SAIMNIEKU AIZSARDZĪBA

Piedzīvojumu apdrošināšana

Retajos gadījumos, kad apdrošināta piedzīvojuma laikā kāds cieš miesas vai īpašuma bojājumus, rīkotāji var izmantot atbildības apdrošināšanu līdz 1 000 000 ASV dolāru apmērā.

Pieejams vairuma piedzīvojumu rīkotājiem
Aizsargā rīkotājus no piedzīvojuma sākuma līdz beigām
Ceļojumu nozarē labākā

Šī programma attiecas uz piedzīvojumu rīkotājiem, izņemot rīkotājus kontinentālajā Ķīnā un Japānā. Tā neattiecas uz izmitināšanas vietu saimniekiem.

Ko sedz apdrošināšana?

Piedzīvojumu apdrošināšanas segumā var ietilpt:

  • Jūsu juridiskā atbildība par viesu vai citu personu miesas bojājumiem.
  • Jūsu juridiskā atbildība par viesu vai citu personu īpašuma bojājumiem.

Piedzīvojumu apdrošināšanas segumā neietilpst:

- Miesas bojājumi vai īpašuma bojājumi, ko izraisījusi tīša rīcība (nevis negadījums). - Rīkotāja personīgā īpašuma bojājumi, nozaudēšana vai zādzība. - Ar lidaparātiem saistīti piedzīvojumi vai noteikta veida ekstrēmas aktivitātes (piemēram, lēkšana ar gumiju vai helislēpošana).

Uzņemiet viesus bez bažām

Piedzīvojuma sagatavošanās laiks

Piedzīvojumu apdrošināšanas segums attiecas uz rīkotājiem piedzīvojuma laikā, kā arī laikā, kamēr viņi sagatavo teritoriju piedzīvojumam pirms tā sākuma vai pēc tā beigām, saskaņā ar polises noteikumiem un izņēmumiem.

Segums līdzrīkotājiem

Piedzīvojumu apdrošināšana var attiekties arī uz līdzrīkotājiem, kas sniedz ar piedzīvojumu saistītus pakalpojumus, saskaņā ar polises noteikumiem un izņēmumiem.

Mēs esam apņēmušies veidot drošu un uzticamu kopienu visā pasaulē.

Prasības process

1. Tiek aizpildīta pieteikuma veidlapa

Rīkotājs, dalībnieks vai trešā puse aizpilda un iesniedz apdrošināšanas programmas pieteikuma veidlapu.

2. Apdrošinātājs ieceļ prasības izskatītāju, kurš izskata prasību

Pēc pieteikuma veidlapas aizpildīšanas ar jums apdrošinātāja vārdā sazināsies prasības izskatītājs, lai apspriestu prasību un ievāktu informāciju.

3. Prasību izmeklē tam norīkotais izskatītājs

Trešās puses prasības izskatītājs apstrādā prasību saskaņā ar saimnieku apdrošināšanas polises noteikumiem un piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem attiecīgajā jurisdikcijā.

Uz piedzīvojumu apdrošināšanu attiecas noteikti nosacījumi, ierobežojumi un izņēmumi.
 Lai uzzinātu vairāk, lejupielādējiet visaptverošu programmas kopsavilkumu.

Atbildes uz jūsu jautājumiem

Vai man ir kaut kas jādara, lai uz mani attiektos piedzīvojumu apdrošināšana?

Nē. Kļūstot par piedzīvojuma rīkotāju un piekrītot Airbnb pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, jūs arī piekrītat, ka uz atgadījumiem jūsu rīkoto Airbnb piedzīvojumu laikā automātiski attieksies piedzīvojumu apdrošināšana. Ņemiet vērā, ka uz piedzīvojumu apdrošināšanu attiecas polises noteikumi, nosacījumi un izņēmumi.

Ja vēlaties atteikties no dalības piedzīvojumu apdrošināšanas programmā, jums jāveic šādas darbības: - Nosūtiet mums ziņojumu no e-pasta adreses, kas saistīta ar jūsu piedzīvojumu rīkotāja kontu. - Iekļaujiet savu vārdu, uzvārdu un ar jūsu piedzīvojumu rīkotāja kontu saistīto tālruņa numuru. - Iekļaujiet precīzu sava rīkotā piedzīvojuma virsrakstu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka atteikšanās e-pasta adrese tiek uzraudzīta tikai atteikšanās pieprasījumu apstrādes nolūkos.

Vai piedzīvojumu apdrošināšana attiecas uz piedzīvojumiem tiešsaistē?

Tiešsaistes piedzīvojumu rīkotāji var saņemt piedzīvojumu apdrošināšanu tajos retajos gadījumos, kad dalībnieks gūst miesas vai īpašuma bojājumus kādas interaktīvās video sesijas laikā un rīkotājs ir juridiski atbildīgs. Piedzīvojumu apdrošināšanas segumā neietilpst tādi ar darbību tiešsaistē saistīti rīkotāju riski kā neslavas celšana, elektronisko datu zādzība vai intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi.

Lai uzzinātu vairāk par piedzīvojumu rīkošanu, apmeklējiet palīdzības centru.

Vai esat gatavs sākt piedzīvojuma izveidi?