APDROŠINĀŠANAS KOPSAVILKUMS

Saimnieku apdrošināšana Japānā

Kas ir saimnieku apdrošināšana Japānā?

Saimnieku apdrošināšana Japānā attiecas uz gadījumiem, kad saimniekam* iestājas atbildība vai rodas citi izdevumi saistībā ar traumām vai īpašuma bojājumiem, kas radušies citām personām sakarā ar mājokļa izīrēšanu, izmantojot Airbnb platformu, kā arī uz gadījumiem, kad saimniekam rodas zaudējumi, jo viesa* uzturēšanās dēļ saimnieka īpašumam ir nodarīti bojājumi. Gadījumos, kad saimnieka īpašumam ir nodarīti bojājumi viesa uzturēšanās dēļ, apdrošināšanas segums tiek piemērots, ja saimniekam un viesim neizdodas savstarpēji atrisināt strīdu un saimnieks sazinās ar Airbnb.

Saimnieku apdrošināšana Japānā ir apdrošināšanas programma, ko nodrošina uzņēmums Sompo Japan Insurance Inc.

Saimniekiem nav jāmaksā apdrošināšanas prēmijas, lai izmantotu saimnieku apdrošināšanas Japānā sniegtās priekšrocības.

Skatiet tālāk norādīto informāciju par saimnieku apdrošināšanu Japānā un tās segumu.

Apdrošināšanas periods

Pašreizējās apdrošināšanas programmas apdrošināšanas periods ir no 2023. gada 31. jūlija līdz 2024. gada 31. jūlijam.

Darbības joma un nosacījumi


Piemērošanas joma un nosacījumi saimnieku apdrošināšanai Japānā


Piemērošanas joma un nosacījumi saimnieku apdrošināšanai Japānā
Kompensācija par saimnieka īpašumam nodarītajiem bojājumiem
Saimnieku apdrošināšana Japānā sedz saimniekam* piederošā mājokļa* un personiskās mantas bojājumus viesa* uzturēšanās dēļ, tomēr ir spēkā dažādi noteikumi, nosacījumi un izņēmumi. Bojājumi, kas nodarīti mājoklim, ko saimnieks izīrē vai kura pārvaldīšana tam ir uzticēta, var tikt segti saskaņā ar tālāk aprakstītajiem apdrošināšanas papildu segumiem.

Kompensācija par saimnieka atbildību par traumām vai īpašuma bojājumiem
Saimnieku apdrošināšana Japānā ietver arī saimnieku atbildību par traumām vai īpašuma bojājumiem, kas mājokļa izīrēšanas uzņēmuma * vainas dēļ ir radušies viesim vai citām personām laikā, kad viesis uzturējās Airbnb platformā rezervētajā mājoklī.

Kompensācija par izdevumiem, kas saimniekam radušies, jo viņam bija jāmaksā citām personām, lai novērstu ar traumām vai īpašuma bojājumiem saistītu negadījumu sekas.
Ja saimniekam rodas izdevumi saistībā ar maksājumiem, kuri bija jāveic, lai novērstu sekas, ko izraisījis negadījums, kura dēļ viesim vai citām personām nodarīti miesas bojājumi vai bojāts to īpašums, saimnieku apdrošināšana Japānā var segt šādus izdevumus. Negadījumu izraisīja mājokļa izīrēšana, un tas notika laikā, kad viesis uzturējās Airbnb platformā rezervētajā mājoklī, uz kuru attiecas segums. Uz katru iepriekš aprakstīto segumu attiecas Japānā spēkā esošie saimnieku apdrošināšanas politikas noteikumi, nosacījumi un izņēmumi.

1. Apdrošinātais mājoklis

Saimnieku apdrošināšana Japānā nodrošina segumu mājoklim, kas pieder saimniekam, kuru tas izīrē vai kuru tam ir uzticējis pārvaldīt mājokļa izīrēšanas uzņēmums.

