Aizvērt un iet uz saturu
  Dodieties uz priekšu, lai piekļūtu ieteiktajiem rezultātiem
  Covid-19 paziņojums
  Lai uzzinātu par atcelšanas un atmaksas iespējām, izvēlieties rezervāciju lapā Ceļojumi. Mūsu attaisnojošu apstākļu politika attiecas tikai uz noteiktām rezervācijām. Mēs sniedzam jaunāko informāciju katra mēneša 1. un 15. datumā.
  Airbnb pamatinformācija

  Kādi drošības ieteikumi tiek sniegti uzturēšanās vietu saimniekiem?

  Mitekļa piedāvāšana citiem nozīmē noteiktu atbildību. Lūk, daži resursi, kas var jums palīdzēt.

  Sazinieties gudri

  Vienmēr maksājiet un sazinieties, izmantojot Airbnb. Izmantojiet Airbnb sarakstes sistēmu, lai iepazītu savus viesus un pastāstītu, ko sagaidāt no ceļojuma un uzturēšanās jūsu mājoklī.

  Izlasiet savu potenciālo viesu profilus un atsauksmes, kā arī meklējiet apstiprinātus tālruņa numurus, pievienotos sociālos tīklus un rekomendācijas. Ja potenciālie viesi nav veikuši nevienu profila pārbaudi, varat lūgt, lai viņi dažas no tām veic.

  Uzticieties savai intuīcijai: ja kāda rezervācija rada šaubas, neapstipriniet to.

  Uzrakstiet savus mājokļa noteikumus un mājokļa rokasgrāmatu

  Mājokļa noteikumu un mājokļa rokasgrāmatas sastādīšana palīdzēs viesiem saprast, ar ko rēķināties. Iekļaujiet visu, kas viesiem jāzina pirms rezervācijas veikšanas, piemēram, vai (un kur) drīkst smēķēt, kuras zonas nav paredzētas viesu lietošanai, kāda ir jūsu Wi-Fi parole, un vai viesiem ir jānovelk apavi pirms ieiešanas mājoklī.

  Ja jūsu reģionu ir skārusi katastrofa un jūs vēlaties palīdzēt, uzņemot cilvēkus, kuriem nepieciešams mājoklis ārkārtas situācijā, varat piedāvāt savu mājokli bez maksas.

  Jums jābūt apdrošinātam

  Airbnb saimnieku apdrošināšanas programma nodrošina primārās atbildības segumu līdz 1 000 000 ASV dolāru apmērā par katru gadījumu, kurā trešā puse pieprasa atlīdzību par traumu gūšanu vai īpašuma zaudējumiem, kas saistīti ar uzturēšanos Airbnb mājoklī.

  Varat arī aprunāties ar savu apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju par papildu aizsardzības līmeņa nodrošināšanu, pievienojot savu izīrētāja vai mājokļa īpašnieka apdrošināšanu.

  Norādiet prasības, kas attiecas uz jūsu sludinājumu

  Varat pieprasīt viesiem veikt noteiktas pārbaudes, pirms viņi rezervē mājokli, piemēram, veikt personu apliecinošā dokumenta pārbaudi.

  Iekļaujot sludinājumā drošības iemaksu, jūs arī varat aizsargāt sevi pret negadījumiem, piemēram, ja uz paklāja ir izlijis vīns.

  Izlasiet Airbnb rakstus par atbildīgu viesu uzņemšanu

  Saimniekiem ir rūpīgi jāapsver savi pienākumi. Viesu uzņemšana ir aizraujoša pieredze, taču tā uzliek zināmas saistības. Mēs esam apkopojuši rakstus par atbildīgu viesu uzņemšanu, kas palīdzēs saprast, ko nozīmē būt saimniekam jūsu reģionā.

  Atcerieties: ārkārtas situācijā vai, ja jūsu personiskā drošība ir apdraudēta, nekavējoties sazinieties ar vietējo policiju vai neatliekamās palīdzības dienestiem.

  Saistītie raksti
  Vai saņēmāt vajadzīgo palīdzību?
  Vai nevarat atrast meklēto?
  Atrodiet konkrētām kategorijām atbilstošu saturu šajās citās palīdzības centra sadaļās.