Drošāka ceļojumu atsākšana

Saņemiet jaunākos padomus par ceļošanu
Covid-19 laikā un turpmāk.

Drošība ir mūsu visu ziņā

Mēs lūdzam Airbnb kopienu ievērot mūsu Covid-19 veselības un drošības praksi.

Maskas valkāšana

Viesiem un saimniekiem ir jāievēro vietējie likumi un vadlīnijas, kas attiecas uz masku nēsāšanu saskarsmē.

Sociālā distancēšanās

Ja to nosaka vietējie likumi vai vadlīnijas, saimniekiem un viesiem ir jāpiekrīt ievērot 2 metru distance.

Uzlabotā uzkopšana

Saimniekiem jāievēro kopā ar speciālistiem izstrādātais piecu posmu uzlabotās uzkopšanas process.

Paaugstināti standarti katrai uzturēšanās reizei

Piecu posmu uzlabotās uzkopšanas procesā, kas izstrādāts kopā ar ekspertiem, izklāstīts, kā pacelt mājokļa uzkopšanas latiņu. Tas ir būtisks veids, kā saimnieki var gādātu par mūsu kopienas drošību.

Privāts mājoklis tālu no cilvēku pūļiem

Privāti mājokļi. Bezkontakta reģistrācija. Plašas, atvērtas āra zonas. Gana daudz vietas. Atrodiet mājokļus ar jums svarīgākajām papildērtībām.

Atbildes uz jūsu jautājumiem

Kam ir jāievēro jaunās drošības un uzkopšanas vadlīnijas?

Visiem saimniekiem un rīkotājiem ir jāievēro mūsu Covid-19 drošības un uzkopšanas prakse. Uzziniet vairāk par Airbnb uzlaboto uzkopšanu.

Ja to nosaka vietējie tiesību akti un vadlīnijas, visiem saimniekiem un rīkotājiem, kā arī viesiem un dalībniekiem saskarsmē ar citām personām ir jāvalkā maska vai sejas aizsegs, kā arī jāievēro 2 metru distance. Un, protams, iesakām neuzņemt viesus, nerīkot piedzīvojumus un neceļot, ja esat Covid-19 kontaktpersona vai jums ir Covid-19 simptomi. Pārskatiet uz mājokļu rezervācijām attiecināmās veselības un drošības prasības.

Airbnb aplikācijā vienmēr varat uzdot saimniekiem konkrētus jautājumus par viņu īstenoto veselības un drošības praksi.

Kā mainīt vai atcelt pastāvošu rezervāciju?

Ja jums jāmaina vai jāatceļ rezervācija, apmeklējiet sadaļu Ceļojumi Airbnb vietnē vai aplikācijā, lai uzzinātu vairāk par jums pašlaik pieejamajām atcelšanas iespējām. Esam izveidojuši šo resursu, lai palīdzētu viesiem un dalībniekiem orientēties atcelšanas procesos un politikas veidos.

Turklāt viesi un dalībnieki, kuri nedrīkst ceļot tādēļ, ka ir saslimuši ar Covid-19, var būt tiesīgi atcelt rezervāciju un saņemt atmaksu pilnā apmērā, sazinoties ar klientu atbalsta dienestu. Uzziniet vairāk par attaisnojošo apstākļu politiku.

Kāda Covid-19 politika izveidota Airbnb piedzīvojumiem?

Airbnb piedzīvojumi tiek atsākti valstīs, kurās to atļauj attiecīgie valdības noteikumi. Dalībniekiem un rīkotājiem piedzīvojumos klātienē ir jāievēro īpaša drošības prakse, tostarp attiecībā uz sociālo distancēšanos un maskas valkāšanu, ja to nosaka vietējie tiesību akti vai vadlīnijas. Un, protams, arī attiecībā uz palikšanu mājās pēc saskarsmes ar Covid-19 vai slimības simptomu gadījumā. Uzziniet vairāk par mūsu piedzīvojumu veselības un drošības vadlīnijām.

Ja vēlaties piedalīties piedzīvojumā tikai ar savu grupu, apsveriet iespēju veikt privātu rezervāciju. Ja nejūtaties droši, pulcējoties grupā, vai ja piedzīvojumi klātienē jūsu reģionā vēl nav atsākti, aplūkojiet mūsu tiešsaistes piedzīvojumus.

Kāda veida elastīgas rezervācijas iespējas pieejamas Airbnb platformā?

Atcelšanas politiku nosaka saimnieki un rīkotāji, un dažādiem mājokļiem un piedzīvojumiem tā atšķiras. Informāciju par katra mājokļa atcelšanas politiku varat atrast katra sludinājuma galvenajā lapā. Esam pievienojuši jaunu meklēšanas filtru, lai jums būtu vieglāk atrast mājokļus ar elastīgu atcelšanas politiku. Uzzināt vairāk par jauno filtru.

Citi resursi

Attaisnojošu apstākļu politika

Atcelšanas politikas veidi

Saimnieku resursi