Ieteikumi tiks parādīti pēc informācijas ievadīšanas meklēšanas logā. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, lai pārskatītu. Izmantojiet taustiņu Enter, lai izvēlētos. Ja tiek izvēlēta frāze, meklēšana tiks veikta pēc šīs frāzes. Ja ieteikums ir saite, pārlūkprogramma atvērs šo lapu.
Noteikumi

Preču zīmju vadlīnijas

Airbnb izjūt lielu atbildību kalpot savai kopienai, tostarp saimniekiem, viesiem, partneriem un citām personām, kas izmanto mūsu platformu un pakalpojumus vai nonāk saskarē ar tiem. Kalpošana mūsu kopienai ietver mūsu preču zīmju un zīmolu aizsardzību. Nevēlamies, lai mūsu kopienas pārstāvji vai kāds cits tiktu mulsināts par to, ka mēs kādu rekomendējam, kontrolējam, pārvaldām vai pilnvarojam. Šīs vadlīnijas ir paredzētas, lai aizsargātu mūsu zīmolu, kā arī lai palīdzētu jums atbildīgi dalīties ar informāciju par Airbnb.

Šīs vadlīnijas ir daļa no mūsu pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Izmantojot jebkuru no Airbnb pakalpojumiem, jūs piekrītat šīm vadlīnijām, mūsu pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un citiem mūsu politikas veidiem.

1. Airbnb preču zīmes

Airbnb preču zīmes ietver Airbnb nosaukumu, Airbnb logotipu, Bélo logotipu, supersaimnieka nozīmīti un AirCover, kā arī visus vārdus, saukļus, ikonas, logotipus, grafiskos elementus, dizainu un citus vizuālos materiālus, kas identificē Airbnb, tā saistītos uzņēmumus, pakalpojumus un produktus. Esam ieguldījuši daudz pūļu, lai viss, ko jums piedāvājam, būtu augstākās kvalitātes, un mūsu zīmoli atspoguļo šos centienus. Tāpēc rūpīgi sargājam savus zīmolus, reģistrējot preču zīmes un identitāti ASV un visā pasaulē.

Jūs NEDRĪKSTAT izmantot Airbnb logotipu, Bélo logotipu un Airbnb preču zīmes, logotipus un ikonas, ja vien nav saņemta oficiāla rakstiska atļauja no atbilstošās Airbnb, Inc. uzņēmējdarbības vai juridiskās komandas. Vienīgais izņēmums ir ierobežota "Airbnb" izmantošana, kas turpmāk izklāstīta 2. sadaļā.

Izvairieties no neskaidrībām saistībā ar Airbnb preču zīmēm

Ko drīkstat darīt

 • Radiet un izmantojiet nosaukumu, logotipu un zīmola identitāti, tostarp krāsu, fontu vai burtveidolu, kas atšķiras no Airbnb preču zīmēm un zīmola elementiem.

Ko NEDRĪKSTAT darīt

 • Neizmantojiet Bélo logotipu nekādā veidā, tostarp atsevišķi vai kopā ar citu uzņēmumu nosaukumiem, preču zīmēm, sociālo tīklu kontu nosaukumiem vai vispārīgiem apzīmējumiem.
 • Neizmantojiet vārdus "Airbnb", "Air", "bnb", "b&b" vai līdzīgus terminus savas vietnes nosaukumā, uzņēmuma nosaukumā, produkta nosaukumā, preču zīmēs, reģistrētajos domēnos, sociālo tīklu saitēs, zīmolu elementos utt.
 • Neizmantojiet Airbnb raksturīgo krāsu Rausch savā saturā, tostarp savās preču zīmēs, logotipos, dizainā vai citos zīmola elementos.
 • Neizmantojiet vārdu "Airbnb", lai aizstātu frāzi "īstermiņa īres mājoklis" vai līdzīgus terminus.

Piemēri

Jā!

Nē…

Boba labākais īres nams uz salas

Airbnbike

Reda īres namu uzkopšana

Sunbnb vai Sun Bnb

Annas mājoklis uz salas, kur aizbēgt no ikdienas

BNB skolotājs

rentmyskihaus.com

Bikebandb vai Bikeb&b

Velosipēdu un mājokļu īre

nicebnb.com

STR Management Co

airmansion

2. Nosaukuma "Airbnb" izmantošana

Varat pieminēt Airbnb (uzņēmumu) vai izmantot "Airbnb", lai faktiski aprakstītu, ko piedāvājat. Ja šī situācija attiecas uz jums, lūdzu, vienmēr ievērojiet tālāk norādītās vadlīnijas.

