Dodieties uz priekšu, lai piekļūtu ieteiktajiem rezultātiem

  AirCover saimniekiem – jaunumi un uzlabojumi

  Aizsardzība jebkurā situācijā. Vienmēr iekļauta, vienmēr bez maksas. Tikai Airbnb.
  Autors: Airbnb, publicēts 2022. g. 11. maijs
  4 min lasāmviela
  Atjaunināšanas datums: 2022. g. 17. nov.

  "AirCover saimniekiem" nodrošina vispārēju aizsardzību ikreiz, kad uzņemat viesus savā mājoklī ar Airbnb starpniecību. Tagad šī aizsardzība ir paplašināta un ietver gan viesu identitātes, gan rezervāciju pārbaudi, kā arī zaudējumu apdrošināšanu 3 miljonu ASV dolāru apmērā, turklāt attiecas arī uz vērtslietām un jūsu īpašumā novietotām automašīnām un laivām.

  Viesu identitātes pārbaude

  Savstarpējo uzticēšanos mūsu kopienā nodrošina pārliecība par saimnieku un viesu identitāti. Tagad mēs veiksim identitātes pārbaudi visiem viesiem, kuri veic rezervācijas ceļojumiem uz 35 populārākajām valstīm un reģioniem, kuri veido 90% no rezervāciju kopskaita Airbnb platformā. 2023. gada sākumā identitātes pārbaudes ieviesīsim jau visā pasaulē, un tad pārbaudīsim pilnīgi visas rezervācijas.

  Mēs arī turpmāk pārbaudīsim visu viesu personas datus pirms to ierašanās pirmajā mājoklī ASV, kā arī pārliecināsimies, ka starp rezervācijas veicējiem nav personu, kas ir iekļautas noteiktos kontrolsarakstos vai sankciju sarakstos.

  Paplašinot viesu identitātes pārbaudi, esam veikuši arī dažas izmaiņas tūlītējās rezervēšanas prasībās. Uzzināt vairāk

  Uzzināt vairāk par viesu identitātes pārbaudi

  Rezervāciju pārbaudes tehnoloģija

  Mēs ieviešam ASV un Kanādā pašu izstrādātu rezervāciju pārbaudes tehnoloģiju, kas palīdz samazināt traucējošu ballīšu un īpašuma bojājumu risku. Rezervācijas pārbaudi izmēģinājām Austrālijā un konstatējām, ka izmēģinājuma laikā neatļautu ballīšu skaits samazinājās par aptuveni 35%.

  Mūsu pārbaudes tehnoloģija izvērtē vairāk nekā 100 faktoru, kas ir saistīti ar rezervāciju, un bloķē noteiktas rezervācijas, palīdzot samazināt traucējošu ballīšu un īpašuma bojājumu risku. Plānojam, ka visas rezervācijas visā pasaulē sāksim šādi pārbaudīt 2023. gada sākumā.

  Uzzināt vairāk par rezervāciju pārbaudes tehnoloģiju

  Lielāks zaudējumu apdrošināšanas apmērs

  Jau vairāk nekā desmit gadus Airbnb ir nozares līderis saimniekiem piedāvātās zaudējumu apdrošināšanas ziņā. Tagad mēs paplašinām "AirCover saimniekiem", pievienojot tālāk norādītos aizsardzības veidus:

  • Zaudējumu apdrošināšana 3 miljonu ASV dolāru apmērā: trīskāršojam zaudējumu apdrošināšanas apmēru no 1 miljona līdz 3 miljoniem ASV dolāru, un tā aptver gan jūsu mājokli, gan tā iekārtojumu.
  • Mākslas darbu un vērtslietu aizsardzība: tagad aizsardzība attiecas uz plašāku klāstu mākslas darbu, juvelierizstrādājumu un kolekcionētu priekšmetu, kuru salabošanas vai aizstāšanas izmaksas tiks atlīdzinātas novērtētās vērtības apmērā, ja tie tiks sabojāti.
  • Automašīnu un laivu aizsardzība: mēs nodrošinām aizsardzību pret bojājumiem, kas nodarīti automašīnām, laivām un citiem peldlīdzekļiem, kas ir novietoti vai uzglabāti jūsu īpašumā.

  Jaunie aizsardzības veidi papildina segumu, ko jau nodrošina "AirCover saimniekiem", proti:

  • Diennakts drošības atbalsta līnija: ja kādreiz jutīsieties nedroši, īpaši apmācīti drošības aģenti būs pieejami jebkurā diennakts laikā tikai ar vienu pieskārienu ekrānam lietotnē.
  • Aizsardzība pret mīļdzīvnieku nodarītiem bojājumiem: mēs atlīdzināsim četrkājaino viesu nodarītos bojājumus.
  • Padziļinātas tīrīšanas izmaksu kompensācija: mēs atlīdzināsim izmaksas par papildu tīrīšanas pakalpojumiem, kas bija nepieciešami pēc viesa izrakstīšanās, piemēram, par paklāju profesionālu tīrīšanu.
  • Negūto ienākumu kompensācija: mēs kompensēsim negūtos ienākumus, ja viesu nodarīto bojājumu dēļ jums nāksies atcelt jau apstiprinātu Airbnb rezervāciju.
  Uzzināt vairāk par saimnieku zaudējumu apdrošināšanu

  Vienkāršāks kompensācijas pieprasīšanas process

  Mēs uzzinājām, ka kompensācijas pieprasīšanas process jums šķiet pārāk sarežģīts. Mēs šīs atsauksmes ņēmām vērā un kompensācijas pieprasīšanas procesu vienkāršojām.

