Aizvērt un iet uz saturu
  Dodieties uz priekšu, lai piekļūtu ieteiktajiem rezultātiem
  Covid-19 paziņojums
  Lai uzzinātu par atcelšanas un atmaksas iespējām, izvēlieties rezervāciju lapā Ceļojumi. Mūsu attaisnojošu apstākļu politika attiecas tikai uz noteiktām rezervācijām. Mēs sniedzam jaunāko informāciju katra mēneša 1. un 15. datumā.
  Airbnb pamatinformācija

  Kā izveidot piedzīvojumu?

  Iesniedziet piedzīvojumu, ko vēlētos piedāvāt, šajā adresē: airbnb.com/host/experiences.

  Pēc piedzīvojuma iesniegšanas mēs parasti drīz sazināmies ar iesniedzēju, lai informētu, vai tas ir piemērots Airbnb. Dažreiz tas var prasīt vairāk laika, atkarībā no jūsu piedzīvojumā iekļautajām aktivitātēm.

  Vai saņēmāt vajadzīgo palīdzību?
  Vai nevarat atrast meklēto?
  Atrodiet konkrētām kategorijām atbilstošu saturu šajās citās palīdzības centra sadaļās.