Aizvērt un iet uz saturu
  Dodieties uz priekšu, lai piekļūtu ieteiktajiem rezultātiem

  Attaisnojošu apstākļu politika

  Piezīme: šis raksts neattiecas uz apstākļiem, kas saistīti ar koronavīrusa (Covid-19) pandēmiju. Aplūkojiet mūsu rakstu par attaisnojošiem apstākļiem saistībā ar Covid-19, lai uzzinātu par politiku attiecībā uz ar Covid-19 saistītajiem apstākļiem, jo īpaši par politikas ierobežojumiem attiecībā uz rezervācijām, kas veiktas pēc 2020. gada 14. marta.

  Šī politika attiecas uz reģistrēšanās reizēm līdz 2021. gada 19. janvārim (ieskaitot). Reģistrējoties pēc šī datuma, tiks piemērota tālāk norādītā atjauninātā politika.

  Spēkā līdz 2021. gada 19. janvārim

  Kā tas darbojas

  Iespējams, ka mēs varēsim sniegt atmaksu vai atcelt sankcijas, ja jums ir jāatceļ rezervācija neparedzētu apstākļu dēļ, kurus jūs nespējat ietekmēt. Tālāk ir uzskaitīti apstākļi, uz kuriem attiecas mūsu attaisnojošo apstākļu politika. Pirms atcelšanas pārbaudiet, vai attiecīgie apstākļi ir iekļauti sarakstā un vai jums ir nepieciešamie dokumenti.

  Svarīgi atcerēties, ka atcelšana bez sankcijām ir pieejama tikai tādu apstākļu dēļ, kas radušies pirms jūsu rezervācijas oficiālā reģistrēšanās datuma. Turklāt mūsu attaisnojošo apstākļu politika neattiecas uz Luxe vai Luxury Retreats rezervācijām, uz kurām attiecas atsevišķaLuxe atmaksas politika.

  Apstākļi, kuros nepieciešami dokumenti

  Saimnieka, piedzīvojuma rīkotāja, viesa, partnersaimnieka, piedzīvojuma līdzrīkotāja, papildu viesa, tuva ģimenes locekļa vai aprūpētāja nāve. Jums būs jāiesniedz kāds no šiem dokumentiem:

  • Miršanas apliecība.
  • Sēru vēsts.
  • Ziņu raksts, kurā minēts aizgājējs.
  • Policijas ziņojums.

  Negaidīta smaga slimība vai trauma, kas skar saimnieku, piedzīvojuma rīkotāju vai kādu ceļotāju grupas dalībnieku. Jums būs jāiesniedz ārsta izziņa, kas apliecina, ka persona nevar uzņemt viesus vai ceļot negaidītas smagas slimības vai traumas dēļ. Izziņai jābūt noformētai ar datumu pēc rezervācijas veikšanas dienas un iesniegtai 14 dienu laikā no atcelšanas brīža. Šobrīd mūsu attaisnojošo apstākļu politika neattiecas uz iepriekš pastāvējušām slimībām, kas lietotājam ir bijušas zināmas rezervācijas veikšanas brīdī.

  Valdības noteikti pienākumi, tostarp zvērinātā pienākums, ceļošanas ierobežojumi, pavēste ierasties tiesā un iesaukums karadienestā. Jums būs jāiesniedz oficiālā paziņojuma kopija. Paziņojumam jābūt izsniegtam pēc rezervācijas veikšanas datuma, un tajā jābūt norādītam pienākuma veicēja vārdam.

  Neparedzēti īpašuma bojājumi, uzturēšanas vai papildērtību sarežģījumi Airbnb mājoklī, kuru dēļ tajā ir bīstami uzņemt viesus vai nebūs pieejamas tādas pamatērtības kā tekošā ūdens padeve. Tas neietver plānotus remontdarbus. Jums būs jāiesniedz visi šie dokumenti:

  • Pierādījumi, ka problēma tiek novērsta.
  • Paredzamais laiks, kad tā tiks novērsta.
  • Rēķins par veiktajiem remontdarbiem.
  • Bojājumu fotoattēli.

  Transporta tīkla traucējumi, kas padara neiespējamu nokļūšanu galamērķī, tostarp slēgti ceļi un atcelti lidojumi gadījumos, kad nav pieejami citi pārvietošanās līdzekļi. Tas attiecas arī uz slēgšanu un atcelšanu dabas katastrofu, piemēram, zemestrīču vai spēcīgu vētru, dēļ. Jums būs jāiesniedz paziņojums par ceļa slēgšanu vai aviosabiedrības dokumenti, kas apliecina lidojuma atcelšanu, kā arī papildu dokumenti, kas apliecina, ka jums nav iespēju nokļūt galamērķī.

