DROŠĪBA

Kā Airbnb aizsargā saimniekus

Esam veikuši plašus pasākumus, lai gādātu par jūsu, jūsu mājokļa un viesu drošību.

Esam veikuši plašus pasākumus, lai gādātu par jūsu, jūsu mājokļa un viesu drošību.

Uzņemiet lieliskus viesus

Godīgas abpusējas atsauksmes

Lai veidotu uzticību un reputāciju Airbnb platformā, pēc katras rezervācijas beigām viesi un saimnieki viens par otru sniedz atsauksmes. Pirms viesa uzņemšanas varat izlasīt atsauksmes, ko par viņu atstājuši citi saimnieki.

Vienkārša saziņa ar viesiem

Ja pirms viesu ierašanās vēlaties uzdot jautājumus vai noteikt kādas prasības, varat viesus iepazīt jau iepriekš, izmantojot mūsu drošo sarakstes rīku.

Prasības rezervācijas veikšanai

Varat pieprasīt, lai katrs viesis pirms rezervācijas veikšanas iesniedz Airbnb savu personu apliecinošu dokumentu. Jums būs arī iespēja iepriekš pārskatīt rezervācijas vai pievienot papildu prasības, nosakot, kurš var rezervēt. Papildu pārbaudes nolūkā katrai rezervācijai, kas veikta Airbnb platformā, tiek novērtēta riska pakāpe, un mēs atceļam visas rezervācijas, kas šķiet aizdomīgas.

Jūsu mājoklis, jūsu noteikumi

Lai skaidrāk informētu viesus par gaidāmo, jūs varat pievienot mājokļa noteikumus, kas viesiem pirms rezervācijas būs jāapstiprina. Tie var iekļaut, piemēram, smēķēšanas un pasākumu rīkošanas ierobežojumus. Ja pēc rezervācijas viesis kādu no šiem noteikumiem pārkāps, jūs rezervāciju varēsiet atcelt.

Kādas ir mūsu cenas, salīdzinot ar konkurentiem?
Airbnb
HomeAway
Booking.com
Izmitināšanas pakalpojumu nodeva (par vienu rezervāciju)
3-5%
5%
15-20%
Publicēšana vienmēr bez maksas
Nav maksas par kredītkartes apstrādi
Aizsardzība 1 miljona ASV dolāru apmērā pret īpašuma bojājumiem
Pēdējoreiz atjaunināta 2018. gada jūnijā
Esmu sapratusi, ka cilvēki ir labi. Es varu cilvēkiem uzticēties.
Esmu sapratusi, ka cilvēki ir labi. Es varu cilvēkiem uzticēties.

Milaida uzņem viesus Puertoriko, lai gūtu papildu ieņēmumus.

Milaida uzņem viesus Puertoriko, lai gūtu papildu ieņēmumus.

Uzzināt par viesu uzņemšanu
Esmu sapratusi, ka cilvēki ir labi. Es varu cilvēkiem uzticēties.
Esmu sapratusi, ka cilvēki ir labi. Es varu cilvēkiem uzticēties.

Milaida uzņem viesus Puertoriko, lai gūtu papildu ieņēmumus.

Milaida uzņem viesus Puertoriko, lai gūtu papildu ieņēmumus.

Uzzināt par viesu uzņemšanu

Uzņemiet viesus bez bažām

1 000 000 $ aizsardzība pret īpašuma bojāšanu

Tajos retajos gadījumos, kad īpašums tiek bojāts, Airbnb Garantija saimniekiem katru reizi sniedz bezmaksas aizsardzību apmērā līdz 1 000 000 ASV dolāriem par katru rezervāciju. Prasības var tieši iesniegt mūsu risinājumu centrā.

Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem

Airbnb bez maksas piedāvā Saimnieku apdrošināšanu, kas sedz prasības apmērā līdz 1 000 000 USD. Šī apdrošināšana paredzēta tiem reti iespējamajiem gadījumiem, kad kāds iesniedz prasību tiesā vai atlīdzības pieprasījumu par miesas bojājumu vai kaitējumu īpašumam, kas uzturēšanās laikā nodarīts mājoklī vai Airbnb īpašumā.

Segums bez jebkādas maksas
Automātiski attiecas uz katru rezervāciju
Prasības var iesniegt tieši Airbnb platformā

Esam jūsu rīcībā visu diennakti un bez brīvdienām

Kā mūsu komanda jums var palīdzēt

Mūsu plašā komanda visu diennakti ir gatava sniegt jums atbalstu pa tālruni, e-pastu un reāllaika sarakstē.

Palīdzība atkārtotā rezervēšanā
Atmaksa
Kompensācijas
Garantija saimniekiem un apdrošināšanas kompensācijas pieprasījumi
Starpniecība

2017. gadā ceļotāji veica 49 miljonus ceļojumu, izmantojot Airbnb. Tikai 1 gadījumā no 25 000 tika iesniegta prasība par būtiskiem īpašuma bojājumiem.

