Piederība ir mūsu pamats

Piederība ir iespējama tikai ar dažādību un atvērtību. Lai radītu pasauli, kurā cilvēki var visur justies kā savējie, mums ir jāveic reālas darbības, lai veidotu tādu darba vidi, kurā ikviens jūtas gaidīts un visu balsis tiek uzklausītas.

Airbnb darbinieku sadalījums pēc dzimuma visā pasaulē

Airbnb darbinieku sadalījums pēc dzimuma visā pasaulē

2018

2017


ASV strādājošo Airbnb darbinieku sadalījums pēc dzimuma

ASV strādājošo Airbnb darbinieku sadalījums pēc dzimuma

2018

2017


ASV strādājošo Airbnb darbinieku sadalījums pēc rases un etniskās piederības

ASV strādājošo Airbnb darbinieku sadalījums pēc rases un etniskās piederības

Vadība ir definēta kā 11. vai augstāks līmenis. Vadošajiem darbiniekiem ir vismaz viens tieši pakļauts darbinieks, kurš nav pagaidu darbinieks, līgumdarbinieks vai praktikants.**
Tehniskā nodaļa ietver inženierzinātņu, produktu, dizaina, datu zinātnes (analītikas) un informācijas tehnoloģiju komandas. Neietver vadītāju palīgus un komandu koordinatorus.**
Inženierzinātņu komanda ietver ikvienu mūsu inženierzinātņu organizācijas dalībnieku. Neietver vadītāju palīgus un komandu koordinatorus.**

Able@

Able@ ir grupa darbiniekiem ar dažādu veidu invaliditāti – no citiem skaidri manāmas līdz nemanāmai – un mūsu sabiedrotajiem. Able@ ir veidota, lai iedvesmotu un atbalstītu dalībniekus, vienlaikus sekmējot centienus vairot informētību un uzlabot pielāgojumus mūsu unikālajām vajadzībām.

AirPride@

AirPride@ regulāri tiekas, lai nodrošinātu, ka Airbnb vienmēr paliek lieliska vieta, kurā strādāt LGBTQ cilvēkiem. Mēs plānojam sabiedriskus pasākumus un uz LGBTQ kopienu vērstus brīvprātīgo centienus, kā arī cenšamies izglītot visu biroju ar tādiem pasākumiem kā Praids un iekšējās izglītības grupas.

Asians@

Asians@ ir vairāku Āzijas un Klusā okeāna salu iedzīvotāju un kultūras grupu kolektīvs, kas rada vietu atbalstam un pārstāvētībai. Mēs cenšamies nodrošināt, lai visi dalībnieki izjustu piederību Airbnb gan uzņēmumā, gan mūsu globālajā saimnieku un viesu kopienā.

Black@

Black@ mērķis ir nodrošināt, ka visi dalībnieki izjūt piederību Airbnb. Mēs sniedzam drošu tikšanās telpu tumšādainiem darbiniekiem un viņu sabiedrotajiem, lai apspriestu rases un etnisko dažādību Airbnb darbinieku atlasē, noturēšanā un kopienas centienos.

Foreignairs@

Foreignairs@ novērtē Airbnb darbinieku dažādo izcelsmi. Mēs laipni uzņemam imigrantus un vietējos savā darbinieku kopienā, lai apvienotos un dalītos pieredzē, resursos un patiesi globālā skatījumā, ko sniedz sajūta, ka visur esi kā savējais.

Juntos@

Juntos podemos! Juntos@ pievērš uzmanību līdzībām un dažādībai, ko var sniegt mūsu kultūra. Mēs cenšamies izglītot, novērtēt un atbalstīt mūsu spāniski runājošās kopienas ar brīvprātīgo pasākumiem, svinībām, lekcijām un palīdzības iespējām.

Natives@

Natives@ tika radīta, lai visiem pirmiedzīvotājiem sniegtu spēcīgu balsi Airbnb kopienā. Mēs kopjam savu kultūru, veicinot izpratni un savstarpēju novērtēšanu, kas liek justies lepniem visiem šīs izcelsmes darbiniekiem.

Nerdettes@

Nerdettes@ ir grupa sievietēm inženierzinātnēs, datu zinātnē un informācijas tehnoloģijās. Mēs rīkojam regulāras tikšanās, lai dalītos pieredzē un sniegtu savstarpēju atbalstu šķēršlu pārvarēšanā, lai ikviens varētu gūt panākumus. Pievienojieties mums ikmēneša pusdienās un iepazīstiniet kopienu ar sevi!

Parents@

Parents@ ir atbalsta grupa darbiniekiem ar bērniem. Tās mērķis ir veidot vecākiem un viņu ģimenēm labvēlīgu kultūru. Mēs dalāmies resursos par bērnu aprūpi, izglītību, audzināšanu, ceļošanu kopā ar bērniem, atgriešanos darbā pēc bērna piedzimšanas un citiem.

Tribe@

Tribe@ sākotnēji bija grupa tiem, kas Airbnb interesējas par ebreju dzīvi un kultūru, taču ir kļuvusi par vietu, kurā ikviens var dalīties savā reliģiskajā un etniskajā kultūrā ar Airbnb darbinieku kopienu. Mēs tiekamies, lai dalītos resursos un pieredzē, kā arī lai atzīmētu sasniegumus un paveikto!

Veterans@

Veterans@ novērtē Bruņoto spēku dienesta veterānu ieguldījumu un ziedojumu. Mēs atbalstām veterānus gan iekšēji, gan globālā kopienā, tostarp pieņemot veterānus darbā Airbnb un sniedzot atbalstu militārpersonu ģimenēm, dienesta dalībniekiem, kas ir savainoti vai ar invaliditāti, un veterāniem.

Women@

Grupa Women@ Airfinity ir droša vieta visām Airbnb sievietēm un viņu atbalstītājiem. Mēs esam apņēmības pilni saglabāt atvērtu kopienu diskusijām par izaicinājumiem, ar ko sievietes saskaras tehnoloģiju jomā, mentorēšanas iespējām un vadības atbalstu Airbnb.