Ieteikumi tiks parādīti pēc informācijas ievadīšanas meklēšanas logā. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, lai pārskatītu. Izmantojiet taustiņu Enter, lai izvēlētos. Ja tiek izvēlēta frāze, meklēšana tiks veikta pēc šīs frāzes. Ja ieteikums ir saite, pārlūkprogramma atvērs šo lapu.
Kopienas politika

Būtisku postošu apstākļu politika

Šī politika tiek atjaunināta. Jaunā politika ir redzama šīs lapas augšpusē, un tā attieksies uz visām rezervācijām, kuru norises laiks ir 2024. gada 6. jūnijs un vēlāk, izņemot gadījumus, kad Airbnb lietotājiem ir paziņojis citādi. Esošā politika ir redzama lapas apakšdaļā un attiecas uz agrākām rezervācijām.

Spēkā stāšanās datums: 2024. gada 6. jūnijs

Pārskats

Parasti Airbnb rezervāciju atcelšanu un atmaksu regulē sludinājumu atcelšanas politika. Retos gadījumos, kad liela mēroga apstākļi neļauj vai juridiski aizliedz rezervācijas izpildi, var tikt piemērota būtisku postošu apstākļu politika (turpmāk – "politika"). Ja šī politika tiek piemērota, viesi un piedzīvojumu dalībnieki var atcelt rezervāciju un saņemt atmaksu, ceļojumu bonuspunktus un/vai citu atlīdzību neatkarīgi no rezervācijas atcelšanas politikas un saimnieki un rīkotāji var atcelt rezervāciju bez nodevām vai citām negatīvām sekām, tomēr atcelto rezervāciju datumos viņu sludinājumu kalendārs tiks bloķēts.

Šī politika attiecas gan uz mājokļu, gan piedzīvojumu rezervācijām, un tā ir piemērojama rezervācijām, kuras turpinās vai kuru reģistrēšanās ir spēkā stāšanās dienā vai vēlāk, izņemot gadījumus, kad Airbnb lietotājiem ir paziņojis citādi. Būtisku postošu apstākļu politika nav apdrošināšanas polise.

Kādi apstākļi atbilst politikai

Šī politika attiecas uz tālāk norādītajiem apstākļiem, ja tie ietekmē jūsu rezervācijas atrašanās vietu, rodas pēc rezervācijas veikšanas un neļauj vai juridiski aizliedz turpmāko vai pašreizējo rezervāciju izpildi (šajā politikā tie tiek saukti par "apstākļiem").

Izsludinātas sabiedrības veselības ārkārtas situācijas un epidēmijas. Valdības izsludinātas epidēmijas, pandēmijas un sabiedrības veselības ārkārtas situācijas. Tas neattiecas uz tikai konkrētā reģionā sastopamām slimībām (piemēram, gripu) vai konkrētam reģionam raksturīgām slimībām (piemēram, malāriju Taizemē). Šī būtisku postošu apstākļu politika neattiecas uz Covid-19.

Valdības noteikti ceļošanas ierobežojumi. Obligāti kādas valsts iestādes noteikti ceļošanas ierobežojumi, piemēram, evakuācijas rīkojums. Tas neattiecas uz neobligātiem brīdinājumiem ceļotājiem un līdzīgiem valdību ieteikumiem.

Militāras darbības un citas bruņotas sadursmes. Karadarbība, bruņotas sadursmes, iebrukumi, pilsoņu karš, terorisms, sprādzieni, bombardēšana, pretošanās, nemieri un sacelšanās.

Liela mēroga būtisku komunālo pakalpojumu pārtraukumi. Ilgstoši būtisku komunālo pakalpojumu, piemēram, siltuma, ūdens un elektrības, pārtraukumi, kas ietekmē lielāko daļu mājokļu noteiktā vietā.

Dabas katastrofas. Dabas katastrofas un bīstami laikapstākļi. Laikapstākļi vai dabas procesi, kas attiecīgajā vietā ir novērojami pietiekami bieži, lai būtu paredzami, piemēram, viesuļvētras Floridā viesuļvētru sezonā, atbilst politikai tikai tad, ja to rezultātā rodas citi šajā politikā ietverti apstākļi, kas neļauj pabeigt rezervāciju, piemēram, obligāts evakuācijas rīkojums vai būtisku komunālo pakalpojumu pārtraukums lielā apmērā.

Kas notiek, ja rezervāciju ietekmē apstākļi, uz kuriem attiecas šī politika

Liela mēroga apstākļu gadījumā mēs izvērtējam situāciju, lai noteiktu, vai ir piemērojama būtisku postošu apstākļu politika. Ja šī politika ir piemērojama, mēs to aktivizējam ietekmētajam reģionam un laika periodam, kurā paredzam, ka noteiktie apstākļi neļaus vai juridiski aizliegs rezervāciju izpildi. Rezervācijas ārpus noteiktā reģiona un laika perioda var neatbilst politikai, tomēr saimnieki un rīkotāji tik un tā var atcelt rezervācijas bez nelabvēlīgām sekām, ja viņi nevar uzņemt viesus. Mēs nepārtraukti uzraugām šīs situācijas un vajadzības gadījumā pielāgojam segumu atbilstoši mainīgajiem apstākļiem. Ja uzskatāt, ka šī politika attiecas uz jūsu rezervāciju, sazinieties ar mums, lai uzzinātu par atbilstību.

