Mājokļi cīņā iesaistītajiem Covid-19 seku novērsējiem

Kas ir mājokļi cīņā iesaistītajiem?

Izmantojot Airbnb.org, saimnieki var piedāvāt mājokli Covid-19 seku novērsējiem, kuriem ir jāatrodas tuvāk darba vietai vai drošā attālumā no ģimenēm.

Kas ir mājokļi cīņā iesaistītajiem?

Izmantojot Airbnb.org, saimnieki var piedāvāt mājokli Covid-19 seku novērsējiem, kuriem ir jāatrodas tuvāk darba vietai vai drošā attālumā no ģimenēm.

Kam šie mājokļi ir paredzēti?

Mājokļi cīņā iesaistītajiem ir pieejami tiem, kuri sadarbojas ar kādu no Airbnb.org bezpeļņas partneriem un kuriem nepieciešams mājoklis.

Kam šie mājokļi ir paredzēti?

Mājokļi cīņā iesaistītajiem ir pieejami tiem, kuri sadarbojas ar kādu no Airbnb.org bezpeļņas partneriem un kuriem nepieciešams mājoklis.

Kā palīdzēt

Vai vēlaties uzņemt Covid-19 seku novērsējus? Jums jābūt Airbnb saimniekam, kas šobrīd var piedāvāt visu mājokli.

Kā palīdzēt

Vai vēlaties uzņemt Covid-19 seku novērsējus? Jums jābūt Airbnb saimniekam, kas šobrīd var piedāvāt visu mājokli.

Atbildes uz jūsu jautājumiem

Uzziniet vairāk par programmu un to, kā uzņemt Covid-19 seku novērsējus.

Mājokļi cīņā iesaistītajiem un Airbnb.org

Mājokļu programma cīņā iesaistītajiem kļūst par daļu no Airbnb.org – saskaņā ar ASV Ieņēmumu dienesta likuma 501. panta c) punkta 3. apakšpunktu dibinātas bezpeļņas organizācijas, kas krīzes laikā nodrošina tik ļoti nepieciešamās telpu un resursu koplietošanas iespējas.