Uzticamība un drošība

Jūsu drošība ir mūsu prioritāte

Pasaulē, kurā visi jūtas pa īstam piederīgi, valda savstarpēja uzticēšanās, kas balstās uz nemainīgiem saimnieku un viesu uzvedības standartiem. Šajos Kopienas standartos ir apkopoti vēlamie uzvedības principi un mūsu starptautiskās kopienas pamatvērtības.

Šis ir papildināms dokuments, jo mēs nepārtraukti pilnveidojam savu pieeju, lai apmierinātu mūsu kopienas vajadzības. Taču šie pieci standarti – drošība, aizsardzība, taisnīgums, autentiskums un uzticamība – joprojām ir galvenie pīlāri mūsu centienos nodrošināt drošību un veicināt piederības sajūtu. Mēs vienmēr strādājam pie tā, lai nodrošinātu, ka šie standarti tiek atbalstīti un īstenoti.

Drošība

Jūsu Airbnb piedzīvojums sākas brīdī, kad pieņemat avantūru. Tas ir iespējams tikai tad, ja uzticaties šai kopienai un jūtaties droši. Tāpēc mēs pieprasām, lai jūs neveiktu bīstamas vai apdraudošas darbības pret citiem.

Kaitējums sev vai citiem

Aizliegts īstenot fizisku vai seksuālu uzbrukumu, seksuālu vardarbību, seksuālu uzmākšanos, vardarbību ģimenē, laupīšanu, cilvēktirdzniecību vai cita veida vardarbību, vai turēt personu gūstā pret tās gribu. Bīstamu organizāciju, tostarp teroristu, organizētās noziedzības un vardarbīgu, rasistisku grupējumu, dalībniekiem nav vietas šajā kopienā. Airbnb ir apņēmies nepieciešamības gadījumā sadarboties ar tiesībaizsardzības iestādēm un izpildīt likumīgus tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumus.

Mēs ļoti nopietni izturamies pret pašnāvību, sevis ievainošanu, ēšanas traucējumiem un narkomāniju. Tādēļ strādājam pie tā, lai palīdzētu cilvēkiem krīzes situācijās.

Draudu izteikšana

Jūs nedrīkstat ar nodomu kaitēt kādam ar saviem vārdiem vai fiziskām darbībām. Mēs arī uztveram paškaitējuma draudus tikpat nopietni kā darbības un varam iejaukties, ja mums tiek sniegta informācija par draudiem.

Bīstamu situāciju radīšana

Jūs nedrīkstat mājoklī uzglabāt nedrošus ieročus un turēt bīstamus dzīvniekus, kā arī nedrīkstat radīt apstākļus, kas palielina slimību risku, ugunsgrēka iespējamību vai kavē bēgšanu ārkārtas situācijās.

Drošība

Airbnb kopienas dalībnieki piedāvā savus mājokļus, palīdz iepazīt tuvējo apkārtni un organizē piedzīvojumus. Gan saimnieki, kuri atver savu mājokli viesiem, gan viesi, kuri bauda saimnieka viesmīlību, vēlas justies pilnīgā drošībā. Aicinām ar cieņu izturēties pret citu personu īpašumu, informāciju un personīgajām mantām.

Zādzība, vandālisms vai izspiešana

Jūs nedrīkstat piesavināties citu personu īpašumu, izmantot citu personu īpašumu bez atļaujas, izgatavot citu personu atslēgu vai dokumentu dublikātus, bojāt svešu īpašumu, palikt mājoklī pēc ceļojuma beigām vai draudēt citiem ar sliktu vērtējumu vai citām sankcijām vai kaitējumu, lai saņemtu kompensāciju vai citus labumus.

Surogātpasts, personas datu izmānīšana vai krāpniecība

Jūs nedrīkstat veikt darījumus ārpus Airbnb maksājumu sistēmas, veikt rezervāciju krāpniecību, krāpšanos ar kredītkartēm vai naudas atmazgāšanu, mēģināt novirzīt saziņu uz citām vietnēm vai tirgot nesaistītus produktus, novirzīt maksājumus, kas paredzēti citiem, ļaunprātīgi izmantot mūsu novirzīšanas sistēmu vai iesniegt nepatiesas prasības pret citiem kopienas dalībniekiem.

Citu personu privātuma vai intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi

Jūs nedrīkstat izspiegot citus cilvēkus; mājoklī kameras nav atļautas, ja vien ar viesi par tām iepriekš ir bijusi vienošanās un tās ir redzamas, bet tās nekad nav atļautas privātās telpās (piemēram, vannasistabās vai guļamistabās). Jūs nedrīkstat piekļūt citu personu kontiem bez atļaujas vai pārkāpt citu personu privātumu, autortiesības vai preču zīmes.