Uz ko šī politika neattiecas

Mēs saprotam, ka jūsu plānus var izjaukt apstākļi, kurus nevarat kontrolēt. Visās situācijās, kas nav norādītas iepriekš, uz rezervāciju joprojām attiecas saimnieka vai rīkotāja noteiktā atcelšanas politika.

Lūk, tādu bieži sastopamu apstākļu piemēri, uz kuriem neattiecas šī politika:

  • Apstākļi, kas ietekmē viesi/dalībnieku vai viņa iespējas ceļot, bet ne rezervācijas atrašanās vietu.
  • Neparedzēti ievainojumi vai slimība.
  • Valdības noteikti pienākumi, piemēram, tiesas zvērinātā pienākums vai prasība ierasties tiesā.
  • Neobligāti brīdinājumi ceļotājiem vai citi valdības ieteikumi, kas netiek uzskatīti par aizliegumu ceļot.
  • Tā pasākuma atcelšana vai pārcelšana, saistībā ar kuru tika veikta rezervācija.
  • Transporta tīkla traucējumi, kas nav saistīti ar apstākļiem, uz kuriem attiecas šī politika, piemēram, lidsabiedrības maksātnespēja, transporta nozares darbinieku streiki un ceļu slēgšana uzturēšanas dēļ.

Tādu rezervāciju gadījumos, uz kurām neattiecas šī politika, mēs aicinām viesus un saimniekus, kā arī dalībniekus un rīkotājus rast savstarpēji pieņemamu risinājumu, piemēram, saņemt atmaksu pilnā vai daļējā apmērā vai mainīt rezervācijas datumus. Ņemiet vērā, ka jebkura atmaksa, kas neatbilst rezervācijas atcelšanas politikai, ir saimnieka vai rīkotāja ziņā. Airbnb nepiedalās un negarantē šādu atmaksu.

Kā šī politika ietekmē mājokļu saimniekus un piedzīvojumu rīkotājus

Ja uz rezervāciju attiecas būtisku postošu apstākļu politika, saimnieki/rīkotāji var atcelt rezervāciju bez nodevām vai citām negatīvām sekām. Ja saimnieks/rīkotājs atcels rezervāciju saskaņā ar šo politiku, atceltās rezervācijas datumi tiks bloķēti viņa sludinājuma kalendārā. Ja rezervācija tiek atcelta saskaņā ar šo politiku, saimnieks/rīkotājs nesaņem izmaksu par atceltajiem rezervācijas datumiem. Ja izmaksa jau ir veikta, atmaksātā summa tiek ieturēta no nākamās izmaksas vai izmaksām.

Neatkarīgi no tā, vai uz rezervāciju attiecas šī politika, saimnieki/rīkotāji var atcelt rezervāciju noteiktu pamatotu iemeslu dēļ (piemēram, ja mājoklī vai piedzīvojuma vietā radīti būtiski zaudējumi) bez nodevām vai citām negatīvām sekām. Saimnieku un rīkotāju pienākums ir atcelt rezervāciju, ja viņu mājoklis nav apdzīvojams vai ja mājoklis vai piedzīvojums neatbilst tam, ko viesis vai dalībnieks rezervējis. Pretējā gadījumā sludinājums var tikt dzēsts, esošās rezervācijas var tikt atceltas un viesi/dalībnieki var saņemt atmaksu, līdz mājoklis kļūst apdzīvojams un mājoklis/piedzīvojums atbilst sludinājuma aprakstam. Pretējā gadījumā tiek pārkāpti mūsu pamatnoteikumi saimniekiem, kas var radīt noteiktas sekas, tostarp konta dzēšanu.

Kas vēl jāņem vērā

Šī politika neierobežo jūsu tiesības saskaņā ar vietējiem noteikumiem, un Airbnb pieņemtie lēmumi saskaņā ar šo politiku neietekmē jūsu likumīgās tiesības.

Attaisnojošo apstākļu politika

Spēkā stāšanās datums: 2021. gada 20. janvāris

Pārskats

Šī attaisnojošo apstākļu politika izskaidro, kā tiek apstrādāta atcelšana, ja pēc rezervācijas veikšanas rodas neparedzēti apstākļi, ko jūs nevarat ietekmēt un kuri padara rezervācijas izpildi neiespējamu vai nelikumīgu. Šī politika attiecas gan uz mājokļu, gan piedzīvojumu rezervācijām.