(*) Mājoklis nozīmē telpas, kas ir apstiprinātas saskaņā ar Viesnīcu uzņēmējdarbības likumu (Hotel Business Act), sertificētas saskaņā ar Valsts stratēģisko zonu likumu (National Strategic Special Zones Act) vai reģistrētas saskaņā ar Mājokļu izīrēšanas uzņēmumu likumu (Housing Accommodation Business Act), vai citas telpas, kurās tiek veikta līdzīga mājokļu izīrēšanas uzņēmējdarbība, tomēr ar nosacījumu, ka tās atbilst visām tālāk norādītajām prasībām:
 • Telpas pieder saimniekam, saimnieks tās izīrē vai tam ir uzticēta to pārvaldīšana;
 • Telpas tiek piedāvātas Airbnb vietnē; un
 • Telpas rezervē un izmanto persona, kas ir piekritusi Airbnb pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un izmantoja Airbnb vietni. Mājokļi var būt pārvietojamas mājas, autobusi, treileri, mājiņas kokā un cits aprīkojums, kas nav kustībā un ko izmanto kā mājokli. Mājokļi var būt arī laivas un peldlīdzekļi, ja tos izmanto kā mājokli.


2. Saimnieks/saimnieki

(*) Saimnieki ir personas, kas nodarbojas ar mājokļa izīrēšanas uzņēmējdarbību, nodrošina mājokļus un saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem ir saņēmuši licenci vai cita veida atļauju veikt šādu uzņēmējdarbību.

3. Viesis/Viesi

(*) Viesi ir mājokļu izīrēšanas uzņēmuma pakalpojumu saņēmēji, tostarp tie, kurus ir uzaicinājis šo pakalpojumu saņēmējs, un tie, kuri kopīgi izmanto izīrējamo mājokli.

(*) Mājokļa izīrēšanas uzņēmums ir viesnīca saskaņā ar Viesnīcu uzņēmējdarbības likumu (1948. gada likums Nr. 138), uzņēmums saskaņā ar Valsts stratēģijas īpašo zonu likumu (2013. gada likums Nr. 107) vai naktsmītņu izīrēšanas uzņēmums saskaņā ar Naktsmītņu izīrēšanas uzņēmumu likumu (2017. gada likums Nr. 65), vai cits līdzīgs viesu uzņemšanas uzņēmums, un visas darbības, kas tiek veiktas šāda mājokļa iekšienē vai ārpusē un ir saistītas ar iepriekš minēto pakalpojumu sniegšanu.
Kompensācija par saimnieka īpašumam nodarītajiem bojājumiem
Saimnieku apdrošināšana Japānā sedz saimniekam* piederošā mājokļa* un personiskās mantas bojājumus viesa* uzturēšanās dēļ, tomēr ir spēkā dažādi noteikumi, nosacījumi un izņēmumi. Bojājumi, kas nodarīti mājoklim, ko saimnieks izīrē vai kura pārvaldīšana tam ir uzticēta, var tikt segti saskaņā ar tālāk aprakstītajiem apdrošināšanas papildu segumiem.

Kompensācija par saimnieka atbildību par traumām vai īpašuma bojājumiem
Saimnieku apdrošināšana Japānā ietver arī saimnieku atbildību par traumām vai īpašuma bojājumiem, kas mājokļa izīrēšanas uzņēmuma * vainas dēļ ir radušies viesim vai citām personām laikā, kad viesis uzturējās Airbnb platformā rezervētajā mājoklī.

Kompensācija par izdevumiem, kas saimniekam radušies, jo viņam bija jāmaksā citām personām, lai novērstu ar traumām vai īpašuma bojājumiem saistītu negadījumu sekas.
Ja saimniekam rodas izdevumi saistībā ar maksājumiem, kuri bija jāveic, lai novērstu sekas, ko izraisījis negadījums, kura dēļ viesim vai citām personām nodarīti miesas bojājumi vai bojāts to īpašums, saimnieku apdrošināšana Japānā var segt šādus izdevumus. Negadījumu izraisīja mājokļa izīrēšana, un tas notika laikā, kad viesis uzturējās Airbnb platformā rezervētajā mājoklī, uz kuru attiecas segums. Uz katru iepriekš aprakstīto segumu attiecas Japānā spēkā esošie saimnieku apdrošināšanas politikas noteikumi, nosacījumi un izņēmumi.

