Aizvērt un iet uz saturu
  Dodieties uz priekšu, lai piekļūtu ieteiktajiem rezultātiem
  Covid-19 paziņojums
  Lai uzzinātu par atcelšanas un atmaksas iespējām, izvēlieties rezervāciju lapā Ceļojumi. Mūsu attaisnojošu apstākļu politika attiecas tikai uz noteiktām rezervācijām. Mēs sniedzam jaunāko informāciju katra mēneša 1. un 15. datumā.
  Rezervēšana un ceļošana

  Kā rezervēt piedzīvojumu?

  Piedzīvojumu var rezervēt Airbnb vietnē vai mobilajā aplikācijā. Kad esat atvēris vietni vai aplikāciju, sameklējiet sadaļu Piedzīvojumi. Pēc tam izvēlieties konkrētu pilsētu un datumus, vai pārlūkojiet visus piedzīvojumus.

  Jums nav vispirms jārezervē mājoklis Airbnb, lai rezervētu piedzīvojumu.

  Piedzīvojumu pieejamību, tāpat kā mājokļu pieejamību, nosaka saimnieks.

  Pirms rezervācijas veikšanas

  Izlasiet viesiem izvirzītās prasības un citas saimnieka prasības. Tajās var būt norādīti vecuma ierobežojumi vai prasmju līmenis.

  Vairāku piedzīvojumu rezervēšana

  Savam ceļojumam varat rezervēt tik piedzīvojumu, cik vēlaties. Pārbaudiet piedzīvojumu grafikus, lai nerezervētu vairākus piedzīvojumus ar līdzīgu norises laiku.

  Vai saņēmāt vajadzīgo palīdzību?
  Vai nevarat atrast meklēto?
  Atrodiet konkrētām kategorijām atbilstošu saturu šajās citās palīdzības centra sadaļās.