Dodieties uz priekšu, lai piekļūtu ieteiktajiem rezultātiem

  Kontinentālā Ķīna: attaisnojoši apstākļi attiecībā uz Covid-19

  Atjaunināts 2020. gada 25. jūnijā

  Šajā rakstā izskaidrotas attaisnojošu apstākļu politikas prasības un tās attiecināšana uz ar Covid-19 saistītiem atcelšanas gadījumiem, ja rezervāciju veikuši viesi vai piedzīvojuma dalībnieki no kontinentālās Ķīnas un rezervēts mājoklis vai Airbnb piedzīvojums kontinentālajā Ķīnā. Ja rezervācija jau ir sākusies (reģistrēšanās laiks ir pagājis), šis attaisnojošais apstāklis nav spēkā. Informāciju par visām rezervācijām, izņemot iekšzemes rezervācijas kontinentālajā Ķīnā, meklējiet mūsu globālajā Covid-19 attaisnojošo apstākļu rakstā. Lai atceltu saskaņā ar šo politiku, jums būs jāiesniedz attaisnojošos apstākļus apliecinoši dokumenti.

  Uz kādām rezervācijām politika attiecas

  Šī politika attiecas uz rezervācijām, ko veikuši viesi vai piedzīvojumu dalībnieki no kontinentālās Ķīnas, ja rezervēts mājoklis vai Airbnb piedzīvojums kontinentālajā Ķīnā. Rezervāciju var atcelt, ja ir spēkā visi šie nosacījumi:

  • To ietekmē oficiāls valdības brīdinājums ceļotājiem vai ierobežojums, kas liedz jums ceļot no izbraukšanas vietas vai uz galamērķi, un
  • tā tika veikta līdz datumam (ieskaitot), kad tika paziņots par brīdinājumu vai ierobežojumu, un
  • reģistrēšanās datums nav vairāk kā 30 dienas pēc atcelšanas datuma.

  Politika neattiecas uz rezervācijām, kas jau ir atceltas:

  • Pirms attiecināmo valdības paziņojumu datuma vai
  • pamatojoties uz savstarpēju vienošanos starp saimnieku vai viesi vai rīkotāju un dalībnieku.

  Kā piemēru apskatīsim Covid-19 uzliesmojumu Pekinā 2020. gada jūnijā. Pekinas pašvaldība un slimību kontroles departaments 2020. gada 13. jūnijā paziņoja, ka riska līmenis noteiktos Pekinas apgabalos ir paaugstināts līdz vidējam vai augstam. Šajā piemērā politika neattiecas ne uz atcelšanu, kas veikta pirms 2020. gada 13. jūnija, ne uz rezervācijām, kas veiktas pēc šā datuma.

  Nepieciešamie dokumenti

  Ja jūsu rezervācija atbilst prasībām, sazinieties ar mums 14 dienu laikā pēc atcelšanas datuma. Jums tiks lūgts iesniegt dokumentus, kas apliecina iemeslu, kura dēļ nevarat ceļot vai uzņemt viesus. Mēs izskatīsim dokumentus un sazināsimies ar jums. Pašreizējās Covid-19 situācijas dēļ iespējama aizkavēšanās.

  Dokumenti ietekmētajām personām

  Mājokļu saimniekiem un viesiem un Airbnb piedzīvojumu rīkotājiem un dalībniekiem:

  • Ja jūsu dzīvesvieta ir atzīmēta kā iestāžu noteikta vidēja vai augsta Covid-19 riska zona vai ja jūsu Health Kit krāsas kods ir sarkans vai dzeltens, jums jāiesniedz sava Health Kit ekrānuzņēmums, oficiāls reģiona riska līmeņa novērtējuma paziņojums kopā ar dzīvesvietas apliecinājumu un/vai jūsu atrašanās vietas apliecinājumu, piemēram, kartes aplikācijas ekrānuzņēmumu.
  • Ja jums ir diagnosticēta Covid-19, pastāv aizdomas par Covid-19 vai esat ievietots karantīnā Covid-19 dēļ, jums jāiesniedz atbilstošs medicīnisks apliecinājums vai dokumentācija, ko izsniedz iestādes.

  Reģionālo ierobežojumu dokumentācija

  Ja mājoklis vai Airbnb piedzīvojums atrodas reģionā, kurā Covid-19 dēļ ir ierobežota ceļošana, saimniekam vai rīkotājam ir jāiesniedz dokumentācija par mājokļa vai Airbnb piedzīvojuma atrašanās vietu. Tas ietver:

  • Vietējo iestāžu izdotu karantīnas rīkojumu.
  • Vietējo iestāžu oficiālus ceļošanas ierobežojumus vai citas ar Covid-19 saistītas prasības.
  • Iekļūšanas vai izkļūšanas ierobežojumu paziņojums par ēku vai telpām.

  Dokumentācija citiem Covid-19 apstākļiem

  • Pierādījums, ka transporta pakalpojumu sniedzējs ir atcēlis jūsu lidojumu vai sauszemes transporta reisu Covid-19 vai attiecīgas valsts politikas dēļ.
  • Jūsu darbinieka apliecība vai saistīta dokumentācija, ko sniedzis jūsu darba devējs un kurā norādīti jūsu medicīniskie vai slimības kontroles pienākumi saistībā ar Covid-19.

  Kā tas notiek

  Ja jūs esat viesis vai piedzīvojuma dalībnieks, varat aplūkot savas rezervācijas atcelšanas politiku un uzzināt par atcelšanas iespējām, izvēloties attiecīgo ceļojumu sadaļā Ceļojumi. Ja šī politika uz jūsu rezervāciju neattiecas, saimnieka vai rīkotāja noteiktā atcelšanas politika tiks piemērota kā ierasts.

  Ja esat saimnieks vai rīkotājs, informācija būs pieejama izmitināšanas vadības panelī.

  Iesakām sazināties ar saimnieku, rīkotāju, viesi vai dalībnieku, lai apspriestu atcelšanu un atmaksu.

  Papildinformācija

  Resursu centrā esam atlasījuši rakstus, kas var palīdzēt mūsu kopienai šajā laikā. Tur atrodama jaunākā informācija par mūsu rīcību saistībā ar Covid-19 – sākot ar politikas izmaiņām un beidzot ar resursiem saimniekiem un viesiem, kā arī piedzīvojumu rīkotājiem un dalībniekiem.

  Jūs varat arī iepazīties ar attaisnojošo apstākļu politiku, lai uzzinātu par noteikumiem attiecībā uz apstākļiem, kas nav saistīti ar Covid-19.

  Ja esat saimnieks vai piedzīvojuma rīkotājs, iesakām ievērot vietējās Covid-19 profilakses un kontroles prasības. Ieteicams iepriekš sazināties ar viesi vai dalībnieku un pārbaudīt viņa ceļojuma sākumpunkta riska līmeni, kā arī to, vai viesim vai dalībniekam ir jūsu pieprasītais veselības stāvokļa apliecinājums.

  Mēs lūdzam, lai visi kopienas dalībnieki saskarsmē ar citiem kopienas dalībniekiem ievērotu cieņu, atvērtību un mūsu nediskriminācijas politiku.

  Mēs turpināsim pārskatīt šīs politikas piemērošanu. Lūdzu, regulāri apmeklējiet šo lapu, lai saņemtu jaunāko informāciju.

  Vai saņēmāt vajadzīgo palīdzību?

  Saistītie raksti