1. Apdrošinātais mājoklis

Saimnieku apdrošināšana Japānā nodrošina segumu mājoklim, kas pieder saimniekam, kuru tas īrē vai kuru tam ir uzticējis pārvaldīt mājokļa izīrēšanas uzņēmums.

(*) Mājoklis nozīmē telpas, kas ir apstiprinātas saskaņā ar Viesnīcu uzņēmējdarbības likumu (Hotel Business Act), sertificētas saskaņā ar Valsts stratēģisko zonu likumu (National Strategic Special Zones Act) vai reģistrētas saskaņā ar Mājokļu izīrēšanas uzņēmumu likumu (Housing Accommodation Business Act), vai citas telpas, kurās tiek veikta līdzīga mājokļu izīrēšanas uzņēmējdarbība, tomēr ar nosacījumu, ka tās atbilst visām tālāk norādītajām prasībām:

 • Telpas pieder saimniekam, saimnieks tās īrē vai tam ir uzticēta to pārvaldīšana;
 • Telpas tiek piedāvātas Airbnb vietnē; un
 • Telpas rezervē un izmanto persona, kas ir piekritusi Airbnb pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un izmantoja Airbnb vietni. Mājokļi var būt pārvietojamas mājas, autobusi, treileri, mājiņas kokā un cits aprīkojums, kas nav kustībā un ko izmanto kā mājokli. Mājokļi var būt arī laivas un peldlīdzekļi, ja tos izmanto kā mājokli.

 • 2. Saimnieks/saimnieki

  (*) Saimnieki ir personas, kas nodarbojas ar mājokļa izīrēšanas uzņēmējdarbību, nodrošina mājokļus un saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem ir saņēmuši licenci vai cita veida atļauju veikt šādu uzņēmējdarbību.

  3. Viesis/Viesi

  (*) Viesi ir mājokļu izīrēšanas uzņēmuma pakalpojumu saņēmēji, tostarp tie, kurus ir uzaicinājis šo pakalpojumu saņēmējs, un tie, kuri kopīgi izmanto izīrējamo mājokli.

  (*) Mājokļa izīrēšanas uzņēmums ir viesnīca saskaņā ar Viesnīcu uzņēmējdarbības likumu (1948. gada likums Nr. 138), uzņēmums saskaņā ar Valsts stratēģijas īpašo zonu likumu (2013. gada likums Nr. 107) vai naktsmītņu izīrēšanas uzņēmums saskaņā ar Naktsmītņu izīrēšanas uzņēmumu likumu (2017. gada likums Nr. 65), vai cits līdzīgs viesu uzņemšanas uzņēmums, un visas darbības, kas tiek veiktas šāda mājokļa iekšienē vai ārpusē un ir saistītas ar iepriekš minēto pakalpojumu sniegšanu.

  Apdrošināšanas segums

  Maksimālā apdrošināšanas atlīdzība, ko apdrošināšanas periodā var saņemt par vienu apdrošināšanas gadījumu, ir 100 000 000 JPY, kaut gan ir iespējami arī daži izņēmumi.

  Seguma izņēmumi  Galvenie priekšmeti, uz kuriem neattiecas saimnieku apdrošināšana Japānā (nosacījumi par saimnieka īpašumam nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu)
  Priekšmeti, kas nav piederīgi mājoklim:

  • valūta, nauda, dārgmetāla stieņi, parādzīmes vai vērtspapīri.
  • Zeme, ūdens vai jebkura cita viela zemē vai uz tās; tomēr tas neattiecas uz tādiem zemes uzlabojumiem kā ainavu dārzkopība, ceļi un ietves (bet attiecas uz jebkuru pievienoto zemi vai zemi zem šāda īpašuma) vai ūdeni, kas atrodas jebkurā slēgtā tvertnē, cauruļvadu sistēmā vai jebkurā citā apstrādes iekārtā.
  • Dzīvnieki, tostarp, bet ne tikai, mājlopi un mīļdzīvnieki.
  • Koki un kultūraugi.
  • Peldlīdzekļi, gaisa kuģi, kosmosa kuģi un satelīti; tomēr tas neattiecas uz peldlīdzekļiem, kuru sākotnējā funkcija netiek lietota un kurus izmanto kā mājokli.
  • Transportlīdzekļi; tomēr tas neattiecas uz transportlīdzekļiem, kuru sākotnējā funkcija netiek lietota un kurus izmanto kā mājokli.
  • Pazemes raktuves vai raktuvju šahtas, vai jebkurš īpašums, kas atrodas šādās raktuvēs vai šahtās.
  • Aizsprosti, dambji un aizsargdambji.
  • Īpašums tranzītā.
  • Pārvades un sadales līnijas tālāk par 305 metriem no mājokļa.


