Drošāka ceļojumu atsākšana

Saņemiet jaunākos padomus par ceļošanu
Covid-19 laikā un turpmāk.
Uzziniet, kā mēs atbalstām jūs ar jaunām programmām un politikas veidiem.
Pārskatiet uz jūsu apkaimi vai galamērķi attiecināmās vadlīnijas saimniekiem un viesiem, kā arī piedzīvojumu rīkotājiem un dalībniekiem.
Informācija par atcelšanas un atmaksas iespējām.
Uzziniet, kā meklēt mājokļus, filtrējot tos pēc atcelšanas iespējām.

Par drošību esam atbildīgi mēs visi

Mēs lūdzam Airbnb kopienu ievērot Covid-19 veselības un
drošības praksi.

Masku valkāšana

Viesiem un saimniekiem, kā arī piedzīvojumu dalībniekiem un rīkotājiem ir jāievēro vietējie tiesību akti un vadlīnijas, kas attiecas uz masku nēsāšanu saskarsmē ar citām personām.

Sociālā distancēšanās

Ja to nosaka vietējie tiesību akti vai vadlīnijas, saimniekiem un viesiem, kā arī piedzīvojumu rīkotājiem un dalībniekiem ir jāpiekrīt ievērot 2 metru distanci.

Uzlabotā uzkopšana

Saimniekiem ir jāievēro kopā ar speciālistiem izstrādātais piecu posmu uzlabotās uzkopšanas process.

Paaugstināti standarti katrai uzturēšanās reizei

Piecu posmu uzlabotās uzkopšanas procesā, kas izstrādāts kopā ar ekspertiem, izklāstīts, kā pacelt mājokļa uzkopšanas latiņu. Tas ir būtisks veids, kā saimnieki var gādāt par mūsu kopienas drošību.

Privāts mājoklis prom no pūļiem

Privāti mājokļi. Bezkontakta reģistrācija. Plašas, atvērtas āra zonas. Gana daudz vietas. Atrodiet mājokļus ar jums svarīgākajām papildērtībām.

Atbildes uz jūsu jautājumiem

Citi resursi

Attaisnojošo apstākļu politika

Atcelšanas politikas veidi

Resursi saimniekiem un piedzīvojumu rīkotājiem