SAIMNIEKU AIZSARDZĪBA

Saimnieku apdrošināšana

Retajos gadījumos, kad apdrošinātas viesu uzņemšanas laikā kāds cieš miesas vai īpašuma bojājumus, saimnieki var izmantot primāro atbildības apdrošināšanu līdz 1 000 000 ASV dolāru apmērā.

Retajos gadījumos, kad apdrošinātas viesu uzņemšanas laikā kāds cieš miesas vai īpašuma bojājumus, saimnieki var izmantot primāro atbildības apdrošināšanu līdz 1 000 000 ASV dolāru apmērā.

Pieejams saimniekiem visā pasaulē*
Aizsargā saimniekus no reģistrēšanās līdz izrakstīšanās brīdim
Ceļojumu nozarē labākais

*Neattiecas uz saimniekiem, kas piedāvā izmitināšanu ar Airbnb Travel, LLC starpniecību, saimniekiem kontinentālajā Ķīnā, saimniekiem Japānā un piedzīvojumu rīkotājiem.

Ko sedz apdrošināšana?

Saimnieku apdrošināšanas segumā var ietilpt:

  • Jūsu juridiskā atbildība par viesu vai citu personu miesas bojājumiem.
  • Jūsu juridiskā atbildība par viesu vai citu personu īpašuma bojājumiem.
  • Jūsu juridiskā atbildība par viesu vai citu personu radītiem bojājumiem koplietošanas zonās, piemēram, ēku vestibilos un kaimiņu īpašumos.

Saimnieku apdrošināšanas segumā neietilpst:

- Īpašuma vai miesas bojājumi, ko izraisījusi tīša rīcība (nevis negadījums). - Zaudēti ienākumi. - Jūsu mājokļa vai īpašuma bojājumi (tos var kompensēt Airbnb garantija saimniekiem*).

*Airbnb garantija saimniekiem nav saistīta ar saimnieku apdrošināšanu vai ar Airbnb UK Services Limited.

Mēs esam apņēmušies veidot drošu un uzticamu kopienu visā pasaulē.

Mēs esam apņēmušies veidot drošu un uzticamu kopienu visā pasaulē.

Es zinu, ko nozīmē būt par viesi, tāpēc man jau bija atbildes uz daudziem potenciāli problemātiskiem jautājumiem. Es zināju, ka mans mājoklis būs apdrošināts... un zināju, ka viesi izturēsies ar cieņu."
Es zinu, ko nozīmē būt par viesi, tāpēc man jau bija atbildes uz daudziem potenciāli problemātiskiem jautājumiem. Es zināju, ka mans mājoklis būs apdrošināts... un zināju, ka viesi izturēsies ar cieņu."

Uslans, saimnieks Londonā

Uslans, saimnieks Londonā

Es zinu, ko nozīmē būt par viesi, tāpēc man jau bija atbildes uz daudziem potenciāli problemātiskiem jautājumiem. Es zināju, ka mans mājoklis būs apdrošināts... un zināju, ka viesi izturēsies ar cieņu."
Es zinu, ko nozīmē būt par viesi, tāpēc man jau bija atbildes uz daudziem potenciāli problemātiskiem jautājumiem. Es zināju, ka mans mājoklis būs apdrošināts... un zināju, ka viesi izturēsies ar cieņu."

Uslans, saimnieks Londonā

Uslans, saimnieks Londonā

Prasības process

1. Tiek aizpildīta pieteikuma veidlapa

Kad saimnieks, viesis vai trešā puse sazinās ar kopienas atbalsta dienestu, Airbnb sniedz informāciju par prasības iesniegšanas procesu.

2. Apdrošinātājs ieceļ prasības izskatītāju, kurš izskata prasību

Pēc pieteikuma veidlapas aizpildīšanas ar jums apdrošinātāja vārdā sazināsies prasības izskatītājs, lai apspriestu prasību un ievāktu informāciju.

3. Prasība tiek izmeklēta

Trešās puses prasības izskatītājs apstrādā prasību saskaņā ar saimnieku apdrošināšanas polises noteikumiem un piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem attiecīgajā jurisdikcijā.

Uz saimnieku apdrošināšanu attiecas noteikti nosacījumi, ierobežojumi un izņēmumi.
 Lai uzzinātu vairāk, lejupielādējiet visaptverošu programmas kopsavilkumu.

Atbildes uz jūsu jautājumiem

Vai man ir kaut kas jādara, lai uz mani attiektos saimnieku apdrošināšana?

Nē. Piekrītot publicēt īpašuma sludinājumu Airbnb vai turpinot īpašuma sludinājuma publicēšanu Airbnb, saimnieki* piekrīt saņemt saimnieku apdrošināšanas segumu atgadījumiem, kas rodas saistībā ar Airbnb rezervācijām. Ņemiet vērā, ka uz saimnieku apdrošināšanu attiecas polises noteikumi un izņēmumi.

Saimniekiem, kas vēlas atteikties no dalības saimnieku apdrošināšanas programmā, jāveic šādas darbības: - Nosūtiet mums ziņojumu no e-pasta adreses, kas saistīta ar jūsu saimnieka kontu. - Iekļaujiet savu vārdu, uzvārdu un ar jūsu saimnieka kontu saistīto tālruņa numuru. - Iekļaujiet precīzu sava sludinājuma virsrakstu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka atteikšanās e-pasta adrese tiek uzraudzīta tikai atteikšanās pieprasījumu apstrādes nolūkos.

*Neattiecas uz saimniekiem, kas piedāvā izmitināšanu ar Airbnb Travel, LLC starpniecību, saimniekiem kontinentālajā Ķīnā, saimniekiem Japānā un piedzīvojumu rīkotājiem.

Vai varat sākt uzņemt viesus?

Vai varat sākt uzņemt viesus?