Ja šī politika atļauj atcelšanu, tā ir noteicošā pār rezervācijas atcelšanas politiku. Viesi un piedzīvojumu dalībnieki, kurus ietekmējuši šajā politikā ietvertie apstākļi, var atcelt rezervāciju un atbilstoši situācijai saņemt atmaksu skaidrā naudā, ceļojumu bonuspunktus un/vai citu atlīdzību. Saimnieki un rīkotāji, kurus ietekmējuši šajā politikā ietvertie apstākļi, var atcelt rezervāciju bez nelabvēlīgām sekām, taču atkarībā no situācijas atceltās rezervācijas datumos viņu kalendāri var tikt bloķēti.

Kādi apstākļi atbilst politikai

Šajā politikā termins "apstākļi" ir lietots, lai apzīmētu tālāk norādītās situācijas, kas rodas pēc rezervācijas veikšanas, rezervācijas laikā ir bijušas neparedzētas un padara neiespējamu vai juridiski aizliedz rezervācijas izpildi.

Izmaiņas valdību ceļošanas noteikumos. Negaidītas valsts iestādes noteiktas izmaiņas vīzu vai pasu noteikumos, kas liedz nokļūt galamērķī. Tas neattiecas uz nozaudētiem vai nederīgiem ceļošanas dokumentiem vai citiem personiskiem apstākļiem, kas saistīti ar viesa atļauju ceļot.

Izsludinātas ārkārtas situācijas un epidēmijas. Valdības izsludinātas vietēja vai valsts mēroga ārkārtas situācijas, epidēmijas, pandēmijas un ārkārtas situācijas sabiedrības veselības aizsardzības jomā. Tas neattiecas uz attiecīgajam apgabalam raksturīgām slimībām, piemēram, malāriju Taizemē vai tropu drudzi Havaju salās.

Valdību noteikti ceļošanas ierobežojumi. Valsts iestādes noteikti ceļošanas ierobežojumi, kas neļauj vai aizliedz ceļot uz sludinājumā norādīto atrašanās vietu, uzturēties tajā vai atgriezties no tās. Tas neattiecas uz neobligātiem brīdinājumiem ceļotājiem un līdzīgiem valdību ieteikumiem.

Militāras darbības un bruņotas sadursmes. Karadarbība, bruņotas sadursmes, iebrukumi, pilsoņu karš, terorisms, sprādzieni, bombardēšana, pretošanās, nemieri, sacelšanās, pilsoņu nekārtības un pilsoņu nemieri.

Dabas katastrofas. Dabas katastrofas, stihijas, liela mēroga būtisku komunālo pakalpojumu pārtraukumi, vulkānu izvirdumi, cunami un citi bīstami un neparasti laikapstākļi. Tas neietver laikapstākļus vai dabas procesus, kas attiecīgajā vietā novērojami pietiekami bieži, lai būtu paredzami, piemēram, viesuļvētras Floridas viesuļvētru sezonā.

Uz ko šī politika neattiecas

Visi pārējie gadījumi. Šī politika atļauj veikt atcelšanu tikai saistībā ar iepriekš aprakstītajiem apstākļiem. Tā neattiecas uz neko citu. To situāciju piemēri, kuru dēļ šī politika neatļauj atcelšanu: negaidīta slimība, saslimšana vai trauma; valdību noteikti pienākumi, piemēram, zvērinātā pienākums, pienākums ierasties tiesā vai militārie pienākumi; brīdinājumi par ceļošanu vai citi valdību norādījumi (kas neaizliedz ceļošanu); pasākuma, kura dēļ rezervācija tika veikta, atcelšana vai pārcelšana; un transporta tīkla traucējumi, kas nav saistīti ar apstākļiem, uz kuriem attiecas politika, piemēram, ceļu slēgšana, kā arī lidojumu un vilcienu, autobusu un prāmju reisu atcelšana. Ja šādos gadījumos atcelsiet rezervāciju, atmaksas summu noteiks uz rezervāciju attiecināmā atcelšanas politika.

Kas jādara tālāk

Ja mēs jums paziņosim, ka šī politika attiecas uz jūsu rezervāciju, vai publicēsim attiecīgu informāciju, lūdzu, izpildiet mūsu sniegtos atcelšanas norādījumus. Kad esam jums paziņojuši par šīs politikas piemērošanu vai publicējuši attiecīgu informāciju, jums šīs politikas ietvaros vajadzētu būt atcelšanas iespējai, apmeklējot lapu Ceļojumi un atceļot attiecīgo rezervāciju. Ja uzskatāt, ka šī politika attiecas uz jūsu rezervāciju, bet mēs neesam jums par to paziņojuši vai publicējuši informāciju par apstākļiem, sazinieties ar mums, lai atceltu rezervāciju. Jums jebkurā gadījumā jāsagatavojas iesniegt dokumentus, kuros atklāts, kā šie apstākļi ir ietekmējuši jūs vai jūsu rezervāciju.

Ja jums ir jautājumi, sazinieties ar mums.

Kas vēl jāņem vērā

Šī politika attiecas uz visām rezervācijām, kuru reģistrēšanās datums ir tās spēkā stāšanās dienā vai vēlāk.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Saņemiet palīdzību saistībā ar rezervācijām, kontu un citiem jautājumiem.
Pieteikties vai reģistrēties