Airbnb platformas pamatu pamats ir mūsu globālā kopiena, kurā valda liela dažādība

Mūsu lielākais mērķis ir izveidot iekļaujošu platformu visiem saimniekiem un viesiem, un mēs vienmēr cenšamies to uzlabot.

Mūsu misijas pamatā ir ideja, ka cilvēki būtībā ir labi un ikviena kopiena ir tāda, kurai jūs varat piederēt. Es patiešām uzskatu, ka diskriminācija ir lielākais izaicinājums, ar ko mēs saskaramies kā uzņēmums. Tā skar mūs un mūsu paustās vērtības līdz pašiem pamatiem.
Braiens Českijs
Braiens Českijs
Izpilddirektors, Airbnb līdzdibinātājs

Diskriminācijai nav vietas mūsu platformā
Airbnb nemitīgi aug, no piepūšamā matrača mūsu dibinātāju dzīvoklī kļūstot par globālu miljoniem cilvēku lielu kopienu. Tāpat pieaug arī mūsu atbildība gādāt par to, lai saimnieki un viesi spētu izmantot mūsu platformu, nesaskaroties ar aizspriedumiem vai diskrimināciju. Mēs aizvien strādājam, lai uzlabotu situāciju, un esam pateicīgi par iespēju uzklausīt mūsu kopienu un mācīties no tās.
2016. gadā mēs lūdzām Loru Mērfiju, kura iepriekš vadīja Amerikas Pilsonisko brīvību savienības Likumdošanas biroju Vašingtonā, izvērtēt visus dažādības un iekļaušanas aspektus Airbnb platformā. Pēc vairākus mēnešus ilgas izpētes un sadarbības esam publicējuši pārskatu un aicinām visus mūsu kopienas dalībniekus to izlasīt.
Pateicoties Loras pārskatam un daudzu Airbnb komandu dalībai, mēs esam laiduši klajā vairākus ziņojuma atjauninājumus. Mūsu jaunais Kopienas līgums, stingrāka nediskriminācijas politika un pastāvīgā komanda, ko esam izveidojuši aizspriedumu apkarošanai un dažādības veicināšanai, ir tikai daži no mūsu aizspriedumu apkarošanas centieniem. Mūsu globālās kopienas sniegtajam ieguldījumam šajā ziņojumā un attiecīgo iniciatīvu izstrādē bija izšķiroša nozīme. Šis darbs ir tikai sākums mūsu apņēmībai risināt šīs problēmas, un mēs ceram šeit dalīties ar jaunumiem, partnerībām un resursiem.

Mūsu saimnieki un viesi rāda ceļu
Mēs pastāvīgi cenšamies platformu uzlabot vēl vairāk, un saimnieku, viesu un globālās kopienas apvienotie centieni ir pamatā katrai pieredzei, kas gūta kopā ar Airbnb. Mēs veltām aizvien lielākas pūles diskriminācijas izskaušanai un uzskatām, ka šos stāstus ir vērts uzklausīt. Tāpēc dalāmies domās par to, kā tie iedvesmo mūs vēlreiz aizdomāties par piederības sajūtas būtību.

Jāgādā, lai katram saimniekam būtu pieejams viss vajadzīgais veiksmīgam darbam
Sākot ar kalendāra pārvaldību un saziņu un līdz pat ar viesu uzņemšanai savās mājās, mūsu saimnieki veic lielu darbu, lai sagādātu viesiem brīnišķīgu ceļojumu un saskarsmi. Mēs esam šeit, lai atbalstītu šo lielo darbu ar resursiem, kas palīdzēs mūsu saimniekiem.

Izpratne par aizspriedumiem un piederību

Viens no veidiem, kā mēs cīnāmies pret diskrimināciju, ir palīdzot pārvarēt neapzinātus aizspriedumus. Lai palīdzētu mūsu biedriem izprast diskrimināciju un aizspriedumus, kas to izraisa, mēs esam izveidojuši šo pamācību komplektu, kas palīdz pētīt aizspriedumus un citus faktorus, kas ietekmē pat neapzinātus cilvēku lēmumus.

Kopīga rīcība

Airbnb Citizen atbalsta progresu, strādājot kopā ar mūsu globālo kopienu. Šeit mēs dalāmies ar mācību un popularizēšanas līdzekļiem, vadošo domātāju idejām, jaunumiem par mājokļu izīrēšanas statusu un to, kā rīkoties.

Palīdzība saimniekiem piederības sajūtas veidošanā

Kopīga izpratne ir būtiska, lai Airbnb vide kļūtu labvēlīgāka un iekļaujošāka. Mūsu paplašinātajā Palīdzības centrā var gūt atbildes uz daudziem reāliem jautājumiem par mūsu nediskriminācijas politiku.

Mēs vēlamies uzzināt jūsu viedokli

Mūs iedvesmo dzīves spars mūsu kopienas centrā, kur saimnieki dalās stāstos un idejās, kas mūs iepriecina un motivē veidot labāku platformu. Dalieties piedzīvotajā kopā ar citiem un rosiniet diskusiju.

Mēs uzskatām, ka ir jāatbalsta pārmaiņas, izmantojot partnerattiecības Airbnb un ārpus tā
Lielākais progress ir tad, kad organizācijas ar kopīgām vērtībām sadarbojas, lai kalpotu attiecīgajām sabiedrības grupām. Šeit ir dažas no mūsu partnerorganizācijām, kas veicina atklātu diskusiju un ļauj dažādībai izskanēt pasaules un vietējā līmenī.
Mūsu darbavieta ir neatņemama Airbnb kopienas sastāvdaļa
Airbnb darbību tik tiešām nodrošina cilvēki – mūsu darbu un attīstību nosaka gan mūsu saimnieki, gan viesi no visas pasaules, gan darbinieku un biznesa partneru iekšējā kopiena. Mēs uzskatām, ka dažādība ir būtiska, lai veidotu pasauli, kurā ikviens var justies piederīgs, un mēs rīkojamies, lai izbeigtu diskrimināciju un veidotu iekļaujošāku uzņēmumu. Mēs esam apņēmušies nodrošināt pārredzamību, lai Airbnb kļūtu par darba vietu, kurā ikviens ir laipni gaidīts un visu cilvēku balsis uzklausa.
Pieņemšana darbā Airbnb un iekļaujoša attieksme