Taisnīgums

Starptautiskā Airbnb kopiena ir tikpat daudzveidīga, unikāla un dinamiska kā pasaule mums apkārt. Taisnīgums ir tas, kas mūs saliedē, rada savstarpēju uzticēšanos, palīdz nemanāmi iekļauties kopienu dzīvē un rada patiesas piederības sajūtu.

Diskriminējoša rīcība vai naidīgi izteikumi

Jums jāizturas ar cieņu pret jebkuru sarunu biedru. Tas nozīmē, ka jums ir jāievēro visi piemērojamie likumi un jāizturas pret citiem vienlīdzīgi neatkarīgi no rases, etniskās, nacionālās vai reliģiskās piederības, seksuālās orientācijas, dzimuma, dzimuma identitātes, invaliditātes vai nopietnām slimībām. Turklāt ir aizliegts aizvainot citus šo iemeslu dēļ.

Citu pazemošana vai aizskaršana

Jūs nedrīkstat dalīties ar personisku informāciju pazemošanas vai šantāžas nolūkā, apmelot vai vērsties pret citiem ar nevēlamu uzvedību, vai pārkāpt mūsu vērtējumu un satura standartus.

Sabiedriskā miera un kārtības traucēšana

Neradiet nekārtību koplietošanas telpās, neizturieties pret kaimiņiem kā pret "viesnīcas recepcijas personālu", neradiet pastāvīgas neērtības apkārtējiem un neignorējiet kaimiņu un apkārtējo iedzīvotāju sūdzības.

Autentiskums

Jūsu Airbnb piedzīvojumiem jābūt pilniem ar aizraujošiem mirkļiem un pārsteidzošām detaļām. Tā kā mūsu kopiena ir balstīta uz uzticību, autentiskums ir ļoti būtisks – tam ir nepieciešams līdzsvars starp kopīgām cerībām, godīgu mijiedarbību un precīzu informāciju.

Maldinoša informācija sevi

Jūs nedrīkstat norādīt nepareizu vārdu vai dzimšanas datumu, izmantot sludinājumus komerciāliem mērķiem bez saimnieka atļaujas, rīkot pasākumus vai svinības bez saimnieka atļaujas, uzturēt kontu dublikātus vai izveidot kontu, ja esat jaunāks par 18 gadiem.

Nepatiesas informācijas sniegšana par telpām

Jūs nedrīkstat sniegt neprecīzu informāciju par atrašanās vietu un pieejamību, maldināt cilvēkus par mājokļa īpašībām, aizstāt vienu sludinājumu ar citu, izveidot viltotus vai krāpnieciskus sludinājumus, atstāt nepatiesas atsauksmes, piedāvāt maldinošas cenas vai neatklāt apdraudējumus un dzīvošanai nepiemērotu apstākļus.

Piedzīvojumi, kas ir tikai darījumi

Airbnb sākotnēji bija veids, kā ļaut cilvēkiem izīrēt savus mājokļus. Lai gan Airbnb kopš pirmsākumiem ir ļoti audzis, un mājokļa izīrēšana ir izvērsusies globālā mērogā, mēs joprojām sagaidām, ka katrs sludinājums nav domāts tikai naudas pārskaitījumiem, bet gan arī sniedz cilvēkiem vietu, kur justies gaidītiem.

Uzticamība

Katra Airbnb pieredze ir unikāla un katra detaļa ir īpaša konkrētajam mājoklim, apkaimei un saimniekam. Tā kā mūsu kopiena uzņemas saistības, pamatojoties uz šīm detaļām, mums jāspēj uzticēties un paļauties vienam uz otru – vai tas būtu saistībā ar savlaicīgu saziņu, vai mājokļa stāvokli, vai mūsu izvirzītajām cerībām.

Dzīvošanai nepiemērotu telpu piedāvāšana

Jūs nedrīkstat piedāvāt telpas ar standartiem neatbilstošiem tīrības apstākļiem, kā arī nepietiekamu tekošā ūdens vai elektrības padevi. Jūs nedrīkstat piedāvāt telpas, kas nav uzskatāmas par pienācīgām guļamzonām (piemēram, kempinga aprīkojums), nav stacionāras uzturēšanās laikā (piemēram, kustīgas laivas) vai kurām nav piekļuves tualetes telpām (piemēram, likt viesiem izmantot publiskās tualetes).

Saistību neievērošana

Ja nav attaisnojošu apstākļu, jums nevajadzētu atcelt rezervāciju pēc atbilstošajā atcelšanas politikā norādītā termiņa. Jums pēc ierašanās ir jāreģistrējas, jāveic maksājumi un jāievēro saimnieka mājokļa noteikumi.

Neatsaucība

Jums nevarat pastāvīgi saņemt zemus vērtējumiem, nereaģēt uz ziņojumiem rezervācijas vai uzturēšanās laikā, nenodrošināt atbilstošu izmitināšanas informāciju vai atteikties piedalīties mūsu risinājumu procesa gaitā.