Informācijai jābūt balstītai faktos, precīzai un aprakstošai

Ko drīkstat darīt

 • Jūs drīkstat pieminēt "Airbnb", bet tikai tad, ja godīgi un precīzi tiek raksturota jūsu saistība ar uzņēmumu Airbnb un/vai produktiem, ko piedāvā Airbnb vai kurus Airbnb ir autorizējis, piemēram, "Airbnb saimnieks", "Airbnb sludinājums", "Airbnb aplikācija" un citi.
 • Izmantojiet "Airbnb" tikai pamattekstā (nevis, piemēram, virsrakstos un nosaukumos), un tā izmēram, veidam, krāsai un stilam jāsakrīt ar pārējo pamattekstu.

Ko NEDRĪKSTAT darīt

 • Neizmantojiet "Airbnb" saistībā ar partnerību, sponsorēšanu vai rekomendēšanu, tostarp kā daļu no jūsu uzņēmuma nosaukuma un/vai kā zīmola apzīmējumu (piemēram, "Airbnb īpašumu pārvaldība").
 • Aprakstot savu saistību ar Airbnb, neizmantojiet vārdu "Airbnb" pārmērīgi daudz. Neizmantojiet "Airbnb", ja frāze vai teikums bez tā nezaudē nozīmi.
 • Nekad neizmantojiet "Airbnb", lai aprakstītu īstermiņa īres mājokļus, pagaidu mājokļus vai īres mājokļu pārvaldību kopumā.

Izmantojiet to pareizi

Ko drīkstat darīt

 • Rakstiet to šādi: "Airbnb" – viens vārds, lielais "A". Tas nav "AirBNB", "AirBnB" vai "AirBnb", un to nekad nedrīkst sadalīt, piemēram, "Air BnB" vai "Air B&B".

Ko NEDRĪKSTAT darīt

 • Nemainiet vārdu "Airbnb", nepievienojiet tam neko un neatņemiet no tā neko – "Abb", "Airbnb-isks", "Airbnb-eris" nav pieņemami.
 • Neizmantojiet vārdu "Airbnb" kā darbības vārdu.
 • Uzsvērsim vēlreiz, jo tas ir patiešām būtiski: nekad neizmantojiet "Airbnb", lai aprakstītu īstermiņa īres mājokļus, pagaidu mājokļus vai īres mājokļu pārvaldību kopumā.

Piemēri

Pareizi: faktos balstīts un aprakstošs

Nepareizi: mulsinošs, maldinošs

Esam īpašuma pārvaldības uzņēmums, kas specializējas Airbnb mājokļos

Esam Airbnb pārvaldības uzņēmums

Sniedzam profesionālas uzkopšanas pakalpojumus Airbnb īpašumos

Profesionāli Airbnb uzkopšanas pakalpojumi

Mani padomi, kā kļūt par Airbnb saimnieku

Airbnb apmācību programma

Ar nepacietību gaidu, kad kļūšu par Airbnb saimnieku

Airbnb izīrē mūsu māju

Es pieteicos darbā Airbnb

Airbnb izīrēja šo lielisko māju

Sociālo tīklu grupa Airbnb saimniekiem

Airbnb saimnieku grupa [pilsētā/valstī]

Īpašuma pārvaldības uzņēmumiem

Ja vēlaties reklamēt savu īstermiņa īres īpašumu pārvaldības uzņēmumu, iepriekš norādītās vadlīnijas attiecas arī uz jums. Neaizmirstiet arī to, ka nedrīkstat sevi saukt par "Airbnb pārvaldības uzņēmumu", kā arī nedrīkstat apgalvot, ka jums ir "ekskluzīva sadarbība" ar Airbnb. Tas var maldināt lietotājus, liekot viņiem domāt, ka esat saistīts ar Airbnb. Jūs varat minēt, ka pārvaldāt vai apkalpojat mājokļus, kuru sludinājumi ir publicēti Airbnb, bet Airbnb nevajadzētu būt jūsu tīmekļa vietnes vai cita reklāmas materiāla uzmanības centrā.

Ja jums ir vietne, jums tajā ir skaidri jānorāda šāda atruna: "[Jūsu uzņēmuma nosaukums] ir neatkarīga trešā puse, un Airbnb, Inc. vai tā saistītie uzņēmumi to nav rekomendējuši un nav ar to saistīti." Ja jūsu vietnē ir ieņēmumu kalkulators, saziņas veidlapa vai kāds cits elements, kas ievāc lietotāju datus, publicējiet skaidri redzamu atrunu zem pogas ar aicinājumu uz darbību.

Partneriem

Partneriem jāsaņem rakstiska atļauja, lai varētu izmantot mūsu preču zīmes. Ja jums ir atļauja izmantot mūsu preču zīmes, jums ir jāievēro jaunākās zīmola vadlīnijas, ko sniedz jūsu Airbnb kontaktpersona. Šī persona var atbildēt uz visiem jautājumiem par šīm un papildu vadlīnijām.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Saņemiet palīdzību saistībā ar rezervācijām, kontu un citiem jautājumiem.
Pieteikties vai reģistrēties