  Kompensācijas pieprasījumu par viesa nodarītajiem bojājumiem jūsu mājoklim vai mantai varat iesniegt risinājumu centrā, veicot vien dažas darbības, un pēc tam ērti izsekot procesam no pieprasījuma iesniegšanas līdz kompensācijas izmaksai. Vispirms jūsu pieprasījums tiks nosūtīts viesim. Ja viesis neatbildēs vai nesamaksās 24 stundu laikā, problēmas risināšanā varēsiet iesaistīt klientu apkalpošanas centru.

  Mēs kompensēsim viesu radītos zaudējumus ātri – parasti divu nedēļu laikā. Turklāt supersaimnieku iesniegtos pieprasījumus izskata prioritāri un kompensācijas izmaksā vēl ātrāk.

  Saimnieku civiltiesiskā apdrošināšana 1 miljona ASV dolāru apmērā

  "AirCover saimniekiem" iekļautā saimnieku civiltiesiskā apdrošināšana aizsargā jūs tajos retajos gadījumos, kad, uzturoties jūsu mājoklī, viesis gūst traumu vai tiek sabojāts vai nozagts viņa īpašums. Segums attiecas arī uz personām, kas palīdz jums uzņemt viesus, piemēram, uz partnersaimniekiem un uzkopējiem.

  Saimnieku civiltiesiskā apdrošināšana pasargās jūs gadījumos, kad būs jāuzņemas juridiskā atbildība par:

  • Viesim (vai kādam citam) nodarītiem miesas bojājumiem.
  • Viesim (vai kādam citam) piederoša īpašuma bojājumu vai zādzību.
  • Bojājumiem, ko viesis (vai kāds cits) radījis koplietošanas zonās, piemēram, ēku vestibilos un apkārtējos īpašumos.

  Lai iesniegtu prasību, vienkārši atveriet mūsu civiltiesiskās apdrošināšanas atlīdzības pieteikuma veidlapu. Mēs nosūtīsim jūsu sniegto informāciju uzticamam apdrošinātājam, kas nodos jūsu prasību pārstāvim. Viņi nokārtos jūsu prasību atbilstoši apdrošināšanas polises noteikumiem.

  Ja esat piedzīvojuma rīkotājs, uz jums attiecas piedzīvojumu civiltiesiskā apdrošināšana.

  Uzzināt vairāk par saimnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu

  Mēs uzlabojām "AirCover saimniekiem", ņemot vērā jūsu ieteikumus, un aicinām jūs arī turpmāk sniegt komentārus par mūsu darbu.

  Uzzināt par Airbnb 2022. gada ziemas versiju

  "AirCover saimniekiem" ietvertā saimnieku zaudējumu apdrošināšana, saimnieku civiltiesiskā apdrošināšana un piedzīvojumu civiltiesiskā apdrošināšana neattiecas uz saimniekiem, kuri piedāvā mājokļus vai piedzīvojumus Japānā, kur ir spēkā saimnieku apdrošināšana Japānā un piedzīvojumu apdrošināšana Japānā, un saimniekiem, kuri piedāvā mājokļus, izmantojot Airbnb Travel LLC. Uz saimniekiem un rīkotājiem, kuri piedāvā mājokļus vai piedzīvojumus kontinentālajā Ķīnā, attiecas saimnieku un rīkotāju aizsardzības plāns Ķīnā. Saimnieku zaudējumu apdrošināšana nav saistīta ar saimnieku civiltiesisko apdrošināšanu. Ņemiet vērā, ka pastāv arī citi noteikumi, nosacījumi un izņēmumi.

  Ja uzņemat viesus Apvienotajā Karalistē, saimnieku civiltiesiskās apdrošināšanas polisi nodrošina Zurich Insurance PLC, un to saimniekiem Apvienotajā Karalistē bez papildu maksas organizē un noslēdz Airbnb U.K. Services Limited – Aon U.K. Limited ieceltais pārstāvis, ko ir apstiprinājusi un regulē Finanšu uzraudzības iestāde (Financial Conduct Authority – FCA). FCA izsniegtais Aon reģistrācijas numurs ir 310451. To varat pārbaudīt, apmeklējot Finanšu pakalpojumu reģistra vietni vai zvanot FCA pa tālruni +44 0800 111 6768. Uz apdrošināšanas produktiem, par kuriem gādā Airbnb U.K. Services Limited, attiecas konkrēti nosacījumi. FPAPC374TP

  Šajā rakstā ietvertā informācija kopš publicēšanas var būt mainījusies.

  Airbnb
  2022. g. 11. maijs
  Vai tas bija noderīgi?