  • Galvenie gadījumi, kad apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta:
  • karš, spēka pielietošana no ārvalsts puses, revolūcija, valdības sagrābšana, pilsoņu karš, bruņota sacelšanās un citi līdzīgi incidenti un nemieri.
  • Bojājumi radiācijas, sprādziena vai cita kaitējuma rezultātā, ko izraisījusi kodolreakcija vai kodoldegvielas materiāla vai kodolizejmateriāla, radioaktīvā elementa, radioaktīvā izotopa vai ar šādu materiālu piesārņota materiāla atoma kodola sabrukšana, vai ar to saistīts negadījums, izņemot kodolreakcijas vai radioaktīvo izotopu atomu kodolu sabrukšanu medicīniskā, zinātniskā vai rūpnieciskā kontekstā.
  • Terorisms.
  • Faktiska vai draudoša ļaunprātīga indīgu bioloģisku vai ķīmisku materiālu izmantošana.
  • Bojājumi, kas radušies pirms vai pēc viesa uzturēšanās Airbnb platformā rezervētajā mājoklī.
  • Bojājumi, kas radušies saimnieka tīša pārkāpuma vai rupjas nolaidības dēļ.
  • U.c.
  Priekšmeti, kas nav piederīgi mājoklim:

 • valūta, nauda, dārgmetāla stieņi, parādzīmes vai vērtspapīri.
 • Zeme, ūdens vai jebkura cita viela zemē vai uz tās; tomēr tas neattiecas uz tādiem zemes uzlabojumiem kā ainavu dārzkopība, ceļi un ietves (bet attiecas uz jebkuru pievienoto zemi vai zemi zem šāda īpašuma) vai ūdeni, kas atrodas jebkurā slēgtā tvertnē, cauruļvadu sistēmā vai jebkurā citā apstrādes iekārtā.
 • Dzīvnieki, tostarp, bet ne tikai, mājlopi un mīļdzīvnieki.
 • Koki un kultūraugi.
 • Peldlīdzekļi, gaisa kuģi, kosmosa kuģi un satelīti; tomēr tas neattiecas uz peldlīdzekļiem, kuru sākotnējā funkcija netiek lietota un kurus izmanto kā mājokli.
 • Transportlīdzekļi; tomēr tas neattiecas uz transportlīdzekļiem, kuru sākotnējā funkcija netiek lietota un kurus izmanto kā mājokli.
 • Pazemes raktuves vai raktuvju šahtas, vai jebkurš īpašums, kas atrodas šādās raktuvēs vai šahtās.
 • Aizsprosti, dambji un aizsargdambji.
 • Īpašums tranzītā.
 • Pārvades un sadales līnijas tālāk par 305 metriem no mājokļa.

 • Galvenie gadījumi, kad apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta:

 • karš, spēka pielietošana no ārvalsts puses, revolūcija, valdības sagrābšana, pilsoņu karš, bruņota sacelšanās un citi līdzīgi incidenti un nemieri.
 • Bojājumi radiācijas, sprādziena vai cita kaitējuma rezultātā, ko izraisījusi kodolreakcija vai kodoldegvielas materiāla vai kodolizejmateriāla, radioaktīvā elementa, radioaktīvā izotopa vai ar šādu materiālu piesārņota materiāla atoma kodola sabrukšana, vai ar to saistīts negadījums, izņemot kodolreakcijas vai radioaktīvo izotopu atomu kodolu sabrukšanu medicīniskā, zinātniskā vai rūpnieciskā kontekstā.
 • Terorisms.
 • Faktiska vai draudoša ļaunprātīga indīgu bioloģisku vai ķīmisku materiālu izmantošana.
 • Bojājumi, kas radušies pirms vai pēc viesa uzturēšanās Airbnb platformā rezervētajā mājoklī.
 • Bojājumi, kas radušies saimnieka tīša pārkāpuma vai rupjas nolaidības dēļ.
 • U.c.
 • Nozīmīgākie gadījumi, kad apdrošināšanas atlīdzību neizmaksā (nosacījumi par atlīdzību, ja saimniekam iestājas atbildība vai rodas izdevumi)


