi: lūdzu, vispirms iepazīstieties ar garantijas saimniekiem noteikumiem. Ņemiet vērā, ka pieprasījumi jāiesniedz vai nu 14 dienu laikā pēc viesa izrakstīšanās, vai pirms nākamā viesa reģistrēšanās atkarībā no tā, kas notiek agrāk. Uzzināt vairāk

Kā darbojas mājokļa īpašnieka apdrošināšana, izmantojot Airbnb?

Airbnb saimnieku apdrošināšana darbosies kā primārā apdrošināšana un nodrošinās atbildības segumu saimniekiem un attiecīgā gadījumā mājokļu īpašniekiem, ievērojot noteiktus nosacījumus, ierobežojumus un izņēmumus.

Ja jums ir jautājumi par to, kā šī polise mijiedarbojas ar jebkādu mājas īpašnieka vai īrnieka apdrošināšanu, jums ir jāapspriež apdrošināšanas segums ar savu apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju. Daži politikas veidi aizsargā mājokļu īpašniekus un īrniekus no noteiktiem tiesas procesiem par viesim radītām traumām, bet citi to nedara. Vienmēr ir ieteicams informēt apdrošināšanas sabiedrību par sava mājokļa iznomāšanu, lai gan atbildību, kas rodas Airbnb rezervācijas laikā, vajadzētu segt saimnieku apdrošināšanas polisei. Uzzināt vairāk

Vai garantija saimniekiem attiecas uz Open Homes mājokļiem?

Jā. Airbnb garantija saimniekiem nodrošina saimniekiem aizsardzību līdz 1 000 000 ASV dolāru apmērā pret attiecīgā īpašuma bojājumiem tajos retajos gadījumos, kad viesu radītie bojājumi pārsniedz drošības iemaksas apmēru vai drošības iemaksa nav veikta. Garantija saimniekiem attiecas uz visām Airbnb rezervācijām, tostarp Open Homes rezervācijām. Uzzināt vairāk

Vai varat sākt uzņemt viesus?

Vai varat sākt uzņemt viesus?