Viesu izmitināšana
un piedzīvojumi ir
Airbnb pamats

Viesu uzņemšana manā studijas tipa dzīvoklī ir mainījusi manu dzīvi, dāvājusi man neaizmirstamu pieredzi un sniegusi iespēju iepazīt cilvēkus.
Saimnieks Milānā
Uzņemot viesus savās mājās, es varēju kļūt par uzņēmēju un uzsākt ceļu pretim finansiālai brīvībai.
Saimnieks Atlantā
Rīkojot pastas gatavošanas piedzīvojumus, mūsu kultūra turpina dzīvot.
Saimnieks Palombarā Sabīnā
Airbnb man deva iespēju izveidot savu darbavietu un darīt to, kas man patīk – rūpēties par viesiem mūsu mājās.
Saimnieks Čhīanmai
Viesu izmitināšana beduīnu teltī ir ļāvusi man iepazīt cilvēkus no visas pasaules.
Saimnieks Vadirumā
Man patīk uzņemt viesus savā ekomājā, kurā cilvēki var izjust dziļāku saikni ar dabu un saviem mīļajiem.
Saimnieks Parati
Vai jums ir jautājumi par viesu uzņemšanu?
Pavaicājiet supersaimniekam.

Aizsardzība jebkurā situācijā. Saimniekiem bez maksas. Tikai Airbnb.

Izpētīt AirCover

Izmēģiniet viesu uzņemšanu
Airbnb platformā

Pievienojieties mums. Mēs jums palīdzēsim
visos procesa posmos.