Drošāka ceļojumu atsākšana

Saņemiet jaunākos padomus par ceļošanu Covid-19 laikā un turpmāk.

Drošība ir mūsu visu ziņā

Mēs lūdzam Airbnb kopienu apņemties ievērot mūsu atjaunināto Covid-19 veselības un drošības praksi.

Maskas valkāšana

Viesiem un saimniekiem ir jāievēro vietējie likumi un vadlīnijas, kas attiecas uz masku nēsāšanu saskarsmē.

Sociālā distancēšanās

Ja to nosaka vietējie likumi vai vadlīnijas, saimniekiem un viesiem ir jāpiekrīt ievērot 2 metru distance.

Uzlabotā uzkopšana

Saimnieki visā pasaulē apņemas veikt mūsu speciālistu atbalstīto uzlabotās uzkopšanas procesu piecos posmos.

Paaugstināti standarti katrai uzturēšanās reizei

Mūsu speciālistu atbalstītais piecu posmu uzlabotās uzkopšanas process sniedzas tālāk par pamata uzkopšanu un ir būtisks, lai gādātu par mūsu kopienas drošību.

Privāts mājoklis tālu no cilvēku pūļiem

Privāti mājokļi. Bezkontakta reģistrācija. Plašas, atvērtas āra zonas. Gana daudz vietas. Atrodiet mājokļus ar jums svarīgākajām papildērtībām.

Atbildes uz jūsu jautājumiem

Kā zināt, vai mājoklis atbilst jaunajām drošības un uzkopšanas vadlīnijām?

Sākot ar 2020. gada 20. novembri visiem saimniekiem (izņemot Ķīnā) bija jāievēro Covid-19 drošības un uzkopšanas prakse, jo pretējā gadījumā viņi saņēma brīdinājumus, viņu konti varēja tikt paturēti vai atsevišķos gadījumos – dzēsti no Airbnb platformas. Jūs vienmēr varat noskaidrot, vai saimnieks ir apņēmies ievērot piecu posmu uzlabotās uzkopšanas procesu – vienkārši meklējiet norādi "Apņēmies veikt uzlaboto uzkopšanas procesu" saimnieka sludinājuma lapas sadaļā Veselība un drošība. Uzziniet vairāk par Airbnb uzlaboto uzkopšanu.

Ja to nosaka vietējie likumi un vadlīnijas, visiem saimniekiem un viesiem jāpiekrīt valkāt maskas vai sejas aizsegus, kā arī jāievēro 2 metru distance. Un, protams, iesakām neuzņemt viesus un neceļot pēc saskarsmes ar Covid-19 vai gadījumā, ja jums ir Covid-19 simptomi. Pārskatiet mūsu Veselības un drošības prasības rezervācijām.

Airbnb aplikācijā vienmēr varat uzdot saimniekiem konkrētus jautājumus par viņu veselības un drošības praksi.

Kā mainīt vai atcelt pastāvošu rezervāciju?

Ja jums jāmaina vai jāatceļ rezervācija, apmeklējiet sadaļu Ceļojumi Airbnb vietnē vai aplikācijā, lai uzzinātu vairāk par jums pašlaik pieejamajām atcelšanas iespējām. Esam izveidojuši šo materiālu, lai palīdzētu viesiem orientēties atcelšanas procesos un politikas veidos. Viesi, kuri nevar ceļot Covid-19 dēļ un ir veikuši rezervācijas līdz 2020. gada 14. martam (ieskaitot), var pretendēt uz atcelšanu bez maksas. Uzzināt vairāk par mūsu attaisnojošu apstākļu politiku.

Kāda Covid-19 politika izveidota Airbnb piedzīvojumiem?

Airbnb piedzīvojumi tiek atsākti valstīs, kurās to atļauj attiecīgie valdības noteikumi. Viesiem un saimniekiem piedzīvojumos klātienē ir jāievēro īpaša drošības prakse, tostarp attiecībā uz sociālo distancēšanos un maskas valkāšanu, ja to nosaka vietējie likumi vai norādījumi. Un, protams, arī attiecībā uz palikšanu mājās pēc saskarsmes ar Covid-19 vai slimības simptomu gadījumā. Uzziniet vairāk par mūsu piedzīvojumu veselības un drošības vadlīnijām.

Ja vēlaties piedalīties piedzīvojumā tikai ar savu grupu, apsveriet iespēju veikt privātu rezervāciju. Ja nejūtaties droši, pulcējoties grupā, vai ja piedzīvojumi klātienē jūsu reģionā vēl nav atsākti, aplūkojiet mūsu piedzīvojumus tiešsaistē.

Kāda veida elastīgas rezervācijas iespējas pieejamas Airbnb platformā?

Atcelšanas politiku nosaka saimnieki, un tā atkarībā no mājokļa var būt elastīga, mēreni stingra vai stingra. Informāciju par katra mājokļa atcelšanas politiku varat atrast katra sludinājuma galvenajā lapā. Esam pievienojuši jaunu meklēšanas filtru, lai jums būtu vieglāk atrast mājokļus ar elastīgu atcelšanas politiku. Uzzināt vairāk par jauno filtru.

Citi resursi

Attaisnojošu apstākļu politika

Atcelšanas politikas veidi

Saimnieku resursi