Kā notiek uzturēšanās atcelšana

Attiecībā uz rezervācijām, kas ilgst mazāk nekā 28 naktis, saimnieki var izvēlēties viesiem piedāvājamās atcelšanas iespējas. Rezervācijām, kas ilgst vismaz 28 naktis, automātiski tiek piemērota ilgtermiņa atcelšanas politika.

Elastīga

  • Bezmaksas atcelšana, kamēr līdz reģistrēšanās laikam (apstiprinājuma e-pasta ziņojumā norādītais laiks) atlikušas vismaz 24 stundas.
  • Pēc tam, atceļot pirms reģistrēšanās, saņemiet pilnu atmaksu, izņemot maksu par pirmo nakti un pakalpojuma nodevu.
1 dienu iepriekš
ceturtd., 28. okt.
15:00
Piemērs

Lai saņemtu atmaksu pilnā apmērā, viesim jāatceļ rezervācija vismaz 24 stundas pirms vietējā reģistrēšanās laika (norādīts apstiprinājuma e-pasta ziņojumā).

Ierašanās un reģistrēšanās
piektd., 29. okt.
15:00

Ja viesis atceļ mazāk nekā 24 stundas pirms reģistrēšanās, cena par pirmo nakti un Airbnb pakalpojuma nodeva netiek atmaksāta.

Izrakstīšanās
pirmd., 1. nov.
11:00

Ja viesis ierodas un nolemj doties prom ātrāk, cena par nakti par neizmantotajām naktīm 24 stundas pēc atcelšanas tiek atmaksāta pilnībā.Piezīme. Viesi nesaņems Airbnb pakalpojuma nodevas atmaksu, ja pēdējo 12 mēnešu laikā viņi to ir saņēmuši 3 reizes vai ja atceltā rezervācija pārklājas ar esošu rezervāciju.


Bieži uzdotie jautājumi

Vai viesi saņem uzkopšanas maksas atmaksu?

Uzkopšanas maksa tiek atmaksāta, ja viesis atceļ rezervāciju pirms reģistrēšanās.

Vai viesi var saņemt atmaksu, ja mājoklis neatbilst gaidītajam?

Mēs palīdzēsim viesiem atrast jaunu mājokli vai veiksim atmaksu, ja mājoklis nebūs pieejams, tīrs vai drošs vai ja tajā būs dzīvnieks, kuru saimnieks neminēja mājokļa aprakstā. Uzzināt vairāk

Vai viesi var saņemt atmaksu pilnā apmērā, ja saimnieks nevar vai nevēlas atrisināt problēmu?

Viesiem nepieciešams sazināties ar mums 24 stundu laikā pēc problēmas rašanās. Atbilstošos gadījumos mēs atcelsim rezervāciju un veiksim atmaksu.

Kā rīkoties, ja viesim ir jāatceļ rezervācija ārkārtas situācijas dēļ?

Mēs, iespējams, varēsim veikt atmaksu, ja viesim jāatceļ rezervācija ārkārtas situācijas dēļ. Uzzināt vairāk

Cik ilgā laikā var saņemt atmaksu?

Mēs nosūtām atmaksu uzreiz pēc atcelšanas. Parasti tā tiek saņemta 3-5 dienu laikā, taču reizēm var paiet pat 15 dienas, kamēr atmaksa parādās sākotnējā maksājuma veidā. Dažās valstīs, piemēram, Brazīlijā un Indijā, atmaksas saņemšana var ilgt līdz 2 mēnešiem.

Kā rīkoties, ja nezinu, kāda ir manas rezervācijas atcelšanas politika vai arī politika šeit nav redzama?

Dažkārt mēs ļaujam saimniekiem izmēģināt jaunus politikas veidus, kuri vēl ir izstrādes stadijā. Vienmēr skatiet rezervācijas informāciju, kas pieejama uz jūsu konkrēto rezervāciju attiecināmajai atcelšanas politikai.