  Vilciena, autobusa vai prāmja atcelšana, ja tajā pašā dienā nav pieejami citi reisi. Jums būs jāiesniedz dokumentācija, kura nepārprotami pierāda, ka pārvadātājs tajā dienā nenodrošināja pakalpojumus, piemēram, uzņēmuma vietnes ekrānuzņēmums vai saite uz pārvadātāja oficiālu paziņojumu.

  Apstākļi, kas jāizskata atsevišķi

  Šādu apstākļu gadījumā nav jāiesniedz dokumenti, taču mūsu speciālisti izskatīs katru gadījumu, lai noteiktu, vai apstākļi jūs ir tieši ietekmējuši.

  Open Homes rezervācijas,, kas ir atceltas. Papildu informācija par Open Homes.

  Dabas katastrofas, teroristu darbība un pilsoņu/politiski nemieri, kuru dēļ viesis nevar izceļot vai ieceļot vai arī kuru dēļ viesu uzņemšana ir bīstama.

  Epidēmiska slimība vai saslimšana, kas pēkšņi skar reģionu vai veselu cilvēku grupu. Tas neattiecas uz konkrētajam apgabalam raksturīgajām slimībām, piemēram, malāriju Taizemē vai tropu drudzi Havaju salās. Jebkādas mūsu politikas izmaiņas attiecībā uz slimības uzliesmojumu un politikas piemērošanas jomām tiks noteiktas, pamatojoties uz Pasaules Veselības organizācijas un vietējo iestāžu paziņojumiem.

  Ceļošanas ierobežojumi, ko noteikusi valdība, likumsargājošā iestāde vai bruņotie spēki un kas ierobežo ceļošanu uz mājokli vai piedzīvojuma norises vietu vai atpakaļ.

  Brīdinājumi par drošības draudiem, kas izdoti par mājokļa vai piedzīvojuma atrašanās vietu vai vietu, no kuras izbrauc viesi.

  Komunālo pamatpakalpojumu darbības pārtraukumi, kas ietekmē mājokļa vai piedzīvojuma atrašanās vietu.

  Izmaiņas vīzu vai pasu prasībās, kas padara neiespējamu nokļūšanu galamērķī. Tas neattiecas uz nozaudētiem vai nederīgiem ceļošanas dokumentiem.

  Kā rīkoties turpmāk

  Ja esat pārliecinājies, ka jūsu apstākļi atbilst iepriekš norādītajām prasībām, vispirms atceliet savumājokļa rezervāciju vai Airbnb piedzīvojumu. Ja esat viesis vai piedzīvojuma dalībnieks un uz rezervāciju attiecas atzīti attaisnojošie apstākļi, jūs saņemsiet paziņojumu, ka varat to atcelt bez sankciju piemērošanas, un saņemsiet pilnu atmaksu, ja esat viesis.

  Ja rezervācija netiek automātiski noteikta par prasībām atbilstošu, izmantojiet rezervācijas atcelšanas procesu un pēc tam sazinieties ar mums, lai iesniegtu pieprasījumu. Mēs palīdzēsim veikt turpmākās darbības: jums būs jāiesniedz nepieciešamā dokumentācija un jāgaida, līdz mūsu komanda izskatīs jūsu gadījumu. Pieprasījumi ir jāiesniedz 14 dienu laikā no atcelšanas brīža.

  Piezīme: tālāk aprakstītā attaisnojošo apstākļu politika attiecas uz visām reģistrēšanās reizēm no 2021. gada 20. janvāra (ieskaitot). Uz visām reģistrēšanās reizēm pirms 2021. gada 20. janvāra joprojām attieksies iepriekš aprakstītā pašreizējā politika. Šīs politikas piemērošana attiecībā uz Covid-19 nemainīsies, kad 2021. gada 20. janvārī stāsies spēkā jaunā politika, un uz lielāko daļu ar Covid-19 saistīto apstākļu politika joprojām neattieksies.

  Attaisnojošu apstākļu politika

  Spēkā stāšanās datums: 2021. gada 20. janvāris

  Pārskats

  Šī attaisnojošo apstākļu politika izskaidro, kā tiek apstrādāta atcelšana, ja pēc rezervācijas rodas neparedzēti notikumi, kurus jūs nevarat ietekmēt, padarot rezervācijas izpildi neiespējamu vai nelikumīgu. Šī politika attiecas gan uz mājokļu, gan piedzīvojumu rezervācijām.

  Ja šī politika atļauj atcelšanu, tā kontrolē un prevalē pār rezervācijas atcelšanas politiku. Notikuma, uz kuru attiecas šī politika, skartie viesi un piedzīvojumu dalībnieki var atcelt rezervāciju un atkarībā no apstākļiem saņemt atmaksu skaidrā naudā, ceļojumu bonuspunktus un/vai citu atlīdzību. Notikuma, uz kuru attiecas šī politika, skartie saimnieki un rīkotāji var atcelt rezervācijubez nelabvēlīgām sekām, taču atkarībā no apstākļiem atceltās rezervācijas datumos viņu kalendāri var tikt bloķēti.