  • Karš, spēka pielietošana no ārvalsts puses, revolūcija, valdības sagrābšana, pilsoņu karš, bruņota sacelšanās un citi līdzīgi incidenti un nemieri.
  • Bojājumi radiācijas, sprādziena vai cita kaitējuma rezultātā, ko izraisījusi kodolreakcija vai kodoldegvielas materiāla vai kodolizejmateriāla, radioaktīvā elementa, radioaktīvā izotopa vai ar šādu materiālu piesārņota materiāla atoma kodola sabrukšana, vai ar to saistīts negadījums, izņemot kodolreakcijas vai radioaktīvo izotopu atomu kodolu sabrukšanu medicīniskā, zinātniskā vai rūpnieciskā kontekstā.
  • Bojājumi, kas radušies saimnieka tīša pārkāpuma dēļ.
  • Izdevumi vai atbildība pret radiniekiem, kas dzīvo kopā ar saimniekiem, izņemot gadījumus, kad saimniekam rodas atbildība vai izdevumi par nepieciešamajiem maksājumiem šādiem radiniekiem par bojājumiem, kas nodarīti mājoklim, kuru saimnieks ir iznomājis vai kura pārvaldīšana viņam ir uzticēta.
  • Izdevumi vai atbildība, kas izriet no fiziskas invaliditātes un kas rodas saimnieku darbiniekiem, iesaistoties darbā saimnieku labā.
  • Gadījumos, kad starp saimnieku un citu personu ir noslēgta īpaša vienošanās par zaudējumu atlīdzināšanu, atbildību nosaka šāda vienošanās.
  • Izdevumi par negadījumiem vai atbildību, ko izraisījuši notekūdeņi vai emisijas.
  • Izdevumi par nelaimes gadījumiem vai atbildību, kas izriet no juristu, reģistrētu ārvalstu juristu, sertificētu valsts grāmatvežu, nodokļu grāmatvežu, arhitektu, dizaineru, zemes un mājokļu izmeklētāju, tiesu iestāžu darbinieku, administratīvo darbinieku, veterinārārstu vai citu tamlīdzīgu personu profesionālās darbības.
  • Izdevumi par negadījumiem vai atbildību, kas saistīta ar gaisa kuģu, automobiļu, kuģu vai transportlīdzekļu turēšanu, izmantošanu vai apsaimniekošanu ārpus mājokļa, izņemot jebkādus zaudējumus, kas radušies, izmantojot vai apsaimniekojot automobili, kuģi vai transportlīdzekli ārpus objekta, izmantojot šādu automobili, kuģi vai transportlīdzekli ārpus objekta kā mājokli.
  • Izdevumi par negadījumiem vai atbildību, kas izriet no iznomāta mājokļa būvdarbiem vai ko saimniekam ir uzticēts pārvaldīt, piemēram, renovācijas, paplašināšanas vai nojaukšanas, izņemot gadījumus, kad saimnieks ir iesaistīts darbos pēc savas iniciatīvas.
  • Izdevumi par negadījumiem vai atbildību, kas rodas mājokļa iznīcināšanas dēļ, kas ir iznomāts saimniekam vai kura pārvaldība saimniekam ir uzticēta, zemestrīču, izvirdumu, plūdu, cunami vai līdzīgu dabas parādību dēļ, izņemot gadījumus, kad bojājumus izraisījis ugunsgrēks.
  • U.c.

