Aizvērt un iet uz saturu
Uzaiciniet draugus pievienoties Airbnb kopienai
Draugi, kuri vēl nav izmantojuši Airbnb, saņems atlaidi apmērā līdz €55 prasībām atbilstošas rezervācijas veikšanai. Lasīt noteikumus
Piesakieties, lai uzaicinātu draugus
Vai jums nav konta? Reģistrēšanās
Kā darbojas uzaicinājumi
Uzaiciniet draugus, kuri vēl nav izmantojuši Airbnb
Uzaiciniet personas, kurām vēl nav Airbnb konta, reģistrēties ar jūsu saiti.
Draugi saņem atlaidi
Draugi, kas reģistrēsies Airbnb, izmantojot jūsu saiti, saņems līdz pat €42 atlaidi mājokļa rezervācijai un €13 atlaidi Airbnb piedzīvojumam vismaz €42 vērtībā.
Atgādiniet draugiem rezervēt
Pēc reģistrēšanās viņi varēs izmantot kuponu prasībām atbilstošas rezervācijas veikšanai.
Bieži uzdotie jautājumi
Izpētiet šīs atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem un pārskatiet citu programmas informāciju palīdzības centrā.
Cik mans draugs saņems, kad viņu uzaicināšu?
Kad draugs, kuru uzaicinājāt pievienoties Airbnb, reģistrēsies un rezervēs ceļojumu, drauga saņemtā summa būs atkarīga no rezervācijas cenas bez nodokļiem un viesu nodevām:

iztērējiet €254 un saņemiet €13
Iztērējiet €423 un saņemiet €21
Iztērējiet €592 un saņemiet €30
Iztērējiet €846 vai vairāk un saņemiet €42

Turklāt draugs saņems €13 atlaidi, kad rezervēsiet viņa pirmo piedzīvojumu vismaz €42 vērtībā.
Mans draugs uzaicināja mani pievienoties Airbnb, bet es nesaņēmu kuponu.
Ja saņēmāt uzaicinājumu, jums reģistrējoties Airbnb jāizmanto jūsu drauga nosūtītā saite. Jūsu kupons tiks automātiski piemērots, kad veiksiet atbilstošu rezervāciju. Lai saņemtu papildu palīdzību, noklikšķiniet uz šīs saites.
Es uzaicināju draugu, bet nesaņēmu ceļojumu bonuspunktus
Airbnb nepiedāvā ceļojumu bonuspunktus par uzaicinājumiem, kas veikti pēc 2020. gada 1. oktobra. Tomēr jūs varat kļūt par Airbnb partneri un nopelnīt daļu no pakalpojuma nodevas katru reizi, kad kāds veiks rezervāciju pēc jūsu satura apskates.
Vai vēlaties dalīties ar plašāku auditoriju?Kļūstiet par Airbnb partneri
Uzaiciniet un pelniet bez ierobežojumiem
Partneri var piekļūt rīkiem, kas atvieglo viņu auditorijas iepazīstināšanu ar Airbnb. Katru reizi, kad kāds veiks rezervāciju Airbnb, izmantojot jūsu saites, jūs nopelnīsiet daļu no pakalpojuma nodevas.
Uzzināt vairāk