2017. gadā ceļotāji veica 49 miljonus ceļojumu, izmantojot Airbnb. Tikai 1 gadījumā no 25 000 tika iesniegta prasība par būtiskiem īpašuma bojājumiem.

Atbildes uz jūsu jautājumiem

Kas tiek prasīts no viesiem pirms rezervācijas veikšanas?

Mēs visiem Airbnb lietotājiem pirms došanās ceļojumā lūdzam sniegt noteiktu informāciju. Lai viesi varētu veikt rezervācijas pieprasījumu, viņiem jāsniedz visa šī informācija. Šī informācija palīdz jums uzzināt, kādu cilvēku sagaidīsiet un kā ar viņu sazināties.

Airbnb prasības viesiem ir šādas: • Pilns vārds • E-pasta adrese • Apstiprināts tālruņa numurs • Iepazīšanās ziņojums • Piekrišana jūsu mājokļa noteikumiem • Maksājuma informācija

Viesiem ieteicams ievietot arī profila bildi, taču tas nav obligāti. Jūs varat arī pieprasīt, lai viesi pirms rezervācijas iesniedz personu apliecinošu dokumentu.

Kā darbojas atsauksmes?

Airbnb vietnē visas atsauksmes raksta viesi un ceļotāji, kas pieder mūsu kopienai, tāpēc ikviena atsauksme, ko redzat, ir par kāda viesa uzturēšanos saimnieka mājoklī. Atsauksme par uzturēšanos ir jāuzraksta 14 dienu laikā pēc izrakstīšanās, un to var rediģēt 48 stundu laikā pēc iesniegšanas, ja vien viesis nav atstājis savu atsauksmi. Atsauksmes tiek publicētas, kad tās ir atstājis gan viesis, gan saimnieks vai arī ir pagājušas 14 dienas. Jums vienmēr ir pieejamas viesu uzrakstītās atsauksmes, un, kad saņemat rezervāciju no kāda viesa, varat uzzināt, ko par viņu ir teikuši citi saimnieki.

Ko darīt, ja viesis manā mājoklī kaut ko salauž?

Ja viesis kaut ko salauž un jums ir jāiesniedz prasība, varat to izdarīt mūsu Risinājumu centrā 14 dienu laikā pēc viesa izrakstīšanās datuma vai pirms nākamā viesa reģistrēšanās atkarībā no tā, kas notiek vispirms. Ja viesis piekritīs pieprasītajai summai, mēs to izmaksāsim 5-7 darba dienu laikā. Ja viesis nepiekrīt vai neatbild 72 stundu laikā, varat šajā lietā iesaistīt Airbnb. Ja mums būs nepieciešama papildu dokumentācija, varēsiet to iesniegt 72 stundu laikā. Lielākā daļa prasību tiek izskatītas nedēļas laikā. Mēs gādāsim par to, lai gan jūs, gan viesis būtu taisnīgi pārstāvēti, un, ja konstatēsim, ka jums pienākas maksājums, mēs to veiksim atsevišķā izmaksā.

Kā rīkoties, ja kāda viesa uzņemšana man liek justies neērti?

Ja viesis pārkāpj kādu no jūsu mājokļa noteikumiem vai ar savu rīcību ir licis jums justies nedroši, jūs varat noraidīt viņa rezervācijas pieprasījumu vai atcelt rezervāciju. Pirms rezervācijas apstiprināšanas Jūs varat atteikt atsevišķu rezervācijas pieprasījumu, un tas neradīs negatīvu ietekmi uz jūsu sludinājuma atrašanās vietu meklēšanas rezultātos. Ja atteiksiet daudz vai lielāko daļu rezervācijas pieprasījumu, tas var nelabvēlīgi ietekmēt jūsu sludinājuma vietu meklēšanas rezultātos. Pēc rezervācijas apstiprināšanas Ja jūs rezervāciju jau apstiprinājāt, varat to atcelt. Ja viesis nav pārkāpis mājokļa noteikumus, jums var tikt piemērotas sankcijas par atcelšanu.

Kāda ir atšķirība starp Airbnb Garantiju saimniekiem un Saimnieku apdrošināšanu?

The Host Guarantee is designed to protect you in rare instances of property damage to your own possessions, unit, or home by a guest staying in the space. Host Protection Insurance is designed to protect you in the event that someone else (for example, a guest) claims bodily injury or property damage. The Host Guarantee isn’t insurance and doesn’t replace your homeowner’s or renter’s insurance. Host Protection Insurance is insurance and is available to you regardless of your other insurance arrangements. It will only act as primary insurance coverage for incidents related to an Airbnb stay.

Learn more about our Host Guarantee

Learn more about Host Protection Insurance

Vai varat sākt uzņemt viesus?

Vai varat sākt uzņemt viesus?