 • Karš, spēka pielietošana no ārvalsts puses, revolūcija, valdības sagrābšana, pilsoņu karš, bruņota sacelšanās un citi līdzīgi incidenti un nemieri.
 • Bojājumi radiācijas, sprādziena vai cita kaitējuma rezultātā, ko izraisījusi kodolreakcija vai kodoldegvielas materiāla vai kodolizejmateriāla, radioaktīvā elementa, radioaktīvā izotopa vai ar šādu materiālu piesārņota materiāla atoma kodola sabrukšana, vai ar to saistīts negadījums, izņemot kodolreakcijas vai radioaktīvo izotopu atomu kodolu sabrukšanu medicīniskā, zinātniskā vai rūpnieciskā kontekstā.
 • Bojājumi, kas radušies saimnieka tīša pārkāpuma dēļ.
 • Izdevumi vai atbildība pret radiniekiem, kas dzīvo kopā ar saimniekiem, izņemot gadījumus, kad saimniekam rodas atbildība vai izdevumi par nepieciešamajiem maksājumiem šādiem radiniekiem par bojājumiem, kas nodarīti mājoklim, kuru saimnieks ir iznomājis vai kura pārvaldīšana viņam ir uzticēta.
 • Izdevumi vai atbildība, kas izriet no fiziskas invaliditātes un kas rodas saimnieku darbiniekiem, iesaistoties darbā saimnieku labā.
 • Gadījumos, kad starp saimnieku un citu personu ir noslēgta īpaša vienošanās par zaudējumu atlīdzināšanu, atbildību nosaka šāda vienošanās.
 • Izdevumi par negadījumiem vai atbildību, ko izraisījuši notekūdeņi vai emisijas.
 • Izdevumi par nelaimes gadījumiem vai atbildību, kas izriet no juristu, reģistrētu ārvalstu juristu, sertificētu valsts grāmatvežu, nodokļu grāmatvežu, arhitektu, dizaineru, zemes un mājokļu izmeklētāju, tiesu iestāžu darbinieku, administratīvo darbinieku, veterinārārstu vai citu tamlīdzīgu personu profesionālās darbības.
 • Izdevumi par negadījumiem vai atbildību, kas saistīta ar gaisa kuģu, automobiļu, kuģu vai transportlīdzekļu turēšanu, izmantošanu vai apsaimniekošanu ārpus mājokļa, izņemot jebkādus zaudējumus, kas radušies, izmantojot vai apsaimniekojot automobili, kuģi vai transportlīdzekli ārpus objekta, izmantojot šādu automobili, kuģi vai transportlīdzekli ārpus objekta kā mājokli.
 • Izdevumi par negadījumiem vai atbildību, kas izriet no iznomāta mājokļa būvdarbiem vai ko saimniekam ir uzticēts pārvaldīt, piemēram, renovācijas, paplašināšanas vai nojaukšanas, izņemot gadījumus, kad saimnieks ir iesaistīts darbos pēc savas iniciatīvas.
 • Izdevumi par negadījumiem vai atbildību, kas rodas mājokļa iznīcināšanas dēļ, kas ir iznomāts saimniekam vai kura pārvaldība saimniekam ir uzticēta, zemestrīču, izvirdumu, plūdu, cunami vai līdzīgu dabas parādību dēļ, izņemot gadījumus, kad bojājumus izraisījis ugunsgrēks.
 • U.c.
 • Apdrošināšanas prasības

  Paziņojums par negadījumu


  Pamanot, ka viesis vai kāda trešā persona ir guvusi traumu vai ir bojāts to īpašums, saimniekam ir nekavējoties jāinformē par to Airbnb, jo tas var būt apdrošināšanas gadījums. Tāpat saimniekam ir jāinformē Airbnb, ja tas konstatē, ka viņa īpašumam nodarīti bojājumi un saimniekam nav izdevies vienoties ar viesi par risinājumu 72 stundu laikā pēc pirmās saziņas ar viesi, jo tas var būt apdrošināšanas gadījums.

  Apdrošināšanas polises izsniegšanas pieprasījums


  Šis pārskats par saimnieku apdrošināšanu Japānā neietver visus apdrošināšanas polises noteikumus, nosacījumus, ierobežojumus un izņēmumus. Lai pieprasītu apdrošināšanas polises kopiju, lūdzu, sazinieties ar Aon Japan Ltd. un norādiet savu Airbnb konta informāciju.

  Galvenais apdrošināšanas uzņēmums


  Sompo Japan Insurance Inc.