Aizvērt un iet uz saturu
Dodieties uz priekšu, lai piekļūtu ieteiktajiem rezultātiem

  Kas man ceļojot būtu jāzina par ugunsdrošību un tvana gāzes drošību?

  Drošība un aizsardzība ir obligāta visos mājokļos. Mēs mudinām saimniekus uzstādīt dūmu un tvana gāzes (CO) detektorus savās telpās, bet vienlīdz būtiski ir arī tas, lai viesi vienmēr un visur pievērstu uzmanību drošības pasākumiem un veiktu to ceļojuma laikā.

  Rezervējot mājokli Airbnb, jums ir jāpārskata informācija par to, vai saimnieks ir ziņojis par dūmu un tvana gāzes detektoriem īpašumā. Jūs atradīsiet šo informāciju sludinājuma lapas sadaļā Papildērtības.

  Tvana gāzes detektori nav izplatīti daudzās pasaules daļās, tāpēc mēs iesakām tādu iegādāties un ņemt līdzi ceļojuma laikā, it īpaši, ja mājoklī, kurā jūs uzturaties, nav norādīts par tāda esamību. Lūk, viens piemērs ar portatīvu tvana gāzes detektoru.

  Drošības informācija no Amerikas Sarkanā Krusta

  Tvana gāze (CO) ir neredzama un bezkrāsaina gāze bez smaržas, kas rodas kurināmā (piemēram, benzīna, malkas, ogļu, dabasgāzes, propāna, eļļas un metāna) nepilnīgas sadegšanas rezultātā. Tā var rasties no ierīcēm, kas tiek lietotas mājās un kurās notiek kurināmā sadedzināšana, tostarp no krāsnīm, pavardiem, ūdens un telpu sildītājiem. Augsts tvana gāzes līmenis var izrādīties letāls. Ko jūs varat darīt:

  • Nekad neizmantojiet ģeneratoru, grilu, kempinga krāsni vai citas ierīces, kurās kā kurināmais tiek izmantots benzīns, propāns, dabasgāze vai ogles, mājās, garāžā, pagrabā vai jebkurā citā daļēji slēgtā telpā.
  • Turiet šīs ierīces ārpus telpām, pietiekamā attālumā no durvīm, logiem un ventilācijas atverēm, pa kurām tvana gāze var iekļūt telpās.
  • Durvju un logu atvēršana vai ventilatoru izmantošana nenovērsīs tvana gāzes uzkrāšanos mājoklī. Lai gan tvana gāzi nevar redzēt vai saost, tā var ātri izraisīt pilnīgu darbnespēju un nāvi. Jūs varat tikt pakļauti tvana gāzes iedarbībai pat tad, ja nevarat saost izplūdes gāzes. Ja ģeneratora lietošanas laikā sākat just sliktu dūšu, reiboni vai vājumu, nekavējoties dodieties svaigā gaisā.
  • Tvana gāzes trauksmes detektori* ir jāuzstāda centrālajās vietās visos jūsu mājokļa stāvos un ārpus guļamvietām, lai nodrošinātu agrīnu brīdināšanu par tvana gāzes uzkrāšanos.
  • To baterijas ir bieži jāpārbauda un, ja nepieciešams, jānomaina.
  • Ja atskan trauksmes signāls par tvana gāzes noplūdi, ātri pārvietojieties svaigā gaisā ārpus telpām vai pie atvērta logu vai ārdurvīm. Nekad nedrīkst ignorēt tvana gāzes trauksmes detektora signālu. Gāze ir nāvējoša, un jums ir jānokļūst svaigā gaisā. Nokļūstot svaigā gaisā, zvaniet vietējiem neatliekamās palīdzības dienestiem, lai saņemtu palīdzību, un palieciet tur, līdz ierodas palīdzības dienesta darbinieki, lai jums palīdzētu.

  Apmeklējiet vietniwww.redcross.org/homefires, lai iegūtu papildinformāciju.

  *Nodot ar šo tēmu saistītu informāciju visā pasaulē, Airbnb bieži pārmaiņus lieto terminus "trauksmes signāls" un "detektors".

  Amerikas Sarkanā Krusta nosaukums, emblēma un ar autortiesībām aizsargātie materiāli tiek izmantoti ar tā atļauju, kas nekādā veidā ne tieši, ne netieši nepauž atbalstu nevienam produktam, pakalpojumam, uzņēmumam, viedoklim vai politiskajai nostājai. Amerikas Sarkanā Krusta logotips ir Amerikas Nacionālā Sarkanā Krusta reģistrēta preču zīme. Plašāka informācija par Amerikas Sarkano Krustu ir sniegta vietnē redcross.org.

  Vai saņēmāt vajadzīgo palīdzību?