  Kādus notikumus politika sedz

  Šajā politikā termins "notikums" tiek lietots, lai apzīmētu tālāk norādītās situācijas, kas rodas pēc rezervācijas, rezervācijas laikā bijušas neparedzētas un neļauj vai juridiski aizliedz rezervācijas izpildi.

  Izmaiņas valdības ceļošanas prasībās. Negaidītas valsts iestādes noteiktas izmaiņas vīzu vai pasu noteikumos, kas liedz nokļūt galamērķī. Tas neattiecas uz nozaudētiem vai nederīgiem ceļošanas dokumentiem vai citiem personiskiem apstākļiem, kas saistīti ar viesa atļauju ceļot.

  Izsludinātas ārkārtas situācijas un epidēmijas. Valdības izsludinātas vietēja vai valsts mēroga ārkārtas situācijas, epidēmijas, pandēmijas un ārkārtas situācijas sabiedrības veselības aizsardzības jomā. Tas neattiecas uz attiecīgajam apgabalam raksturīgajām slimībām, piemēram, malāriju Taizemē vai tropu drudzi Havaju salās.

  Valdības noteikti ceļošanas ierobežojumi. Valsts iestādes noteikti ceļošanas ierobežojumi, kas neļauj vai aizliedz ceļot uz sludinājuma atrašanās vietu, uzturēties tajā vai atgriezties no tās. Tas neietver nesaistošus brīdinājumus ceļotājiem un līdzīgus valdības ieteikumus.

  Militāras darbības un citas sadursmes. Karadarbība, bruņotas sadursmes, iebrukumi, pilsoņu karš, terorisms, sprādzieni, bombardēšana, nemieri, sacelšanās, pilsoņu nekārtības un pilsoņu nemieri.

  Dabas katastrofas. Dabas katastrofas, stihijas, liela mēroga būtisku komunālo pakalpojumu pārtraukumi, vulkānu izvirdumi, cunami un citi smagi un neparasti laika apstākļi. Tas neietver laika vai dabas apstākļus, kas attiecīgajā vietā ir pietiekami bieži, lai būtu paredzami, piemēram, viesuļvētras Floridā viesuļvētru sezonā.

  Ko šī politika nesedz

  Viss pārējais. Šī politika atļauj atcelt tikai saistībā ar iepriekš aprakstītajiem notikumiem. Tā neattiecas uz neko citu. To situāciju piemēri, kuru dēļ šī politika neatļauj atcelšanu: negaidīta slimība, saslimšana vai trauma; valdību noteikti pienākumi, piemēram, zvērinātā pienākums, ierašanās tiesā vai militārie pienākumi; brīdinājumi par ceļošanu vai citi valdību norādījumi (kas neaizliedz ceļošanu); pasākuma, kura dēļ rezervācija tika veikta, atcelšana vai pārcelšana; un transporta tīkla traucējumi, kas nav saistīti ar politikas segto notikumu, piemēram, ceļu slēgšana, kā arī lidojumu un vilcienu, autobusu un prāmju reisu atcelšana. Ja šādos gadījumos atcelsiet rezervāciju, atmaksas summu noteiks uz rezervāciju attiecināmā atcelšanas politika.

  Kā rīkoties tālāk

  Ja mēs jums paziņosim, ka šī politika attiecas uz jūsu rezervāciju, vai publicēsim attiecīgu informāciju, lūdzu, izpildiet mūsu sniegtos atcelšanas norādījumus. Kad esam jums paziņojuši par šīs politikas piemērošanu vai publicējuši attiecīgu informāciju, jums vajadzētu būt iespējai atcelt šīs politikas ietvaros, apmeklējot lapu Ceļojumi un atceļot attiecīgo rezervāciju. Ja uzskatāt, ka šī politika attiecas uz jūsu rezervāciju, bet mēs neesam jums paziņojuši vai publicējuši informāciju par notikumu, sazinieties ar mums, lai atceltu rezervāciju. Jums jebkurā gadījumā jāsagatavojas iesniegt dokumentus, kas atklāj, kā notikums ir ietekmējis jūs vai jūsu rezervāciju.

  Ja jums ir jautājumi, sazinieties ar mums.

  Kas vēl jāpatur prātā

  Šī politika attiecas uz visām rezervācijām, kuru reģistrēšanās datums ir tās spēkā stāšanās dienā vai vēlāk. Šī politika neattiecas uz Luxe rezervācijām, uz kurām attiecas atsevišķaLuxe atmaksas politika.

  Vai saņēmāt vajadzīgo palīdzību?
  Saistītie raksti